Zmluvy 2020

por. č. č. zmluvy predmet zmluvy dátum zverejnenia doba platnosti dodávateľ/odberateľ náhľad
 1  1_2020  Darovacia zmluva 1/2020, fin. dar  13.01.2020  anonym  pdf
 2  2_2020  Poistná zmluva, úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie  30.01.2020  31.07.2020  Komunálna poisťovňa  pdf
 3  3_2020  Nájomná zmluva hnuteľnej veci  31.01.2020  31.01.2021  Torbia, s.r.o.  pdf
 4  4_2020  Nájomná zmluva kaderníctvo  10.02.2020  10.02.2021  Janka Jašková  pdf
 5  5_2020  Zmluva č.8/1000139827 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd  05.02.2020  Západoslovenská vodárenská spoločnosť  pdf
 6  6_2020  Darovacia zmluva 2/2020, materiálny dar  14.2.2020  Pe_a_ma, s.r.o.  pdf
 7  7_2020  Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu  25.02.2020  27.03.2020  Občianske združenie SPOKOJNOSŤ  pdf
 8  8_2020  Zmluva o spolupráci č. 2020/01/006, o testovaní softvéru  05.03.2020  CareSee s.r.o., Holíč  pdf
 9  9_2020 Zmluva 04-023#1004819506 o poskytovaní verejných služieb, mobil. tel.  15.04.2020  O2 Slovakia, s.r.o.  pdf
10 10_2020 Zmluva 04-023#1004819472 o poskytovaní verejných služieb, mobil. tel.  15.04.2020  O2 Slovakia, s.r.o.  pdf
11 11_2020 Rámcová dohoda č. Z20207820-Z, stravné lístky  21.04.2020  DOXX – Stravné lístky spol. s r.o.  pdf
12 12_2020 Darovacia zmluva 3/2020, materiálny dar  19.05.2020  Slovak Python User Group  pdf
13 13_2020 Darovacia zmluva 3a/2020, vecný dar   03.06.2020 SANITRADE, s.r.o.  pdf
14 14_2020 Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu  01.07.2020 BM WORK AGENCY, s.r.o.  pdf
15 15_2020 Zmluva č. 06NDOS000220, ošetrovateľská starostlivosť 28.05.2020 31.05.2021 VšZP, a.s.  pdf
16 16_2020 Poistná zmluva, úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 30.07.2020 31.07.2021 Komunálna poisťovňa  pdf
17 17_2020 Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu 25.09.2020 23.10.2020 Občianske združenie spokojnosť  pdf
18 20_2020 Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu 12.10.2020 27.10.2020 Občianske združenie spokojnosť  pdf
19 21_2020 Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu 30.10.2020 Akadémia vzdelávania Topoľčany  pdf
20 22_2020  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 06NDOS000220, ošetrovateľská starostlivosť 26.11.2020 31.0.52021  VšZP  pdf
21 23_2020 Darovacia zmluva, materiálny dar 26.10.2020 Kto pomôže Slovensku pdf