Objednávky 2015

Inter. Dodávateľ Popis plnenia Hodnota Súvislosť so Dátum Schválil Funkcia
 číslo IČO Názov Adresa/sídlo plnenia s DPH  zmluvou č. vyhotov. pracovník pracovníka
  1  40352841 Togato J. Matušku 2220
95501 Topoľčany
 chemické čistenie a pranie 160,-€  09.01.2015  Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
  2  11767871 Telvis Slovakia Mudroňova 2
95501 Topoľčany
oprava tef. vedenia 13,20 € 12.01.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
  3 36408760 Tabita s.r.o. Štefanov 241 Aktualizácia dokumentačného systému opatrov. modelu eMKa 43,- € 12.01.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
  4 31434541 Spolok sv. Vojtecha P.O.Box 9
81001 Bratislava 11
Katolícke noviny r. 2015 22,10 € 12.01.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
  5 31333524 Ecopress, a.s. Seberíniho 1
82007 Bratislava
časopis Sestra 2015 15,- € 12.01.2015 Mgr. Ondrej Božik  riaditeľ
 6 00599051 Spoločnosť Ježišova Štefánikova 44
91701 Trnava
časopis Posol 2015 7,50 € 19.01.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
7 3045339 Reklama, Miroslav Dubovan Nám. Ľ. Štúra 2
95501 Topoľčany
reklamná tabuľa 50,- € 19.01.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
8 35251557  Rekra-Ján Krátky J. Švermu 900/7
95801 Partizánske
mikrovlnka 49,- € 19.01.2015  Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
9 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
WC combi. poklopy 423,67 € 23.01.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
10 36555720 L&Š , farby, laky Tovarnícka 2
95501 Topoľčany
maliarske potreby 60,- € 13.01.2015 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
11 34670360 Robert Pravda, kľúčová služba M.Benku 2341/41
95501 Topoľčany
zámočnícky tovar 130,-€ 23.01.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
12 31434541 Spolok sv. Vojtecha Radlinského 5
91701 Trnava
lekcionáre, rúcho, štóla 137,11 € 23.01.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
13 37854763 Ing. Martin Bánsky Piaristická 2
94924 Nitra
statický posudok 100,- € 23.01.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
14 31872000  Dudzik a Gerová, advokatske združenie  Škultetyho 1597/7
95501 Topoľčany
právne služby 80,- € 23.01.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
15 33675261 UNI ROTO,
Miroslav Ďurík
Tríbečská  25,
95501 Topoľčany
 spojovací materiál 30,- € 05.02.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 16 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
žiarovky, spínače 400,- €  06.02.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
17 36555720 L&Š, s.r.o. Tovarnícka 2,
95501 Topoľčany
PVC krytina 127,- € 12.02.2015 Mgr. Ondrej Božik  riaditeľ
18 36538621 Vemacom 2000, s.r.o. Pivovarnícka 4
95501 Topoľčany
bezpečnostné značenie 35,- € 16.02.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 19 30885388 Top-Agroflóra, Ing. Adamkovičová Pod kalváriou 2616/32,
95501 Topoľčany
 orezávanie stromov 436,30 € 20.02.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
20 40335739 Ing. Peter Candrák Hurbanova 3365/2
95301 Zlaté Moravce
energetický certifikát 350,- € 20.02.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
21 36408760 Tabita, s.r.o. 90645 Štefanov 241 školenie 375,- € 25.02.2015 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
22 17621992 Merašický Jozef, nábytok Poľovnícka 347
95501 Topoľčany
nábytok 1881,30 € 4-2015 25.02.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
23 11767871 Telvis Slovakia Mudroňova2
95501 Topoľčany
oprava telef. vedenia 36,- € 03.03.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
24 17623987 Libor Káčer V. Bedzany 187
95501 Topoľčany
oprava Tv programov 80,- € 03.03.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
25 45502439 Síleš Juraj Staničná 172/1
95631 Krušovce
čistenie odpadu 56,- € 03.03.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
26 36224901 Pensen, s.r.o. Záhradnícka 42
82108 Bratislava
zdravotnícke pomôcky 108,31 € 05.03.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
27 30042941 Janka Dimitrovova-Dimitrov Stummerova 2780
95501 Topoľčany
rezané kvety 51,-€ 11.03.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
28 33990166 Top text Májova 16/21
95621 Jacovce
nákup OOPP 35,16 € 12.03.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
29 331129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Murárska 136/26
95501 Topoľčany
servis počítača 100,-€ 17.03.2015 Mgr. Ondrej BOžik riaditeľ
30 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4
820009 Bratislava
školenie 40,-€ 17.03.2015 Mgr. Ondrej BOžik riaditeľ
31 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
nákup PVC vriec 162,72€ 24.02.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
32 36271781 Gesma, ss.r.o. Nová 661/11
Moravany nad Váhom
oprava umývačky riadu 80,-€ 24.03.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
33 46272071 Rocher Consulting SR Dopravná 5
95501 Topoľčany
rohož 32,90 € 27.03.2015 Mgr. Ondrej BOžik riaditeľ
34 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tónery 494,32 €  3-2014 30.03.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
