Mozgová olympiáda

Dňa 09.10.2018 sa v priestoroch školského internátu Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Topoľčanoch uskutočnila „Mozgová olympiáda“ obyvateľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.  Na úvod riaditeľ „Penziónu“ ZSS v Topoľčanoch Mgr. Ondrej Božik srdečne privítal  súťažiacich zo zariadení sociálnych služieb „Viničky“ ZSS Nitra, „Nitrava“ ZSS Nitra, „Borinka“ ZSS Nitra, „Komfort“ ZSS Topoľčany, Môj Domov“ ZSS Topoľčany a z usporiadateľského zariadenia „Penzión“ ZSS Topoľčany, ďalej prítomných hostí Mgr. Janku Krahulíkovú, riaditeľku Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, JUDr. Karola Gerháta, poslanca NSK, Ing. Jozefínu Vlčkovú, riaditeľku „Borinka“ ZSS Nitra a Mgr. Dagmar Kollárovú, riaditeľku  „Komfort“ ZSS Topoľčany.

Po úvodnom príhovore nasledovalo milé vystúpenie detí z Materskej školy na Škultétyho ulici z Topoľčian. Spev, tanec a divadelné scénky nadšených detí výborne dotvárali celkový dojem podujatia a na chvíľu súťažiacim opadol stres a napätie pred nadchádzajúcim zápolením.

Súťažilo sa v disciplínach vedomostný kvíz, lúštenie krížoviek a osemsmeroviek. Vedomostný kvíz pozostával z otázok z oblastí ľudské telo, cudzie a nárečové slová, známe tváre a osobnosti, hudba, príslovia a porekadlá a naše Slovensko. Po absolvovaní stanovených disciplín nasledovalo spracovanie výsledkov a odovzdanie cien víťazom.

Na prvom mieste v kategórií  vedomostný kvíz sa umiestnilo družstvo „Môj Domov“ ZSS Topoľčany, ktoré reprezentovala Magdaléna Drábiková a Milan Klačanský. Na druhom mieste v danej kategórií sa umiestnilo družstvo „Nitrava“ ZSS Nitra, ktoré reprezentovali Igor Pluhár a Emil Orel. Na treťom mieste sa umiestnili súťažiaci „Borinka“ ZSS Nitra, ktoré reprezentovali Michal Beňo a Zuzana Kuropková.

Na prvom mieste v kategórií lúštenie krížoviek sa umiestnil Miroslav Kleman „Môj Domov“ ZSS Topoľčany. Na druhom mieste sa umiestnila Emília Šimunová  „Penzión“ ZSS Topoľčany a na treťom mieste sa umiestnila Margita Michalíčková „Viničky“ ZSS Nitra.

Na prvom mieste v kategórií osemsmerovky sa umiestnila Irena Drbulová „Penzión“ ZSS Topoľčany. Na druhom mieste sa umiestnila Hedviga Bednáriková „Môj Domov“ ZSS Topoľčany a na treťom mieste sa umiestnila Ľudmila Valentová „Viničky“ Nitra.

Záver príjemne stráveného dopoludnia sme ukončili spoločným obedom. Ďakujeme všetkým prítomným za účasť, sponzorom za štedrosť, víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.