Zmluvy 2019

pdf

por.číslo číslo zmluvy predmet zmluvy dátum zverejnenia doba platnosti dodávateľ/odberateľ náhľad
  1 1_2019 Darovacia zmluva-finančný dar 09.01.2019 anonym  pdf
 2  2_2019  Darovacia zmluva-finančný dar  25.01.2019  magdalena  pdf
 3  3_2019  Nájomná zmluva  05.02.2019  10.02.2020  Kaderníctvo  pdf
 4  4_2019  Rámcová zmluva na dodanie tovaru  27.02.2019  31.12.2020  TORBIA, s.r.o.  pdf
 5  5_2019  Dohoda o zabezpečení praxe  27.2.2019  02.04.2019  BM WORK AGENCY  pdf
 6  6_2019  Darovacia zmluva-finančný dar  11.03.2019  anonym  pdf
 7  7_2019  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  22.03.2019  19.03.2021  Orange Slovensko, a.s.  pdf
 8  8_2019  Zmluva o vykonaní praxe  10.04.2019  17.04.2019  Občianske združenie spokojnosť  pdf
 9  9_2019  Dohoda o zabezpečení podmienok odbornej praxe  15.04.2019  VaV Akademy PLUS, s.r.o.  pdf
10 10_2019  Darovacia zmluva-finančný dar  14.05.2019  Edita  pdf
11 11_2019  Rámcová dohoda na dodanie tovaru  22.05.2019  31.12.2019  SOŠ drevárska  pdf
12 12_2019  Zamestnávateľská zmluva  22.05.2019  Doplnková dôch. spol. Tatra banky  pdf
13 13_2019  Zmluva o vykonaní praxe  29.05.2019  28.06.2019  Občianske združenie spokojnosť  pdf
14 14_2019  Dodatok č.1 k zmluve o príprave a dodávke stravy  31.05.2019  30.06.2019  Stredná odborná škola obchodu a služieb  pdf
15 15_2019  Zmluva o vykonaní praxe  07.06.2019  30.06.2019 Občianske združenie spokojnosť  pdf
16 16_2019  Darovacia zmluva – materiálny dar  14.06.2019 HARTMANN-RICA, s.r.o.  pdf
17 17_2019 Návrh poistnej zmluvy č. 1009900773-poistenie majetku  14.06.2019  30.06.2023 Kooperativa  pdf
18 18_2019 Návrh poistnej zmluvy č. 99900149-poistenie prepravovaných osôb  14.06.2019  30.06.2023 Kooperativa  pdf
19 19_2019 Návrh poistnej zmluvy č. 5519001551-súborové havarijné poistenie  14.06.2019  30.06.2023 Kooperativa  pdf
20 20_2019 Návrh poistnej zmluvy č. 3559006203-zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  14.06.2019  30.06.2023 Kooperativa  pdf
21 21_2019 Zmena zmluvy 8 2017 Orange Slovensko  24.06.2019 Orange Slovensko  pdf
22 22_2019 Zmluva o príprave a dodávke celodennej stravy vrátane nápojov  27.06.2019  30.04.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb  pdf
23 23_2019  Zmluva o vykonaní praxe  09.07.2019  25.07.2019  Akadémia vzdelávania Topoľčany s.r.o.  pdf
24 24_2019 Darovacia zmluva-finančný dar  30.07.2019  anonym  pdf
25 25_2019 Darovacia zmluva-finančný dar  02.09.2019 Jaroslav  pdf
26 26_2019 Dohoda o odbornej praxi  04.09.2019 Súkromná stredná odborná škola pedagogická  pdf
27 27_2019 Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu  20.09.2019  25.10.2019 Občianske združenie SPOKOJNOSŤ  pdf
28 28_2019 Servisná zmluva na stropný zdvihák  09.10.2019 Velcon spol. s r.o.  pdf
29 29_2019 Dohoda o odbornej praxi žiakov  28.10.2019  05.06.2020 Súkromná stredná odborná škola pedagogická  pdf
30 30_2019 Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu  15.11.2019  05.12.2019 Akadémia vzdelávania Topoľčany s.r.o.  pdf
31 31_2019 Dodatok č.1/2019 k licenčnej zmluve č. 2017SA167 zo dňa 24.4.2017  20.11.2019   30.04.2021 PROMYS soft, s.r.o.  pdf
32 32_2019 Darovacia zmluva – finančný dar  28.11.2019 Kimberly-Clark, s.r.o.  pdf
33 33_2019 Dohoda o odbornej praxi žiakov  11.12.2019  05.06.2020 Súkromná stredná odborná škola pedagogická  pdf
34 34_2019 Rámcová dohoda na dodanie tovaru 30.12.2019  31.12.2021 TORBIA, s.r.o.  pdf