Zmluvy 2015

por.č.  č. zmluvy predmet zmluvy  dátum zverejnenia  doba platnosti  dodávateľ /odberateľ náhľad 
  1 1_2015 Nájomná zmluva   30.01.2015    31.01.2016  Janka Jašková  pdf
  2 2_2015 Zmluva o dielo, dodávka žalúzií  30.01.2015   30.04.2015 Daniel Hain  pdf
  3 3_2015 Zmluva, služby v odpadovom hospodárení  30.01.2015      eNFe s.r.o., Topoľčany   pdf
  4 4_2015 Zmluva na dodanie tovaru, nábytok  23.02.2015   29.02.2016 Jozef Merašický nábytok  pdf
  5 5_2015 Skupinové úrazové poistenie  23.02.2015   31.07.2015 KOOPERATIVA posťovňa,a.s.  pdf
  6 6_2015 PZ č.3559002027. Povinné zmluvné poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidloa  29.06.2015   30.06.2019 KOOPERATIVA posťovňa,a.s.  pdf
  7 7_2015 Poist.zml.č.0808023826, poistenie živelné, pre prípad odcudzenia, elektroniky, strojov, zodp. za škodu, sklo   29.06.2015   30.06.2019 KOOPERATIVA posťovňa,a.s.  pdf
  8 8_2015  Poist. zml. č. 0998023969, úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom  29.06.2015   30.06.2019  KOOPERATIVA posťovňa,a.s.   pdf 
  9 9_2015 Poist. zml. č. 0203056907, skupinové úrazové poistenie  13.07.2015   14.07.2015 KOOPERATIVA posťovňa,a.s.   pdf
 10 10_2015 Zmluva o dielo, oprava strechy, parapet. muriva a vstup. podhľadov 11.09.2015 15.11.2015 REVISTAV, s.r.o. Topoľčany  pdf