Cez ruky k srdcu 2024

Dňa 23. apríla 2024 Zariadenie sociálnych služieb „JESEŇ ŽIVOTA“ Levice organizovala prehliadku ručných prác klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pod názvom „CEZ RUKY K SRDCU“ .

Naše aktívne klientky pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie Anny Šipkovej, v rámci rozvoja pracovných zručností zhotovujú a vyrábajú rôzne zaujímavé dekoračné výrobky, s ktorými sa zapojili  do súťaže. Boli  veľmi úspešné. Získali 2. miesto v kategórii  „Skupinové práce“ a  2. miesto získala aj  pani Viera A. v kategórii „Ručné práce“.

Všetkým zúčastneným riaditeľ srdečne zablahoželal, odovzdal ceny, diplomy, poďakoval za reprezentáciu  „Penziónu“  a  poprial veľa síl a kreatívnych nápadov do ďalšieho tvorenia.