5. ročník Žochársko – trogárskej senioriády

V obci Nitrianska Blatnica, v okolí miestnej „kolkárne“, sa dňa 13.06.2018 uskutočnil 5.ročník Žochársko – trogárskej senioriády. Organizátorom bol „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Žochársko – trogárska senioriáda je jedinečným spojením športu, zábavy a dobrého jedla.

Pozvanie prijali nielen ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK  „Môj domov“; „Viničky“; „Nitrava“; „Borinka“ a samozrejme „Penzión“, ale aj ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany „Komfort“, seniori z Nitrianskej Blatnice a spevácko – literárny zbor Slnečnica.

Stanovené disciplíny pozostávajúce z kotúľania Fit lopty cez prekážkovú dráhu, hádzanie guľou do diaľky, prenášanie balónov, obliekanie pripravených odevov, strieľanie vodnou pištoľou na cieľ, boli splnené nad očakávania. Po absolvovaní športových disciplín prišlo na rad vyhodnotenie. Spomedzi všetkých súťažiacich družstiev prvenstvo spred roka obhájilo ZSS „Môj domov“. Športové dopoludnie sprevádzala príjemná atmosféra, ktorú umocňovalo i vystúpenie spevácko – literárneho zboru Slnečnica z Topoľčian.

Na záver patrí veľké poďakovanie cteným darcom, sponzorom a prítomným hosťom, poslancovi NSK a primátorovi mesta Topoľčany Ing. Petrovi Balážovi, prednostke okresného úradu Ing. Žanete Bočkay Páleníkovej, Mgr. Beáte Chovancovej, ktorá zastupuje spoločnosť Kimberly-Clark, Ing. Monike Bartovičovej, zástupkyni firmy HARTMANN – RICO spol. s r.o., starostovi obce Nitrianska Blatnica Mgr. Michalovi Tomanovi, zástupcovi starostu obce Nitrianska Blatnica Michalovi Sochovi, Thlic. PaedDr. Vladislavovi Bednárovi OT, COOP Jednote SD Topoľčany, SANIMATu SK s.r.o. a riaditeľom ZSS.

  1.     miesto 2.     miesto 3.     miesto
Kotúľanie Fit lopty cez prekážkovú dráhu „Môj domov“ „Nitrava“ „Môj domov“
Obliekanie pripravených odevov „Nitrava“ „Nitrava“ „Viničky“
Strieľanie vodnou pištoľou na cieľ „Penzión“ „Penzión“ „Môj domov“
Hádzanie guľou do diaľky „Môj domov“ „Viničky“ „Penzión“
Prenášanie balónov „Môj domov“ „Viničky“ „Penzión“