Tréning pamäti v knižnici

Od 22.02.2024 sa v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch realizoval Tréning pamäti – ako si udržať sviežu pamäť v každom veku. Iniciátorom tohto ojedinelého projektu bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Tribečské osvetové centrum a mesto Topoľčany. Očakávaným výsledkom a cieľom programu je zvýšenie záujmu ľudí v seniorskom veku o tréningy pamäti, ktoré udržiavajú duševné zdravie a kvalitu života. Dňa 16.05.2024 sme v komunitnej miestnosti  knižnice  ukončili sériu vzdelávacích podujatí. Pohybové aktivity, slovné úlohy zaznamenali v radoch účastníkov veľký ohlas a už teraz je záujem o ďalší ročník.