AKO SME SI PRIPOMENULI „DEŇ OTCOV“

Tretia júnová nedeľa sa pomaly, ale iste, začína udomácňovať v našich mysliach ako sviatok venovaný všetkým otcom. Nikto nemôže poprieť skutočnosť, že atmosféru šťastnej rodiny dotvára aj otec. Je symbol pevnosti a istoty, ktorý na svoje chlapské ramená ukladá všetky problémy a ťažkosti. Dokáže poradiť a usmerniť. Otec je osobnosť, ktorá nesie zodpovednosť a reprezentuje rodinu pred spoločnosťou a svetom. Otcovia si zaslúžia cítiť, že majú svoje významné miesto v rodine. Sú to najvplyvnejší učitelia života. Dňa 17. júna sme si rozhlasovým vysielaním pripomenuli sviatok, ktorý prináleží otcom. V tento oslavný deň nechýbala sladká pozornosť pre ich milé potešenie. Predniesli sme prejav vďaky a úcty od detí: Milý otec, zaslúžiš si poďakovanie  za lásku, starostlivosť, trpezlivosť, humor, oporu a mužský pohľad na veci. Ďakujem ti za svoj život, i za to, že si stále jeho súčasťou.“.