Jubilanti Mesta Topoľčany

Dňa 28.5.2024 sa naši jubilanti Mária F. , Valéria S. a Miroslav M. zúčastnili slávnosti „Jubilanti Mesta,“ ktorá sa konala v Dome kultúry v Topoľčanoch. Na túto príležitosť bola prichystaná krásne upravená sála a na stoloch čakalo malé občerstvenie. Slávnosť zahájili študenti zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša. Následne sa jubilantom prihovorila primátorka Alexandra Gieciová. Popriala jubilantom ešte veľa síl a veľa plánov do ďalších rokov. Každému jubilantovi osobne zablahoželala a odovzdala malý darček. Najstarší jubilant pán Július Š., ktorý oslávil 100 rokov, spravil zápis do pamätnej knihy zarecitoval svoju obľúbenú báseň. K príjemnej atmosfére prispela aj hudobná skupina Komfort band z Topoľčian.