Objednávky 2013

inter. Dodávatel Popis Hodnota Súvislosť so Dátum Schválil Funkcia
 čislo IČO Názov Adresa/sídlo plnenia plnenia  zmluvou č. vyhotov. pracovník pracovníka
1 36549240 Patroplast Hlohovská 344  Nemčice PVC vrecia 91,00 € 7.1.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
2 331130671 Harys, domáce potreby Mozyesova 6  Topoľčany misky, taniere            50,00€ 15.1.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
3 17623987 Libor Káčer Veľké Bedzany 187 Topoľčany zhot.kabeláže pre satelit 30,00 € 15.1.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
4 31434541 Spolok Sv. Vojtecha Bratislava katolícke noviny 17,68 € 15.1.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
5 31425933 Stavebniny Pod kalváriou  95501 Topoľčany WC kombi do SOH 72,00 € 7.2.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
6 17623294 Sklenárstvo Marko Obran. Mieru 390 Tovarníky sklo do jedálne 15,00 € 11.2.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
7 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany tónery do tlačiarní 560,00 € 4/2011 22.2.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
8 599051 Spoločnosť Ježišova Štefanikova 44   91701 Trnava časopis Posol 2013 6,60 € 22.2.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
9 33142653 KG-KaNS Čsl. armády 46  Topoľčany výroba pečiatok 83,00 € 27.2.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
10 36003611 A-Z veľkoobchod M.R.Stefánika 2/56 Topoľčany šálky 29,00 € 27.2.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
11 45502439 Juraj Síleš Staničná ul.172/1 Krušovce krtkovanie 50,00 € 27.2.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
12 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany kanc.potreby pre sociálny úsek 30,00 € 27.2.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
13 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7  Partizánske sáčky do vysávačov 72,00 € 19.2.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
14 30042941 Janka Dimitrovova -Dimitrov Stummerova 2780Topoľčany ruže 159,20 € 7.3.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
15 31428592 Steindorfer spol.s.r.o M.Rázusa 2892/42 Topoľčany preprava nábytku 360 € 19.3.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
16 41312261 Herman, Sklenárstvo Gagarinova 4229 Topoľčany drôtené sklo do b.j. 36,80 € 25.3.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
17 33130671 Harys, domáce potreby Mozyesova 6  Topoľčany šálky 100,00 € 26.3.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
18 44874758 ABC servis Štefanikova 50   949 03 Nitra hadica do vysávača 32,00 € 3.4.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
19 33142653 KG-KANS Čsl. armády 46  Topoľčany zhot. Pečiatok 38,90 € 4.4.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
20 36555720 L+Š , s.r.o. Tovarnícka 2        955 01 Topoľčany PVC krytina 190 € 16.4.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
21 41778031 Svetlana Rybanská Kovarská 99,        955 01Chrabrany výroba tlačív 120 € 19.4.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
22 36549240 Patroplast Hlohovská 344  Nemčice nákup PVC vriec 91 € 22.4.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
23 36408760 Tabita s.r.o Štefanov, č.241 školenie opatrovateliek 408,00 € 11.4.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
24 31350658 Davac s.r.o Gogolova 18,     Bratislava náhradný diel umývačky riadu 31,00 € 24.4.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
25 36408760 Tabita s.r.o Štefanov, č.241 kurz manažera kvality QM 959,00 € 24.4.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
26 34153004 RM Gastro-JAZ Levická 7, Nitra oprava mixera 104,00 € 10.5.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
27 37645595 Helena Vancíková-ELOS Čeladice 338 oprava mangľa 70,00 € 22.5.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
28 47008113 Rekreuro, s.r.o Nové Mlyny 311, Tesáre prenájom areálu 100,00 € 22.5.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
29 46184155 J-Car Solčany autobusova doprava 146,00 € 23.5.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
30 40352841 Togato s,r,o Topoľčany čistenie a pranie 100,00 € 23.5.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
31 33990166 TOP TEXT Májova 16/21,     956 21 Jacovce OOPP – ošatenie 1 950,00 € 5.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
32 36534625 Autoservis Jakub Topoľčany výmena oleja, nastavenie otáčok 185,00 € 7.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
33 14098318 INMAT,Jozef Hanuš Solčany HT potrubie odpadové 35,00 € 10.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
34 358412214 Travel, s.r.o. Malé Bielice vstup do bazena 175,00 € 24.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
35 893480 Stredna odborná škola T.Vansovej 2, Topoľčany guláš 200,00 € 24.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
