Súhrnné správy 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
za II. štvrťrok 2011
V zmysle § 102, ods.4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Por.č. Hodnota zákazky Predmet zakázky Úspešný uchádzač
1.        1.025,00€ Oprava kúpeľne BKB Baleš, Ing. Libor Baleš Budovateľkská 595, Prašice
2. 1.250,00€ Elektr.odsávačka hlienov s príslušenstvom Medist., s.r.o
3. 2.317,12€ Servis a montáž PC – 4 ks PC-Com, Topoľčany, Streďanská ul.
4. 1.106,00€ Prerobenie analogovej Tv na digitálnu Libor Káčer, Malé Bedzany
Topolčany 5.7.2011
Vyhotovila: Števlíková
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
za 4. štvrťrok 2011
V zmysle § 102, ods.4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Por.č. Hodnota
zákazky
Predmet zakázky Úspešný uchádzač
1. 10440,- Nákup práčky, sušičky a mangľa. ELS Slovakia, Seberíniho 1, Bratislava
Topoľčany, 4.1.2012
Vyhotovila: Števlíková