Zmluvy 2018

por. číslo číslo zmluvy predmet zmluvy dátum

zverejnenia

doba

platnosti

dodávateľ/odberateľ náhľad
 1  1_2018 Rámcová zmluva-čistiace prostriedky 29.12.2017 31.12.2018 Torbia, s.r.o. pdf
 2  2_2018 Rámcová zmluva -pracie prostriedky 29.12.2017 31.12.2019 Torbia. s.r.o. pdf
 3  3_2018

Zmluva bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana

29.12.2017 31.12.2021 BKS SAFETY, s.r.o. pdf
4  4_2018

Darovacia zmluva-1_2018, finančný dar

04.01.2018 Fyzická osoba pdf
 5  5_2018

Darovacia zmluva-2_2018, finančný dar

04.01.2018 Fyzická osoba pdf
 6  6_2018 Rámcová zmluva kancelárske potreby 24.01.2018  17.01.2020  Ida Gábrišová-Kancel  pdf
 7  7_2018 Zmluva na prípravu a dodanie celodennej stravy 24.01.2018  Stredná odborná škola  pdf
 8  8_2018 Darovacia zmluva-3-2018,  finančný dar 26.01.2018   nemenovaný  pdf
 9  9_2018 Nájomná zmluva 1/2018 30.01.2018  10.02.2018  Janka Jašková  pdf
 10 10_2018 Nájomná zmluva 2/2018 09.02.2018  10.02.2019  Janka Jašková  pdf
 11 11_2018 Rámcová zmluva, pracovné oblečenie 12.02.2018  11.02.2019 Alena Chudobová TOP-TEXT pdf
12 12_2018 Zmluva na dodanie tovaru, kovové skrine 22.02.2018  31.03.2018 ABAMET,s.r.o., Sládkovičovo  pdf
13 13_2018 Darovacia zmluva-4-2018,  finančný dar 22.02.2018 nemenovaný darca  pdf
14 14_2018 Poistná zmluva č. 199-9000054,  skupinové úrazové poistenie 28.02.2018 31.08.2018 Kooperativa, a.s.  pdf
15 15_2018 Darovacia zmluva-5-2018, nefinančný dar 3.4.2018 26.3.2018 Pe-a-ms, s. r.o.  pdf
16 16_2018 Poistná zmluva č. 199-9000074,  skupinové úrazové poistenie 16.05.2018 31.10.2018 Kooperativa  pdf
17 17_2018 Zmluva o preškolení zdravotníckych asistentov 16.05.2018 Stredná zdravotnícka škola  pdf
18 19_2018 Zmluva o dielo vyhotovenie dokumentácie OOÚ 25.05.2018 espoločnosti s.r.o.  pdf
19 20_2018 Zmluva na servis počítačov 29.05.2018 27.05.2022 AGROCECH, s.r.o.  pdf
20 21_2018 Zmluva o poskytovaní služieb (oprava výťahu) 29.05.2018 HELVYK ELEVATORS, s.r.o.  pdf
21 22_2018 Poistná zmluva č. 199-9000075,  skupinové úrazové poistenie 31.05.2018 30.11.2018 Kooperativa, a.s.  pdf
22 23_2018 Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby 07.06.2018  07.06.2022  espoločnosti, s.r.o.  pdf
23 24_2018 Rámcová zmluva na dodanie tonerov 28.06.2018 31.07.2020 Ida Gábrišová -KANCEL  pdf
24 25_2018 Dohoda o uznaní a splatnosti záväzku 28.06.2018 30.11.2018 Energo-SK  pdf
25 26_2018 Darovacia zmluva-7-2018, finančný dar 12.07.2018 nemenovaný darca  pdf
26  27_2018  Poistná zmluva č. 199-9000076,   úrazové poistenie  02.07.2018  31.12.2018  Kooperativa, a.s.  pdf
27 28_2018 Darovacia zmluva-8-2018,  materiálny dar  20.08.2018 SANIMAT SL, s.r.o.  pdf
28 29_2018 Darovacia zmluva,  finančný dar  20.08.2018  Kimberly-Clark, s.r.o.  pdf
29 30_2018 Darovacia zmluva-9,  finančný dar  21.08.2018  nemenovaný darca  pdf
30 31_2018 Poistná zmluva č. 199-9000077,   skupinové úrazové poistenie  27.08.2018  28.02.2019 Kooperativa, a.s.  pdf
31 32_2018 Dodatok ku Zmluve o poskytovaní služieb zodpovednej osoby  13.09.2018  07.06.2022 espoločnosti, s.r.o.  pdf
32 33_2018 Poistná zmluva č. 199-9000079,   skupinové úrazové poistenie  28.09.2018  31.03.2019 Kooperativa, a.s.  pdf
33 34_2018 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe  02.10.2018 30.08.2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  pdf
34 35_2018 Darovacia zmluva-10-2018,  materiálny dar  19.10.2018 HARTMAN-RICO s. s r.o.  pdf
35 36_2018 Poistná zmluva č.199-9000080 skupinové úrazové poistenie 28.11.2018 01.12.2019 Kooperatíva, a.s.  pdf
36 37_2018 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 03.01.2019 ALW, s.r.o.  pdf