FAŠIANGY 2024

„Pochovávanie basy“

Fašiangy. Obdobie pokánia a prípravy na najstaršie a najvýznamnejšie kresťanské sviatky – Veľkú noc. Deň pred Popolcovou stredou sa skončili fašiangy, čas zábav, plesov a karnevalov. Na poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza symbolické pochovávanie basy. Dňa 13.02.2024 sme si pripomenuli tento starodávny zvyk. Študenti zo súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch predviedli scénku pochovávania basy. Folklórny súbor „Vienoček“ vniesol veselú náladu a oživenie krásy slovenských ľudových tradícií pomedzi dojatých divákov.