Krajská biblická olympiáda

Dňa 18. 04. 2024 sa konala súťaž v krajskej „biblickej olympiáde“, ktorú organizovalo Zariadenie sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ TOPOĽČANY. „PENZIÓN“ reprezentovali pani Vlasta B. a pán Jozef Ž. V úvode podujatia všetkých prítomných privítala riaditeľka Viera Bútorová. Prihovoril sa im aj poslanec NSK Štefan Grach, rehoľná sestra Bernarda a evanjelická farárka Eva Kahanová Bašková. Súťaž pozostávala z otázok z Evanjelia podľa Matúša. Po doplnení síl chutným koláčikom s kávičkou, olympiáda pokračovala a z daných poprehadzovaných písmen mali súťažiaci vytvoriť slovo a vylúštiť osemsmerovku. Keď sa sčítali body, nasledovala rozstrelová otázka a tá rozhodla, že sa naši klienti umiestnili na štvrtom mieste. Účastníci biblickej olympiády si zaspievali pesničky s duchovnou tematikou, po chutnom obede, vyhodnotení sa s novými zážitkami rozišli do svojich zariadení.