Dokumenty na pripomienkovanie

Momentálne sa zaoberáme zmenou strategickej vízie zariadenia.

Naša aktuálna vízia znie:

bezpečné, kvalitné, konkurencie schopné sociálne služby, poskytované vzdelaným personálom.

Svoje pripomienky, námety, postrehy  zasielajte  do 15. 4. 2024:

  •  na e-mailovú adresu  penzion@penzionzss.sk,
  • v písomnej forme na adresu zariadenia: Čsl. armády 1870/11, 955 01 Topoľčany alebo
  • sa zastavte priamo v zariadení a prezentujte ich ústne riaditeľovi alebo manažérke kvality.

S každým návrhom sa budeme zaoberať.

Vopred ďakujeme