9. ročník Žochársko – trogárskej senioriády

V stredu 22. 5. 2024 sa uskutočnil 9. ročník Žochársko – trogárskej senioriády v kultúrnom dome v Krnči. Iniciátorom a hlavným organizátorom podujatia bol „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Príležitosť zasúťažiť a zabaviť sa, využili športoví nadšenci nielen Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja „Môj domov“; „Viničky“; „Nitrava“; „Borinka“, ale aj Zariadenie pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany „Komfort“. O dobrú zábavu sa postarala živá hudba v podaní „Komfort band“ z Topoľčian.

Po oficiálnom zahájení programu sa súťažiaci presunuli na jednotlivé súťažné stanovištia. Účastníci zvládali s nadšením nastolené disciplíny ako kotúľanie fit lopty, navliekanie gumičiek na metlu, hra woody – hádzanie kruhov, puzzle – športové obrázky, kolky a umiestnenie lopty na farebný cieľ. Po absolvovaní športových disciplín prišlo na rad vyhodnotenie a ocenenie úspešných jednotlivcov a družstiev. V rámci celkového hodnotenia spomedzi všetkých súťažných družstiev, sa stali absolútnymi víťazmi a držiteľmi víťazného pohára klienti zo Zariadenia sociálnych služieb „PENZIÓN,“ ktorým srdečne blahoželáme.

Pozdravný príhovor okrem riaditeľa usporiadateľského zariadenia Ondreja Božika predniesol aj poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Štefan Grach. Svojou účasťou podujatie poctili riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Dárius Soboňa, Rudolf Kahan referent SSÚ, páter Frank Vandegehuchte, MSC, vdp. Andrej Guniš, riaditelia zúčastnených a spriaznených zariadení a ostatní vzácni hostia. Sprostredkovane zúčastnených pozdravili predseda NSK Branislav Becík a podpredsedníčka NSK Martina Holečková, ktorí sa pre neodkladné pracovné povinnosti podujatia nemohli zúčastniť.

Zároveň chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám svojimi sponzorskými darmi pomohli podujatie zorganizovať: primátorke mesta Topoľčany Alexandre Gieciovej, Kimberly-Clark, s.r.o. (značka DEPEND), HARTMANN-RICO, s.r.o., COOP Jednota Topoľčany, vedeniu Strednej odbornej školy obchodu a služieb T. Vansovej Topoľčany, Martine Martonovej a samozrejme veľká vďaka patrí starostovi obce Krnča Ľubošovi Melušovi za poskytnutie priestorov a súčinnosť.