Zmluvy 2016

por.č. č. zmluvy predmet zmluvy dátum zverejnenia doba platnosti dodávateľ /odberateľ náhľad
  1  1_2016  dodávka-čistiace, hygienické,pracie a dezinfekčné prostriedky  04.01.2016  31.12.2017  TORBIA, s.r.o., Trenčín  pdf
  2  2_2016 Nájomná zmluva, kaderníctvo  29.01.2016  31.01.2017  Janka Jašková  pdf
  3  3_2016 Doplnok č.1, dodávka stravy  05.02.2016  30.04.2016 Stredná odborná škola, Topoľčany  pdf
  4  4_2016 Rámcová zmluva – kancelárske  23.03.2016  31.03.2017 TOPNAD Trade, s.r.o., Richard Jančovič  pdf
 5  5_2016 Poistná zmluva, skupinové úrazové poistenie  01.04.2016  30.09.2016  Kooperativa poisťovňa a.s.  pdf
 6  6_2016 Zmluva na dodávku celodennej stravy  28.04.2016  31.12.2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb  pdf
 7 7_2016 Poistná zmluva, havarijné poistenie motorového vozidla  20.05.2016   30.06.2019 Kooperativa poisťovňa, a.s.  pdf
 8 8_2016 zmluva o poskytnutí vráteného funkčného invalidného vozíka  10.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany  pdf
 9 9_2016 Kúpna zmluva, motorové vozidlo Felícia  02.08.2016 Jaroslava Stotková, Janová Ves 180  pdf
 10 10_2016 Poistná zmluva č.0998023969, Dodatok č.1. Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom.  23.08.2016 30.06.2019 Kooperatíva poisťovňa a.s.  pdf
11 11_2016 Poistná zmluva č-199-9000025, Skupinové úrazové poistenie 02.10.2016 01.04.2017 Kooperatíva poisťovňa a.s.  pdf