Zmluvy 2013

P.č. Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Doba platnosti Dodávateľ Náhľad
1. 01_2013 Kancelárske potreby  28.01.2013  30.03.2014 Ida Gábrišová-KANCEL pdf
2. 02_2013 Nájomná zmluva-kaderníctvo  30.01.2013  31.01.2014 Janka Jašková pdf
3. 03_2013 Zmluva o dielo – servis výťahov  27.02.2013  neurčitá HELVYK ELEVATORS, s.r.o. pdf
4. 04_2013 Zmluva  zneškodňovanie odpadu  01.03.2013  doba neurčitá Schwarz Eko pdf 
5. 05_2013 Zmluva o spolupráci odbornej praxe pre študentov  26.03.2013  31.12.2014 prof.PhDr. Eva Sollárová, Csc. pdf
6. 06_2013 Zmluva o bezpečnosti práce a ochrane pred požiarmi  26.03.2013  22.03.2017 Igor Rybanský BOZPO Agency pdf
7. 07_2013 Zmluva na dodanie tovaru –  odevy  30.06.2013  01.06.2015 Alena Chudobová TOP-TEXT pdf
8. 09_2013 Rámcová komisionárska dohoda – Stravné lístky  26.06.2013  30.06.2014 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. pdf
9. 08_2013 Zmluva o dielo – PD Rekonštrukcia fasády  26.06.2013   Ing.Ladislav Klačanský LK PROJEKT pdf
10. 10_2013 Zmluva na dodanie tovaru  28.06.2013  30.07.2015 ASTRA s.r.o. pdf
11. 12_2013 Zmluva o dielo – výmena okien vo vestibule  26.7.2013   REN-INVEST, s.r.o. pdf
12. 11_2013 Zmluva o dielo – videovrátnik  26.7.2013   DIAFAN s.r.o. pdf
13. 13_2013  Zmluva PD komplexná rekonštr. elektroinštalácie  04.09.2013  18.10.2013 Ing. stanislav Zdichavský Elektroprojekt pdf 
14. 14_2013 Poistná zmluva č.23-3050267 skupin. úrazové poistenie 06.11.2013 30.04.2013 Kooperativa poisťovňa, a.s. pdf
15. 15_2013 Zmluva na dodanie tovaru-el. polohovateľ. postele 26.11.2013   HB-DREAM, s.r.o. pdf
16. 16_2013 Zmluva o dielo na dodanie kamerového systému 03.12.2013   DIAFAN, s.r.o. pdf 
17. 17_2013 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve 17.12.2013   Mgr. Norbert Feješ pdf 
18. 18_2013 Zmluva na dodanie tovaru, čistiace 27.12.2013 31.12.2015 GA, spol.s r.o.  pdf
19. 19_2013 Poistná zmluva č.23-3050268 skupinové úrazové poistenie 27.12.2013 30.06.2014 Kooperatíva poisťovňa a.s. pdf