Oslava jubilea Apríl 2024

V mesiaci apríl 2024 oslávili traja naši klienti krásne životné jubileá. Pani Valéria S. a pán Ján C.  90. rokov a pán Pavol C. oslávil 70. rokov.  Osobne jubilantov s malou pozornosťou navštívil riaditeľ Ondrej Božik a v mene všetkých zamestnancov „PENZIÓNU“ im poprial zdravie, veľa pokojných dní a zaslúženého oddychu. Život je poskladaný z mnohých okamihov, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Popretkávané sú dňami, ktoré sú niečím výnimočné, dôležité. Tak si vychutnajte ovocie, ktoré priniesli roky vašej vytrvalosti a pracovitosti.