35 34670360 Robert Pravda, kľúč. služba M.Benku 2341/41
95501 Topoľčany
kľúče, zámky 50,-€ 01.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
36 17621992 Merašický Jozef Poľovnícka 347
95501 Tovarníky
nábytok 2518,20 € 4-2015 07.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
37 36555720 L&Š, s.r.o. Tovarnícka 2
95501 Topoľčany
maliarske potreby 30,- €  07.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
38 33129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Murárska 136/26
95501 Topoľčany
audit počítačov 120,-€ 07.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
39 3655720 L&Š, s.r.o. Tovarnícka 2
95501 Topoľčany
maliarske potreby 100,-€ 08.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
40 33990166 Top text Májová 156/21
95501 Topoľčany
pracovné oblečenie 55,98€ 08.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
41 40352841 Togato, s.r.o. J. Matušku 2220
95501 topoľčany
práčovnícke služby 180,-€ 07.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
42 00655180 COOP servus, spol. s.r.o. Považská 18
94001 Nové Zámky
Nerezový stôl 996,- € 13.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
43 33675261 Miroslav Ďurík UNI ROTO Fraňa Kráľa 14
95501 Topoľčany
montážny a spojovací materiál 30,- € 15.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
44 40364089 Reswood, výroba nábytku Broskyňová 2259/22
95502 Veľké Bedzany
oprava kuchynskej linky 60,- € 15.05.2015 Mgr. Ondrej Božik  riaditeľ
45 31442781 Prima Print, a.s. Odbojárov 294/1095588 Tovarníky rozmnoženie tlačív 356,52 € 16.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
46 36335720 Sanimat, s.r.o. Betliarska 3741/9
85107 Bratislava
zdravotné pomôcky 103,32 € 16.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
47 35039515 Oasis, spol. s.r.o. Stummerova 95
95501 Topoľčany
kvety, rašelina 110,72 € 23.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
48 31442781 Prima Print, a.s. Odbojárov 294/10
95588 Tovarníky
výroba pečiatok 221,28 € 24.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
49 36518492 HerTop, spol. s r.o. Tovarnícka 412
95501 Topoľčany
oprava dverí 24,- € 24.04.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
50 44791712 SINAKO, s.r.o. Na Graniari 17
97401 B. Bystrica
jedálne stolíky 450,- € 05.05.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
51 46293078 Martin Markulič Rozkvet 2003/11
01701 Považská Bystrica
servis žiariča 180,- € 05.05.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
52 36371271 Poradca s r.o. Pri Celulózke 40
01001 Žilina
Poradca 2016 49,80 € 05.05.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
53 33990166 Top Text Májová 16/21
95621 Jacovce
nápis na pohár 30,- € 13.05.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
54 36560961 Sikoservis, s.r.o. Stummerova 1276
95501 Topoľčany
vypracovanie projektu PBS 1188,- € 14.05.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
55 33990166 Top Text Májová 16/21
95621 Jacovce
OOPP 27,72 € 15.05.2015 Mgr. Ondrej BOžik riaditeľ
56 33142653 KG-KANS Čsl. armády 46
95501 Topoľčany
PVC poháre 31,25 € 15.05.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
57 168904 COOP Jednota Stummerova 5
95501 Topoľčany
cukrovinky na ŠH 140,- € 15.05.2015 Mgr. Ondrej BOžik riaditeľ
58 363356631 Alkoma. s.r.o. Dolný Šianec 16
91101 Trenčín
kalibrácia alkoholtesteru 9,80 € 20.05.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
59 44791712 Sinako, s.r.o. Na Graniari 17
97401 Banská Bystrica
náhradné diely postelí 80,- € 20.05.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
60 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej 2
95501 Topoľčany
občerstvenie na Š klientov 50,33 € 20.05.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
61 45471096 Juraj Hedera-JM servis Horné Naštice 111
95641 Horné Naštice
čistenie kanála 40,- € 28.05.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
62 47982594 Silvia Hodálová-VIUSS Trnavská cesta 161/38
82102 Bratislava
časopis Sestra 2015 15,- € 28.05.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
63 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6
95501 Topoľčany
PVC koše na prádlo 30,90 € 28.05.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
64 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
PVC vrecia 151,20 € 02.06.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
65 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vodoinštalačný tovar 300,- € 02.06.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
66 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6
95501 Topoľčany
koše na odpad 81,60 € 02.06.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
67 43734731 Ida Gabrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tovar pre ergoterapiu 130,00 € 16.06.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
68 43734731 Ida Gabrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelárske potreby 280,00 € 8-2014 16.06.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
69 35948248 Metalobox Pražská 11
94901 Nitra