36 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany nákup kanc. Tovaru 70,00 € 24.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
37 31442781 Prima-Print a.s. Topoľčany tlačivá 230,00 € 25.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
38 35251557 Rekra-Ján Krátky Topoľčany varné konvice 100,00 € 25.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
39 31425933 Stavebniny Pod kalváriou  95501 Topoľčany oprava bytu 110,00 € 25.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
40 168904 COOP Jednota Topoľčany nákup potravín 184,00 € 26.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
41 40352841 Togato s,r,o J.Matušku 2220  955 01 Topoľčany čistenie a pranie 100,00 € 26.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
42 34153004 RM Gastro-JAZ Levická 7, Nitra antikorové šálky 69,00 € 26.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
43 11984945 Jaroslav Božik Pod hôrkou 595   95621 Jacovce štrudla 48,00 € 26.6.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
44 4373731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany nákup tónerov 560,00 € 5/2011 9.7.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
45 34153004 RM Gastro-JAZ Levická 7, Nitra servírovacie vozíky 237,60 € 9.7.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
46 31425933 Stavebniny Pod kalváriou  95501 Topoľčany WC s prísl. 80,00 € 12.7.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
47 33990166 TOP TEXT Májová 16/21 95621 Jacovce OOPP-nohavice 18,14 € 7/2013 31.7.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
48 46184155 J-Car Lišnova 249/995617 Solčany autobusová doprava 50,00€ 31.7.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
49 36549240 Patroplast Hlohovská 344   95501 Nemčice PVC vrecia 138,72 € 1.8.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
50 34153004 RM Gastro-JAZ s.r.o. Levická 794901 Nitra tesnenia na varnice 27,82 € 5.8.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
51 36465828 Proxis s r.o. Kláštorská 808501 Bardejov prevod vlastníctva domény 42,00 € 31.7.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
52 41312262 Zuzana Hermanová Gagarinova 4229    95501 Topoľčany výmena drôt.skla 66,0€ 6.8.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
53 33764956 Untraco SR Kopčianska 65851 01 Bratislava posteľná podložka 307,00€ 6.8.2013 Mgr Ondrej Božik riaditeľ
 54 33129525  Pavol Gašparík -Bellatrix  Gorkého 201995501 Topoľčany  web stránka 200,00€ 6.8.2013  Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
55 31594689 ARTRA s.r.o. 97247 Oslany pracovná obuv 800,00 € 10/2013 14.8.2013 Mgr. Ondrej Božík riaditeľ
56 33130671 Harys,domáce potreby Moyzesova 6    95501 Topoľčany koše, závesy 130,00 € 16.8.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
57 36548073 Diafan Pod Kalváriou 2616/3295501 Topoľčany vchodové čipy 67,50 € 16.8.2013 Mgr.Ondrej božik riaditeľ
58 37645595 Helena Vancíková-ELOS 90103Čeľadice 338 oprava pračky 270,00 € 28.8.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 59 36534625 Autoservis Jakub  Dopravná 2069   955 01 Topoľčany oprava auta 30,–€ 4.9.2013  Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
 60 43890652  Anna Drábiková ANDTEX J.Matušku 2178      95501 Topoľčany prestieradlá  425,00€ 5.9.2013 Mgr.Ondrej BOžik riaditeľ
 61 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2,955 01 Topoľčany pripojenie na internet 408,90€ 5.9.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
 62 44413467 B2B Partner Šulekova 2,        Bratislava kreslá kancelárske 471,60€ 17.9.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
63 43734731 Ida Gabrišová-KANCEL Streďanská 2617/35 95501 Topoľčany tónery-nákup 417,18€ 4/2011 17.9.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
64 33138354 Čalúnictvo R.Matúš M.Bedzany 67Topoľčany oprava kresiel 210,00€ 18.9.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
65 364548073 Diafan Pod Kalváriou 2616/32  Topoľčany čipová čítačka 106,80€ 26.9.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
66 33990506 Jozef Muller Šafárikova 4455/15 Topoľčany kontrola HP a hydrantov 370,00€ 30.9.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
67 46184155 J-Car prev.Lišnova 249/9 Solčany autobusová preprava 35,00€ 30.9.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
68 0500879 Mestské kultúrne stredisko Nám.Ľ.Štúra 2357/2Topoľčany vstupenky na koncertpre klientov 260,00€ 30.9.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
69 36886971 LK Projekt Ing.Klačanský Ladislav Hviezdoslavova 40/A Solčany projektová dokumentácia na bezbariérovu plošinu 600,00€ 1.10.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
 70 31425933 Stavebniny Pod Kalváriou         95501 Topoľčany sadrokarton do spol.miestnosti 100,00€ 7.10.2013  Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
