Starostlivý anjel

Dňa 27.05.2024 Nitriansky samosprávny kraj (NSK) oceňoval najlepších pracovníkov zariadení sociálnych služieb (ZSS). Cieľom siedmeho ročníka slávnostného odovzdávania ocenení Starostlivý anjel bolo poukázať na mimoriadne činy pracovníkov ZSS, vyzdvihnúť kvalitne vykonanú prácu a oceniť nielen poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj jednotlivých pracovníkov. Spomedzi 109 nominovaných predseda NSK Branislav Becík odovzdal ocenenie Starostlivý anjel v kategórií zdravotno – sociálny úsek aj našej sociálnej pracovníčke Zuzane Molnárovej. SRDEČNE BLAHOŽELÁME. Je to morálne zadosťučinenie za jej kreatívny, trpezlivý, autentický, pokorný, jednoducho povedané obyčajne ľudský prístup ku starým ľuďom.