Zmluvy 2021

por.č. č.zmluvy predmet zmluvy dátum zverejnenia doba platnosti dodávateľ/odberateľ náhľad
1 1_2021 Darovacia  zmluva, finančný dar 02.02.2021 nemenovaný darca pdf
2 2_2021 Nájomná zmluva 10.02.2021 10.02.2022 Janka Jašková pdf
3 3_2021 Zmluva o dielo-oprava osobného výťahu 12.03.2021 Helvyk elevators, s.r.o. pdf
4 4_2021 Rámcová dohoda na dodanie tovaru-čistiace 12.03.2021 28.02.2023 Torbia, s.r.o. pdf
5 5_2021 Zmluva o dielo-oprava nákladného výťahu 22.03.2021 Helvyk elevators, s.r.o. pdf
6 6_2021 Zmluva o poskytovaní služieb CO 30.03.2021 31.03.2023 Bc. Jana Magdolénová pdf
7 7_2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 30.0.32021 O2 Slovakia pdf
8 8_2021 Darovacia  zmluva, finančný dar 08.04.2021 fyzická osoba pdf
9 9_2021 Darovacia  zmluva, finančný dar 12.04.2021 nemenovaný darca pdf
10 10_2021 Dohoda o spolupráci 28.04.2021 Mesto Topoľčany pdf
11 11_2021 Dodatok č.1 k Zml. o poskyt. zdravotnej služby z 21.12.2018 29.04.2021 31.12.2021 ALW, s.r.o. pdf
12 12_2021 Zmluva o príprave a dodávke celodennej stravy vrátane nápojov 30.04.221 30.06.2021 Stredná odborná škola pdf
13 13_2021 Dohoda o súvislej odbornej   praxi žiakov 30.04.2021 14.0.52021 Súkromná stredná odborná škola pedagpgická pdf
14 14_2021 Rámcová dohoda č. Z20218289_Z (CRZ) 03.05.2021 03.05.2022 DOXX-Stravné lístky pdf
15 15_2021 Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu 25.05.2021 24.05.2021 Občianske združenie SPOKOJNOSŤ pdf
16 16_2021 Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu 25.05.2021 09.06.2021 Občianske združenie SPOKOJNOSŤ pdf
17 18_2021 Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu 27.0.52021 16.06.2021 Občianske združenie SPOKOJNOSŤ pdf
18 19_2021 Darovacia zmluva, vecný dar 28.05.2021 Kimberly Clark, s.r.o. pdf
19 20_2021 Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 73/T -2007 z 24.04.2007 23.06.2021 30.06.2021 ENERGO-SK pdf
20 21_2021 Dohoda o ukončení zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej el. energie a plynu č.73E/2007 z 25.4.2007 23.06.2021 30.06.2021 ENERGO-SK pdf
21 22_2021 Zmluva o príprave a dodávke celodennej stravy vrátane nápojov 30.06.2021 30.06.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb pdf
22 24_2021 Darovacia zmluva, vecný dar 13.07.2021 Kimberly Clark, s.r.o. pdf
23 25_2021 Zmluva č.8/1000166096 o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádzaní odpad. vôd verej. kanalizáciou 27.07.2021 doba neurčitá Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pdf
24 26_2021 Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci (34-2018) 23.08.2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pdf
25 27_2021 Zmluva o spolupráci pre zabezpečení praxe študentov 23.08.2021 31.08.2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pdf
26 28_2021 Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších činností 01.10.2021 31.03.2021 Komunálna poisťovňa pdf
27 28_2021 Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších činností-súhlas s opravou 7.10.2021 Komunálna poisťovňa pdf
28 29_2021 Darovacia zmluva, finančný dar 19.10.2021 nemenovaný darca pdf
29 30_2021 Dodatok č.1 k zmluve č.14/2012 o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov 21.10.2021 Nehlsen – eko, s.s r.o. pdf
30 31_2021 Rámcová dohoda na dodávku tovaru, rukavice 18.11.2021 16.11.2022 Lohmann&Rauscher, s.r.o. pdf

 

31 33_2021 Zmluva č. 074/2022/BTS/TPO 16.12.2021 31.12.2025 BKS SAFETY s.r.o. pdf
32 34_2021 Zmluva o poskytovaní prac. zdravotnej služby 17.12.2021 31.12.2022 ALW,  s.r.o. Topoľčany pdf