Vystúpenie detí z MŠ

Pri príležitosti Dňa matiek 23. mája potešili klientky nášho zariadenia deti z Materskej školy na Škultétyho ulici v Topoľčanoch. Ich hudobno-poetické vystúpenie rozcítilo všetkých prítomných a nie v jednom oku sa zaleskla slzička dojatia.