Zmluvy 2017

por.č. č. zmluvy predmet zmluvy dátum zverejnenia doba platnosti dodávateľ /odberateľ náhľad
  01  1_2017 Nájomná zmluva, kaderníctvo  24.01.2017  31.01.2018 Janka Jašková  pdf
 02  2_2017 Vecný dar  24.01.2017  „MOJ DOMOV“, ZSS Topoľčany  pdf
 03  3_2017 Finančný dar  24.01.2017  Pavol Goga  pdf
 04   4_2017  Vecný dar  03.02.2017  Kimberly Clark, s.r.o.  pdf
 05  5_2017  Vecný dar  07.02.2017  Jozef Merašický nábytok  pdf
 06  6_2017  Zmluva o poskytnutí BOZPO a PZS  10.02.2017  BOZPO AGENCY s.r.o.  pdf
 07  7_2017  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní CO  21.02.2017  28.02.2017  Bc. Jana Magdolenová  pdf
 08  8_2017  Zmluva o poskytovaní verejných služieb,  mobil. telefón, sestry  27.02.2017  20.02.2019  Orange Slovensko, a.s.  pdf
 09  9-2017  Zmluva o poskytovaní verejných služieb,  mobil. telefón  27.02.2017  20.02.2019   Orange Slovensko, a.s.  pdf
 10 10_2017 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO  27.02.2017 28.02.2021 Bc. Jana Magdolenová  pdf
 11 11_2017  Poistná zmluva č. 199-9000026, skupinové úrazové poistenie  02.03.2017  31.08.2017  Kooperatíva  pdf
 12  12_2017  Zmluva o poskytovaní služieb bezpečnosti pri práci, ochrany pred požiarmi a niektorých činností pracovnej zdravotnej služby  15.03.2017  21.03.2021  BOZPO AGENCY s.r.0.  pdf
 13  13_2017 Finančný dar  29.03.2017 Janka Jašková  pdf
 14  14_2017 Vecný dar  12.04.2017 Pe-a-ma  pdf
 15  15_2017 Licenčná zmluva-počítačový program  25.04.2017 30.04.2021 PROMYS, s.r.o.  pdf
 16  16_2017 Poistná zmluva č.199-9000047  01.06.2017  30.11.2017 Kooperativa poisťovňa, a.s.  pdf
17  17_2017 Finančný dar  22.06.2017  Ingrid Suchánková  pdf
18 18_2017 Finančný dar  04.08.2017  Anonym  pdf
19 19_2017  Poistná zmluva č. 199-9000051, skupinové úrazové poistenie  02.10.2017 31.03.2018 Kooperativa poisťovňa, a.s.  pdf
20 20_2017 Finančný dar  12.10.2017  R. Vičan  pdf
21 21_2017 Zmluva o servisnej službe 02.11.2017 01.11.2020 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. pdf
22 22_2017  Poistná zmluva č. 199-9000052, skupinové úrazové poistenie 02.11.2017 30.04.2018 Kooperativa poisťovňa, a.s. pdf
23 23_2017 Finančný dar 06.11.2017 Kimberly-Clark pdf
24 24_2017 Rámcová zmluva na dodanie tovaru 15.11.2017 Nábytok Jozef Merašický pdf
25 25_2017 Materiálny dar-tlačiareň 06.12.2017 Hartman-RICO s.r.o. pdf
26 26_2017 Materiálny dar- 06.12.2017 Hartman-RICO s.r.o. pdf
27 27_2017 Dohoda BOZPO 13.12.2017 BOZPO Agency pdf