 71 33990166 Top Text Májová 16/21      95621 Jacovce nákup OOPP 70,00€ 7.10.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 72 36549240 Patroplast Hlohovská 344     95501 Nemčice PVC vrecia 182,00€ 11.10.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 73 37645595 Helena Vancíková-Elos 951 03 Čeľadice 338 oprava pračka 161,00€ 11.10.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 74 37854763 Ing. Martin Bánsky Nitra zhotovenie statiky schodiska 300,00€ 15.10.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 75 33129525 Pavol Gašparík,   BELLATRIX Gorkého 2019,     955 01 Topoľčany servis počítača+odvírenie 36,00€ 18.10.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 76 35038233 MBN Vercajch Ferdinand Schwarz Odbojárov 4847/39A Topoľčany Uťahovačka Bosch 159,00€ 21.10.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 77 35790253 Petit Press a s. Nám. SNP 30     81101 Bratislava inzerát 31,20€ 8.10.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 78 46184155 J-Car prevádzka Lišnova 249/9, Solčany preprava klientov 130,00€ 21.10.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 79 33130671 Harys , domáce potreby Moyzesova 6     955 01 Topoľčany koše na prádlo 41,00€ 21.10.2013 Mgr. Ondrej BOžik riaditeľ
 80 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7   Partizánske varná konvica 40,00€ 28.10.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 81 43734731 Ida Gabrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany kancel. potreby 120,00€ 25.10.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 82 00585441 Kooperatíva poisťovňa Nitra poistenie osôb 15,00€ 30.10.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 83 33990166 Top text Májová 16/21    95621 Jacovce pracovné oblečenie 53,00€ 05.11.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 84 37768009 M+M Computers, s.r.o Jaselská 4694/6  Topoľčany notebooky, monitory 860,00€ 06.11.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 85 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7 Partizánske varné konvice 118,00€ 07.11.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 86
31440398

 

Docugroup Slovakia Komarňanská 13 Nové Zámky archívne práce 876,96€ 08.11.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 87 31440398 Docugroup Slovakia Komarňanská 13 Nové Zámky PR a RZ 240,00€ 08.11.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 88 40664635 Premium, Ing.Ondruš Moyzesova 625/19 Martin mopy 513,00€ 08.11.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
 89 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesov ul 6, Topoľčany domáce potreby, riad 100,00€ 11.11.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
 90 44791712 SINAKO Na graniari 17, Banská Bystrica stolíky k lôžku 400,00€ 11.11.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
 91 31821791 Centrum Memory n.o. Mlynarovičova 21 Bratislava vzdelávací kurz 300,00€ 05.11.2013 Mgr. Ondej BOžik riaditeľ
 92 36335631 ALKOMA s.r.o Dolný Šianec 16  911 01 Trenčín alkkohol tester 32,80€ 11.11.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 93 33990166 TOP TEXT Májova 16/21   95621 Jacovce nákup OOPP 480,00€ 19.11.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 94 33129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Gorkého 2019  Topoľčany inštalácia-eset 6 175,00€ 19.11.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
 95 36033987  GAMO Kyjevské nám.6,    97404 B.Bystrica bezpečnostný projekt  348,00€ 22.11.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
 96 341153004 RM Gastro-JAZ s.r.o Levická 7,           949 01 Nitra  antikorová šálka 69,00€ 22.11.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
97 10203316 PAYBO Palárikova 4,         92101 Piešťany sprchovacia stolička 68,30€ 26.11.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
98 36524182 ABLE MEN s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 25, Topoľčany uteráky 302,50€ 2.12.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
99 43734731 Ida Gabrišová-KANCEL  Streďanská 2617   95501 Topoľčany nákup tónerov 384,00€  4/2011 4.12.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
100 350038233 MBN Vercajch Odbojárov 4847/39A Topoľčany hliníkové rebríky 132,00€ 4.12.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ 
101 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7,   Partizánske pračka 369,00€ 16.12.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
102 37645596 Helena Vancíková-Elos Čeľadice 338 oprava pračky 82,00€ 16.12.2013 Mgr.Ondrej Božik riaditeľ
103 36549096 Axalnet, s.ro. Mudroňova 2       955 01 Topoľčany internetové služby 37,80€ 16.12.2013 Mgr. Ondrej BOžik riaditeľ
104 36549240 Patroplast Hlohovská cesta 344 Nemčice PVC vrecia 199,20€ 18.12.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
105 14416450 Miroslav Bago Urmince elektroisštalačné práce 50,00€ 18.12.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ
106 31594689 Artra , s.r.o 97247 Oslany OOPP . obuv 281,34€ 10/2013 12.12.2013 Mgr. Ondrej Božik riaditeľ