Životné jubileum

Životné jubileum

V prvé dni nového roku 2024 oslávila naša klientka pani Mária F. krásne životné jubileum, 90. rokov. K vzácnemu sviatku Vám želáme veľa zdravíčka, šťastíčka a božieho požehnania.
Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Vaše okrúhle jubileum je malým zastavením, pri jej čítaní. Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšete, zostane v srdciach Vašich najbližších a budete si môcť povedať, že Váš život stál za to, pretože ste ho žili pre ostatných.
Do Vašich spomienok sa už veľa zmestí. Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk.