Zmluvy 2012

P.č. Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dátum zmluvy Dodávateľ Náhľad
1. 1/SM/2012 Zmluva o dielo – Elektroinštalácia práčovne 10.01.2012 STYLE-MONT s.r.o. pdf
2. 1/108A/2012 Oznámenie o platbách – Dodávka tepla 19.01.2012 ENERGO-SK, a.s. pdf
3. 1/2012 Nájom nebytových priestorov  27.01.2012 Janka Jašková pdf
4. Kolektívna dohoda na rok 2012 – Mzdy 31.01.2012 „Penzión“ ZSS Topoľčany pdf
5.  Dodatok č.1 Článok XI. Záruka 03.01.2012 ELS Slovakia s.r.o. pdf
6. Rámcová komisionárska dohoda – Stravné lístky 31.01.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. pdf
7. 23-3015501 Poistná zmluva – Skupinové úrazové poistenie 29.02.2012 Kooperativa, a.s. pdf
8. Abonentná zmluva 26.04.2012 CWS boco Slovesnko, s.r.o. pdf
9.  2/2012 Zmluva o dielo – prehliadky el. zariadení 12.06.2012 BAGO Miroslav pdf
10.  6  Dodatok k zmluve celodennej stravy  28.06.2012 SOŠ Obchodu a služieb pdf
11.  Zmluva o dodávke celodennej stravy  30.11.2012 SOŠ Obchodu a služieb pdf
12. Zmluva – civilná obrana 18.12.2012 Bc. Jana Magdolénová pdf
13. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 28.12.2012 GA s.r.o. pdf