FILM NA ŽELANIE

Dňa 25.06.2024 sa uskutočnila aktivita s prvkami reminiscenčnej terapie – premietanie filmu na želanie z vojenského prostredia „Prerušená pieseň.“ Ide o dramatický príbeh o hrdinstve a láske mladého slovenského učiteľa Michala Zvaru z obdobia druhej svetovej vojny. Filmové dopoludnie bolo príjemným spestrením dňa, pretože si klientky  pospomínali na mnohé zážitky spojené s týmto obdobím.