Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien, ktorým je 8. marec, sme si pripomenuli aj v našom zariadení. Prostredníctvom rozhlasového príhovoru riaditeľ Ondrej Božik poprial všetkým ženám, mamičkám, babičkám, prababičkám zdravie, šťastie, radosť, pokoj, dobré vzťahy, úctu, vďaku a nech ich láskyplná prítomnosť obohacuje náš každodenný život v „PENZIÓNE“. Následne bola každá žena obdarená karafiátom. Spätná väzba z prejavenej pozornosti nastala v podobe radosti a úsmevu.

Členovia spevácko-literárneho zboru Slnečnica si pri tejto príležitosti 11. marca pripravili, pre obyvateľov hudobno-poetické pásmo. Svoju vďaku a úctu venovanú všetkým ženám vyjadrili prostredníctvom pútavého programu. Obyvatelia boli nadšení z veselého predstavenia.

A napokon dňa 14.03.2024 obyvateľov potešili aj deti z Materskej školy na Škultétyho ulici v Topoľčanoch zaujímavým vystúpením. Hovorené slovo, tanec a spev najmenších dojali prítomných k slzám. Na záver vďačný potlesk prezrádzal, že vystúpenie sa všetkým páčilo.