šatníkové skrine 792,66 € 17.06.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
70 43734731 Ida Gabrišová-Kancel Steďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tónery 102,24 € 3-2014 18.06.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
71 33990166 Top Text Májová 16/21
95621 Jacovce
nákup OOPP 2301,32 € 7-2013 25.06.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
72 17621992 Merašický Jozef
nábytok
Poľovnícka 347
95501 Tovarníky
nábytok do bytových jednotiek 3 434,40 € 4-2015 29.06.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
73 36555720 L&Š, s.r.o. Tovarnícka 2
95501 Topoľčany
maliarske potreby 300,- € 30.06.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
74 34670360 Robert Pravda, kľúčová služba M.Benku 2341/41
95501 Topoľčany
zámočnícky tovar 150,00 € 30.06.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
75 40352841 TOGATO, s.r.o. J.Matušku 2220,
95501 Topoľčany
čistenie paplónov a vankúšov 100,00 € 1.07.2015 Mgr. Ondrej Božik riditeľ
76 34126040 Termálne kúpalisko Podhájska 493 94148 Podhájska vstupenky pre klientov 115,50 € 08.07.2015 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
77 33144826 Jaroslav Švajlen
autobusová doprava
Tribečská 25
95617 Solčany
autobusová preprava 210,00 € 08.07.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
78 43386644 BYTEX-Krajčíková OC, JUH
95503 Topoľčany
vankúše 120,00 € 09.07.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
79 44791712 Sinako, s.r.o. Na Graniari 17
97401 B.Bystrica
vozíky na prádlo 480,00 € 09.07.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
80 36518492 HerTop, s.r.o. Tovarnícka 412
95501 Topoľčany
plastové dvere 1.p. 618,00€ 09.07.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
81 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208
955501 Topoľčany
odstránenie poruchy na prípojke 300,00 € 20.07.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
82 30045614 Daniel Hain-Hainmal OC JUH, D.Jurkoviča 2830,95501 Topoľčany koľajničky na závesy 396,00 € 21.07.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
83 36518492 HerTop s.r.o. Tovarnicka 412
95501 Topopľčany
oprava plastového okna-ch.4.p. 30,00 € 30.07.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
84 37284185 Tomáš Vondrák Piešťanská 135
95501 Nemčice
oprava pračky Idensit 90,00€ 31.07.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
85 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
nákup tónerov 133,20 €  3-2014 07.08.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 86 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A
01001 Žilina
ročný prístup na stránky VSSR 84,00 €  10.08.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 87 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7
9580101 Partizánske
sáčky do vysávačov 48,00€  19.08.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
88 31425933 Stavebniny Pod Kalváriou
95501 Topoľčany
sanitárny tovar
do kúpelne 713
200,00 € 21.08.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 89 17623987 Libor Káčer V.Bedzany 187,95501  Topoľčany oprava TV programu 30,00 € 24.08.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
90 37999991 Slovenská komora sestier Amurská 71,
821 06 Bratislava
konferenčný poplatok 26,00 € 24.08.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
91 36842385 Pemat, s.r.o. Bratislavská 27/252
94901 Nitra
stroj na umývanie podlahy 1198,00€ 26.08.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
92 36842385 Pemat, s.r.o. Bratislavská 27/252          94901 Nitra Floor star 5,76 € 26.08.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
93 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2,   95501 Topoľčany PVC krytina 103,29 € 10.09.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
94 36515388 Zdravmat, s.r.o. Františkánske nám. 3/A,        080001 Prešov Gumené umývadlo 73,70 € 10.09.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
95 33144826 Jaroslav Švajlen Tribečská 25
95617 Solčany
autobusová doprava 66,00€ 17.09.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
96 11767871 Telvis Slovakia Mudroňova 2    95501 Topoľčany telefónna prípojka 150,00 € 17.09.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
97 31425933 Stavebniny Pod kalváriou  95501 Topoľčany radiátor 50,40 € 21.09.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
98 33129525 Pavol Gašparik-Bellatrix Murárska 136/26 95501 Topoľčany servis počítačovej siete 300,- € 21.09.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
99 36549240 Patroplast Hlohovská 344, 95501 nemčice PVC vrecia 90,72 € 22.09.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
100 40664635 Premium Moyzesova 625/19, Martin vozík na stravu 330,00€ 25.09.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 101 33990506 Muller Jozef Šafárikova 4455/15, Topoľčany kontrola HP a hydrantov 110,00 € 30.09.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 102 43223371 Ľudovít Meszaroš Klasov 250,
95153 Klasov
závesy 220,50 € 30.09.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 103 31410952 Microcomp-Computersystem Kupecká 9
94901 Nitra
Benq projektor+

