Tréning pamäti v Tríbečskej knižnici

Dňa 04. apríla 2024 Tribečská knižnica organizovala už 4. stretnutie zamerané na tréning pamäti. Samozrejme, že sa ho zúčastnili aj naši klienti. Témou  prednášky boli „mnemotechnické pomôcky, alebo ako nezmysly pomáhajú našej pamäti“. Prednášajúca PhDr. Mária Trenčanská poukazovala na to, ako si zapamätať napríklad telefónne číslo 150 – 0 predstavuje o ako oheň, čo znamená, že treba volať hasičov. Taktiež ako si zapamätať rímske číslice – LCDM – LACO JE DOMA. Alebo ako si zapamätať napríklad vitamíny, ktoré sú rozpustné v tukoch – D, E, K, A. Tiež mali zúčastnení zo slov SLNIEČKO  a KRASOKORČULOVANIE vytvoriť iné slová, kde sa nemohli opakovať písmená. Mali aj zo slabík KRA a PRE vytvoriť slová. Na záver prednášajúca poďakovala všetkým zúčastnením.