Zmluvy 2014

P.č. Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Doba platnosti Dodávateľ Náhľad
 1.  1_2014 Nájomná zmluva  27.01.2014 31.01.2015   odberateľ Janka Jašková  pdf
 2.  2_2014 Obchodná zmluva o prípojení k APN 07.02.2014   Axalnet, s.r.o.  pdf
 3.  3_2014 Zmluva na dodanie tovaru – tonery 17.02.2014 17.02.2018 Ida Gábrišová-KANCEL Topoľčany  pdf
 4.  4_2014 Rámcová zmluva na dodanie elektroinštalačného tovaru 17.02.2014 28.02.2015 Marián Ondreička, ELEKTROMONT  pdf
 5.  5_2014 Rámcová zmluva na dodanie maliarského materiálu 04.03.2014 05.03.2016 L+Š s.r.o., Topoľčany  pdf
 6.  6_2014 Rámcová zmluva na dodanie inštalačného materiálu 04.03.2014 05.03.2016 KR-Bytmat, s.r.o., Topoľčany  pdf
 7.  7_2014 Zmluva o kúpe pohonných hmôt, tovaru a slžieb pomocou platobnej karty 20.03.2014 doba neurčitá OKTAN, a.s.  pdf
 8.  8_2014 Rámcová dohoda na dodanie kancelárskeho tovaru 03.04.2014 31.03.2016 Ida Gábrišová -KANCEL Topoľčany  pdf
 9.  9_2014 Zmluva o dielo, Rekoštrukcia fasády vrátane balkónov 14.05.2014   TIMEX-Martin Krištiak, s.r.o.  pdf
10. 10_2014 Mandátna zmluva, stavebný dozor k inv. akcii rekonštrukcia fasády 15.05.2014   Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o., Pri strelnici 10, 949 01 Nitra  pdf
11. 11_2014 Mandátna zmluva, stavebný dozor k inv. akcii rekonštrukcia elektroinštalácie 19.05.2014   Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o., Pri strelnici 10, 949 01 Nitra  pdf
12.   9_2014 Odstúpenie od zmluvy o dielo, Rekoštrukcia fasády vrátane balkónov 20.05.2014   TIMEX-Martin Krištiak, s.r.o.   pdf
13. 12_2014 Zmluva o dielo, rekonštrukcia elektroinštalácie 23.06.2014   HOLLSTAV, s.r.o., Nesluša   pdf
14. 13_2014 Rámcová komisionárska dohoda,  stravné lístky 02.07.2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.   pdf
15. 14_2014 Poistná zmluva č. 23-3050271, skupinové úrazové poistenie 02.07.2014 31.12.2014 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.   pdf
16. 15_2014 Poistná zmluva č. 23-3050272, skupinové úrazové poistenie 01.08.2014   KOOPERATIVA poisťovňa a.s.   pdf
17. 16_2014 Dohoda o prevode práv PETROLTRANS-OKTAN 25.08.2014   PETROLTRANS, a.s.   pdf
18. 17_2014 Zmluva o dielo rekonštrukcia fasády vrátane balkónov 05.09.2014   SHS Building, s.r.o. Detvianska 1, Nové Zámky   pdf
19. 18_2014 Zmluva o dielo komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie – naviacpráce 24.09.2014   HOLLSTAV, s.r.o., Nesluša   pdf
20. 19_2014 Zml. o poskytovaní služby-stravovanie 08.10.2014   Stredná odborná škola obchodu a služieb, Topoľčany   pdf
21. 20_2014 Zml. o dielo procesný prístup-PQ-2014 13.10.2014   Tabita s.r.o., 90645 Štefanov č. 241   pdf
22. 21_2014 Zml. oprava schodiska 28.10.2014   STYLE-MONT spol.s r.o., Topoľčany   pdf
23. 22_2014 Zml. opr. soc. zariadení v obyt. jednotkách PSS 28.10.2014   STYLE-MONT spol.s r.o., Topoľčany   pdf
24. 23_2014 Zml. výmena zariaďovacích predmetov v kúpelniach PSS 28.10.2014   STYLE-MONT spol.s r.o., Topoľčany   pdf
25. 24_2014 Zmluva o dielo rekonštrukcia fasády vrátane balkónov-naviacpráce 31.10.2014   SHS Building, s.r.o. Detvianska 1, Nové Zámky   pdf
26. 25_2014 Zml. na dodanie tovaru el. polohovatľ. postele 14.11.2014   SINAKO, s.r.o., Banská Bystrica   pdf
27. 26_2014 Dodatok k zml. o poskytovaní verejných služieb, telekom 18.11.2014   Slovak telekom   pdf
28. 27_2014 Zml o poskyt. verej. služieb,telekom 21.11.2014   Slovak telekom, a.s.   pdf
29. 28_2014 Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služien, telekom 21.11.2014   Slovak telekom, a.s.   pdf
30. 29_2014 Zmluva o dielo oprava bytových jadier v obytných jednotkách 18.12.2014   STYLE-MONT spol.s r.o., Topoľčany   pdf
31. 30_2014 Dodatok č.1 k zml. o poskytovaní služieb bezpeč. práce a ochrany pred požiarmi č.005/13/BTS/TPO 30.12.2014   Igor Rybanský BOZPO AGENCY   pdf
32. 31_2014 Zmluva č.005/14/PZS o vykonávaní niektorých činností prac. zdravot. služby 30.12.2014   Igor Rybanský BOZPO AGENCY   pdf