Fašiangová zábava

Mesto Topoľčany a Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Topoľčanoch zorganizovala v Dome kultúry v druhý februárový utorok „Fašiangovú zábavu“ spojenú s tradičným pochovávaním basy, na ktorej nemohli chýbať klienti nášho zariadenia. Prítomným sa najskôr prihovorila primátorka mesta Topoľčany Alexandra Gieciová. S pestrým programom sa predstavili tanečná a spevácka skupina Karmen, Žochárik a do tanca hrala hudobná skupina Minor. Počas fašiangovej zábavy prebiehala tombola, v ktorej mohli prítomní vyhrať hodnotné ceny. Po „pochovaní basy“ sa všetci tešia na jarné obdobie a blížiacu sa Veľkú noc.