inštalácia

 1152,00€ 1.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
104 36316113 Barea, s.r.o. Nedanovce 240
95843 Nedanovce
pracovná obuv 791,08€ 5.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
105 44413467 B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2
81106 Bratislava
kolesá do vozíka 19,68€ 12.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
106 40364089 Reswood, výroba nábytku Broskyňová 2259
95502 V. Bedzany
písací pult 55,00€ 12.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
107 17621992 Merašický Jozef Poľovnícka 347,
95501 Tovarníky
nábytok 1927,80€ 4-2015 13.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
108 33142653 KG-KANS papierníctvo Čsl. armády 46
95501 Topoľčany
pečiatka 17,20€ 13.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
109 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
čítacie zariadenie do veľkého výťahu 669,60€ 16.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
110 36549096 Axalnet,s.r.o. Mudroňova 2
95501 Topoľčany
interent, mail 11/2015 18,90€ 16.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
111 0500879 Mestské kultúrne stredisko Nám. Ľ.Štúra 2357/2
95501 Topoľčany
vstupenky 150,-€  23.10.2015 Mgr. Ondrej Božik  riaditeľ
112 33144826 Jaroslav Švajlen Tribečská 25
95617 Solčany
autobusová doprava 200,-€ 23.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
113 36518492 HerTop spol. s.r.o. Tovarnícka 412
95501 Topoľčany
oprava dverí 20,-€ 26.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
114 36813851 Belora, s.r.o. Hálkova 1

