Zmluvy 2023

P.č.č.zmluvypredmetdátum zverejneniedátum platnostidodávateľ/odberateľnáhľad
11_2023Darovacia zmluva č.1/23, fin. dar2.2.2023 Lekáreň, BENUpdf
22_2023Darovacia zmluva – vecný dar7.2.2023 SANIMAT, s.r.o.pdf
33_2023Darovacia zmluva – vecný dar7.2.2023 Sanimat s.r.o.pdf
44_2023Dodatok č. 1 k Rámc. dohode z 24.1.2215.2.2023 Torbia, s.r.o.pdf
55_2023Zmluva o kúpe pohon. hmôt17.2.2023 Petroltrans, a.s.pdf
66_2023Rámcová dohoda na dodanie tovaru – čistiace27.2.202328.2.2024Torbia, s.r.o.pdf
77_2023Rámcová dohoda na dodanie tovaru – čistiace28.2.202328.2.2024Torbia, s.r.o.pdf
88_2023Dodatok č.1 k dohode o súvislej praxi7.3.2023 Súkromná SOŠ pedagog.pdf
99_2023Zml. o posk&tnutí služieb O28.2.2023 O2 Slovakiapdf
1010_2023Zmluva o poskytnutí služieb CO23.3.202331.3.2027Magdolenovápdf
1111_2023Zmluva o vykonaní praxe23.3.202321.4.2023Spokojnosťpdf
1212_2023Dodatok č.6 k Zml č. 06NDOS 00022029.3.2023 VšZPpdf
1313_2023Darovacia zmluva 4/2330.3.2023 SANITRADEpdf
1414_2023Rámcová dohoda na dod. tovaru – nábytok5.4.202330.6.2023SOŠ drevárskapdf
1515_2023Darovacia uml. 5/23 fin. dar18.4.2023 nemenovaný darcapdf
1616_2023Poistná zmluva č.519005500926.4.202330.9.2023Komunálna poisť.pdf
1717_2023Zmluva o praktickej výučbe19.5.2023 UKF Nitrapdf
1818_2023Licenčná zmluva č.2023SA16722.5.202331.5.2027Promys Soft, s.r.o.pdf
1919_2023Darovacia zmluva č. 624.5.2023 nemenovaný darcapdf
2020_2023Zmluva o poskyt. komunik. služieb – internet31.5.2023 Axalnet BO s.r.o.pdf
2121_2023Návrh poist. zmluvy č. 3559009399, Poist. zodpoved. za škodu spôs. prevádz. motorového vozidla30.6.202330.6.2027Kooperativa poisťovňa, a.s.pdf
2222_2023Návrh poist. zmluvy č.5519002002, Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel30.6.202330.6.2027Kooperativa poisťovňa, a.s.pdf
2323_2023Návrh poist. zmluvy č.0999000434, Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami30.6.202330.6.2027Kooperativa poisťovňa, a.s.pdf
2424_2023Návrh poist. zmluvy č.1009901513, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu30.6.202330.6.2027Kooperativa poisťovňa, a.s.pdf
2525_2023Zmluva o príprave a dodávke celodennej stravy vrátane nápojov30.6.202330.6.2024Stredná odborná škola obchodu a služiebpdf
2626_2023Darovacia zml. 7/23 fin. dar16.07.2023 A.M.pdf
2727_2023Darovacia zmluva č. 8/2320.07.2023 anonymný darcapdf
2828_2023Zmluva o spolupráci pri zabezp. odb. praxe28.07.202328.07.2023Univerzita Konštantína Filozofapdf
2929_2023Rámcová zmluva o servise31.07.2023 Velcon, s.r.o.pdf
3030_2023Darovacia zmluva č. 9/2312.09.2023 J.W.pdf
3131_2023Dohoda o odbornej praxi žiakov08.09.2023 Súkromná stredná škola úedagogickápdf
3232_2023Darovacia zmluva č. 10/23, materiál. dar02.10.2023 Oľgapdf
3333_2023Darovacia zmluva č. 10/23, materiál. dar, fin dar27.10.2023 Júliuspdf
3434_2023Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu03.11.202301.12.2023Spokojnosťpdf
3535_2023Zmluva o poskytovaní služieb15.11.202316.12.2023TreeCare s.r.o.pdf
3636_2023Zmluva o združenej dodávke elektríny24.11.202331.12.2024MAGNA energia a.s.pdf
3737_2023Darovacia zmluva č.1227.11.2023 Alenapdf
3838_2023Rámcová dohoda na dodanie tovaru30.11.202330.11.2024LohmanRauchepdf
3939_2023Zmluva č. 175 o zbere a odvoze odpadu01.12.202331.12.2027NehlsenEkopdf
4040_2023Zmluva o združenej dodávke plynu04.12.202331.12.2024Slovenský plynárenský priemysel, a.s.pdf
4141_2023Darovacia zmluva15.12.2023 Kimbarly-Clark, s.r.o.pdf
4242_2023Darovacia zmluva15.12.2023 Koľko lásky, o.z.pdf