DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A „HODY V PENZIÓNE“

Dňa 27. 06. 2024 sa v zariadení v dopoludňajších hodinách konala hodová svätá omša z titulu, že kaplnka zariadenia je zasvätená Panne Márii, Matke ustavičnej pomoci.
V popoludňajších hodinách sa konal „Deň otvorených dverí“ a záujemci o naše sociálne služby, ich príbuzní, či náhodní okoloidúci si mohli pozrieť priestory zariadenia, poradenskú a relaxačnú miestnosť, zimnú záhradu, kaplnku zariadenia a obytné miestnosti klientov. Taktiež boli prezentované výrobky, ktoré vyrobili šikovní klienti v miestnosti na rozvoj pracovných zručností. K dispozícii boli aj kroniky s fotkami, na ktorých sú zaznamenané rôznorodé aktivity, ktoré sa doposiaľ uskutočnili v zariadení. Počas celého podujatia prebiehala prezentácia fotiek na plátne. Návštevníci sa mohli občerstviť chutnými koláčmi, pagáčmi a voňavou kávičkou.