94000 Bratislava

nožnice 32,10€ 26.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
115 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
Topoľčany
nákup tónerov 204,96 € 27.1.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
116 37645595 Elos Čeľadice 338 oprava pračky 300,- € 27.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
117 36546194 Nehelsen-Eko, s.r.o. Pod kalváriou 2616/32
Topoľčany
odvoz vyrad. majetku 100,- € 28.10.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
118 36555720 L&Š, s.r.o. Tovarnícka 2
95501Topoľčany
maliarske potreby 150,- € 02.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
119 36408760 Tabita, s.r.o. Štefanov 241
90645 Štefanov
vzdelávací kurz-manažér kvality 650,- € 02.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
120 17621992 Merašický Jozef Poľovnícka 347
Tovarníky
nábytok 1780,-€ 16.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
121 168904 COOP Jednota Stummerova 5
95501 Topoľčany
cukrovinky 47,50€ 16.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
122 36555720 L&Š, s.r.o. Tovarnícka ul.2
Topoľčany
PVC krytina 123,12€ 12.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
123 47595710 Ermamont, s.r.o. Urmince 87

95602 Urmince

montáž svietidla 90,84€ 16.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
124 168904 COOP Jednota Stummerova 5
95521 Topoľčany
potraviny, cukrovinky 260,-€ 13.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
125 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
Topoľčany
oprava tlačiarne 45,-€ 16.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
126 36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
časopis Zdravie-predplatné 2016 19,08€ 16.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
127 36204587 Chiros medical Dlhé Diely III 29
84104 Bratislava
náplň do dezinfikátora vzduchu 120,-€ 16.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
128 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
PVC vrecia 120,96€ 25.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
129 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35      Topoľčany nákup kopírky 713,10€ 25.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
130 35790253 Petit Press, a.s. Lazaretská 12
81108 Bratislava
inzerát 60,-€ 25.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
131 33986193 Elektro Krajčík Sv.Cyrila a Metóda 18

Topoľčany

videokamera

 

1034,20€  26.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 132 36520705 Agrocech, s.r.o. Jaselská 4694/6

Topoľčany

notebooky 1584,-€  27.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
133 48029637 Unitrade market Podzámska 29
Nové Zámky
bezzápachové koše 2347,02€ 01.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
134 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
Trenčianska Teplá
košíky na vozíky 54,58€ 27.11.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
135 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
Trenčianska Teplá
upratovací vozík 107,88€ 01.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
136 33129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Murárska 136/26

Topoľčany

antivírusový program 213,54€ 03.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
137 33986193 Elektro Krajčík Sv. Cyrila a Metóda 18     Topoľčany žehličky 95,80€ 04.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
138 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6
Topoľčany
riad, koše PVC 300,-€ 04.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
139 35833289 Kwesto, s.r.o. Cintorínska 12
94901 Nitra
Plastová skriňa 119,40€ 04.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riditeľ
140 17329469 Libra, s.r.o. Kvetinárska 31
82612 Bratislava
plošinová váha 109,80€ 04.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
141 35778962 BC&MC, s.r.o. Rezedová 17
Bratislava
evakuačné podložky 966,90€ 07.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
142 43223371 Ľudovíť Meszároš Klasov 250

95153 Klasov

uteráky 182,-€ 07.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
143 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
Topoľčany
oprava tlačiarne 70,-€ 07.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
144 43223371 Ľudovít Meszároš Klasov 250

95153 Klasov

osušky, uteráky 309,-€ 15.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
145 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
Topoľčany
nákup tónerov 881,04€ 15.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
146 35873540 Rehateam, s.r.o. Brnianska 40
811 04 Bratislava
eletrické postele 1386,60€ 21.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
147 35038233 MBN Vercajch Odbojárov 4847/39A

Topoľčany

údržbársky tovar 500,-€ 22.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
148 33129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Muráska 136/26
Topoľčany
hosting domény 287,65€ 07.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
149 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
Topoľčany
vodoinštalačný tovar 340,-€ 07.12.2015 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