Používané metódy a techniky

Aktivity Programu individuálnej sociálnej rehabilitácie

 • Prvky kognitívnej terapie (tréning pamäte, pamäťové cvičenia a úlohy, testy, tajničky, krížovky, osem-smerovky a i.)
 • Prvky biblioterapie (čítanie kníh, časopisov, textov a príbehov, predčítavanie)
 • Rozvoj pracovných zručností (kreatívna tvorba, vlastná tvorba, ručné práce, pracovná terapia s rôznym materiálom)
 • Nácvik priestorovej orientácie
 • Sociálna komunikácia (sociálne poradenstvo, rozhovory na témy, ktoré klienta zaujímajú, sociálna práca s jednotlivcom)
 • Individuálne sprevádzanie klienta (pomoc, podpora, asistencia, objasňovanie, informovanie)
 • Individuálny plán klienta (sociálne poradenstvo, sociálna prevencia, sociálne plánovanie)
 • Duchovné poradenstvo (integrácia spirituálnych aspektov, modlitba, spoveď)
 • Prvky modernej a inovatívnej techniky (obsluha elektroniky, PC, mobilný telefón, práca s tabletom)
 • Reminiscencia v práci so seniormi (spomienková terapia, fotografie, podnetné predmety a materiály)
 • Záhradná terapia (starostlivosť o bytové a balkónové kvety)
 • Individuálna fyzioterapia, cvičenie a pohybové aktivity
 • Prvky animoterapie (starostliosť o zvieratá: rybičky, morské prasiatko, andulka)
 • Prvky záhradnej terapie
 • Prvky muzikoterapie
 • Relaxačné cvičenia
 • Metódy zmyslovej aktivizácie
 • Prvky arteterapie (výtvarné aktivity, kreslenie, vymaľovávanie, mandaly)
 • Validácia
 • Riadená relaxácia

 

Aktivity Programu skupinovej sociálnej rehabilitácie

 • Prvky kognitívnej terapie (tréning pamäte, pamäťové cvičenia a úlohy, testy, tajničky, krížovky, osem-smerovky a i.)
 • Prvky biblioterapie (skupinové čítanie kníh, časopisov, textov a príbehov, rozhovory)
 • Rozvoj pracovných zručností (kreatívna tvorba, vlastná tvorba, ručné práce, pracovná terapia s rôznym materiálom)
 • Prvky muzikoterapie (stretnutie pri hudbe a filme, hudobno-pohybové aktivity, spievanie)
 • Duchovné poradenstvo (skupinové modlitby, stretnutia pri modlitbe, účasť na sv. omši)
 • Hranie spoločenských hier (spoločenské a kartové hry)
 • Záhradná terapia (starostlivosť o záhradku, spoločné sadenie a pestovanie rastlín)
 • Prvky klimatoterapie (skupinové vychádzky sa realizujú v prípade priaznivého počasia)
 • Relaxačné metódy (relaxácia, techniky dychových cvičení, techniky riadenej meditácie, psychogymnastika, koncentračno-pohybové aktivity, prvky aromaterapie)
 • Metódy zmyslovej stimulácie (počúvanie ľudových rozprávok, príbehov, hovoreného slova, zmyslová stimulácia napr.: zvukové pexeso, stimulácia chutí a vôní)
 • Prvky arteterapie (výtvarné aktivity, vymaľovávanie, vyfarbovanie, kreslenie, mandaly)
 • Výlety
 • Kultúrny program v priestoroch zariadenia a mimo zariadenia
 • Práca s interaktívnou tabuľou (internet, zaujímavosti, logické hry a tréning pamäte, súťaže, hádanky, doplňovačky)
 • Skupinová fyzioterapia, cvičenie a pohybové aktivity (v telocvični zariadenia)
 • Validácia
 • Prvky animoterapie
 • Riadená relaxácia