Naše aktivity 2018

Silvestrovský športový deň

Film na želanie "Mrázik"

Prechádzka cez vianočné mesto Topoľčany

Pečenie medovníkov

Vystúpenie speváckeho – literárneho zboru Slnečnica

Svätý Mikuláš

Katarínske posedenie

Medzinárodný deň pozdravov

Premietanie filmu na želanie "Očovské pastorále"

Prvky Reminiscencie – Pamiatka zosnulých

Oslava jubileí

Návšteva Tribečského múzea – "Čokoláda sladké pokušenie".

Október – Mesiac úcty k starším, kultúrno – spoločenské podujatie

Október – Mesiac úcty k starším

Mozgová olympiáda

Veľký Topoľčiansky jarmok

Skupinová prechádzka

Návšteva čokoládovne 2018

Grilovanie v oddychovej zóne Margarétka

"Káva s riaditeľom"

Vedomostná súťaž Milionár

Premietanie filmu

Medzinárodný deň hlavolamov

Spomienky na prvú republiku

Za kultúrou u nás doma …

Divadelné predstavenie v Tríbečskej knižnici 2018

Medzinárodný deň vtipov 2018

Vedomostná doplňovačka prísloví a porekadiel

Deň otcov 2018

Petro – Pavlovský jarmok 2018

5. ročník Žochársko – trogárskej senioriády

Deň matiek s deťmi z materskej školy

Návšteva knižnice – Deň matiek

Deň matiek 2018

Karaoke v zariadení

Besiedka o zdravom životnom štýle seniorov

Deň narcisov 2018

Jarná vychádzka v Továrnickom parku

Návšteva Tríbečskej knižnice

Vedomostný tréning pamäti v oblasti nárečové a slangové slová v materinskom jazyku

"Bábiky na Slovensku a v zahraničí"

Medzinárodný deň žien 2018

Deň sv. Valentína

"Fašiangy"

Súťaž v spoločenských hrách

Premietanie filmu na želanie "Rysavá jalovica"

"Káva s riaditeľom"