Faktúry 2018

 

Por.č. IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma
s DPH v EUR
Súvislosť
so zmluvou
Súvislosť
s objednávkou
Dátum
prijatia
Dátum
úhrady
 1.  47982594 Silvia Hodálová-VIUSS Trnavská cesta 161/38
82102 Bratislava
časopis 15,00 150 02.01.2018  11.01.2018
 2. 36226947 ILLE SK, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
doplnenie
dávkovačov
 180,00 21-2017 02.01.2017  11.01.2018
3. 36391000 Doxx, spol. s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
stravenky 4279,76 Z20175112_Z 03.01.2018  11.01.2018
4. 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Belek 374
94148 Podhajská
služby CO 40,00 10-2017 04.01.2018  11.01.2018
5. 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vodoinštalačný
tovar
469,82 3-2017 04.01.2018  11.01.2018
6. 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 51,88 16-2014 05.01.2018  10.01.2018
7. 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefón 12/2017 64,86 9904806621 05.01.2018  11.01.2018
8. 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobilné hovory 18,54 9-2017 08.01.2018  11.01.2018
9. 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobil sestry 9,50 8-2017 09.01.2018  11.01.2018
10. 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
žiarovky 35,38 5-2017 04.01.2018  11.01.2018
11. 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 550,20 1-2018 11.01.2018  26.01.2018
12. 36565482 Energo-SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
dodávka TÚV 6141,95 73 T/2007 11.01.2018  22.01.2018
13. 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
pracie prostriedky 189,60 2-2018 11.01.2018  26.01.2018
14. 31434541 Spolok Sv. Vojtecha Distribúcia KN
81001 Bratislava
Katolícke noviny
predplatné 2018
22,10 2 12.01.2018  26.01.2018
15. 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A internet 2/2018 18,90 2-2014 12.01.2018  26.01.2018
16. 35790253 Petit Press, a.s. Nám. SNP 30
81101 Bratislava
inzerát 65,52 151/2017 15.01.2018  26.01.2018
17. 8780097635 Západoslovenská
vodárenská spoločnosť
Továrnicka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 874,08 266/05/2006 15.01.2018  26.01.2018
18. 36565482 Energo-SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
el. energia
vyúčtovanie 2017
1136,04 73 E/2007 15.01.2018  26.01.2018
19. 34153004 RM Gastro-Jaz, s.r.o. Levická 7
94901 Nitra
termosky 76,97 7 15.01.2018  26.01.2018
20. 36738298 SVATS, s.r.o. Tomašikova 2
04001 Košice
upratovacie vozíky 216,30 9 19.01.2018  22.01.2018
21. 33990166 Top Text Májová 16/21
95621 Jacovce
OOPP 42,72 1 19.01.2018  26.01.2018
22. 36268518 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
multifunkčný vozík 58,80 8 26.01.2018  30.01.2018
23  36391000  Doxx, spol. s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
stravenky 4279,76 01.02.2018  11.01.2018
24 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
havárijné poistenie 34,52  5518024107 02.02.2018  14.02.2018
 25 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz kuchynského odpadu 27,00 3_2015 05.02.2018  14.02.2018
26 36565482 Energo-SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
el. energia 1/2018 1768,85 73 E/2007 05.02.2018  13.02.2018
27 51056828 BKS Safety, s.r.o. A.Hlinku 227/6
95701 Bánovce n.Bebr.
služby PO a BOZP 60,00  3-2018 05.02.2018  14.03.2018
28 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374
94148 Podhájska
CO služby 40,00 10-2017 06.02.2018  07.03.2018
29 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
žiarovky 68,57 4 06.02.2018  28.02.2018
30 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefónne hovory 70,80 9904806621 07.02.2018  14.02.2018
31 31594689 Artra, s.r.o. Nám. slobody 846/69
97247 Oslany
OOPP 21,38 12 08.02.2018  07.03.2018
32 31594689 Artra, s.r.o. Nám. slobody 846/69
97247 Oslany
OOPP 42,20 11 08.02.2018  07.03.2018
33 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 89,40 3-2013 08.02.2018  14.02.2018
34 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 484,85 1-2018 08.02.2018  09.03.2018
35 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava klientom 11824,04 7-2018 09.02.2018  08.03.2018
36 36550949 Západoslovenská
vodárenská spol.
Továrnicka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 1619,69 266/05/2006 09.02.2018  14.02.2018
37 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7
95801 Partizánske
Rádio CD 55,00 15 09.02.2018  27.02.2018
38 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobilné hovory 15,36 9-2017 09.02.2018  15.03.2018
39 36565482 Energo-Sk, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
TUV 1/2018 5198,10 73T/2007 12.02.2018  14.02.2018
40 44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2
81106 Bratislava
magnetická tabuľa 88,80 14 13.02.2018  27.02.2018
41 30045614 Daniel Hain D.Jurkoviča 2830
95501 Topoľčany
výroba žalúzií 98,00 10 13.02.2018  27.02.2018
42 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 47202A
95501 Topoľčany
internet 3/2018 18,90 2-2014 13.02.2018  14.02.2018
43 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 38,77 16-2014 13.02.2018  14.02.2018
44 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobil sestry 9,50 8-2017 13.02.2018  15.02.2018
 45 46520261 Slovcare, s.r.o. Sladovnícka 5/2554
91701 Trnava
postele, matrace 1038,00 13 22.02.2018  27.02.2018
46 36565482 Energo-Sk, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
elektr. energia 1768,85 73 E/2007 26.02.2018  07.03.2018
47 36226947 ILLE, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
dávkovače vône 180,00 21-2017 26.02.2018  07.03.2018
48 36391000 DOXX, s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
stravenky 3621,33 Z20175112_Z 27.02.2018  09.03.2018
49 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
maliarske potreby 9,32 6 28.02.2018  09.03.2018
50 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
poistenie osôb 15,28 199-9000054 28.02.2018  01.03.2018
51 36391000 DOXX, s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
stravenky 329,21 Z20175112_Z 01.03.2018  09.03.2018
52 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava klientom 11057,90 7-2018 02.03.2018  21.03.2018
53 48029637 Unitrade market Podzámska 29
94001 Nové Zámky
Náhrady do OdoCare 68,30 17 02.03.2018  09.03.2018
54 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
žiarovky, predlžovačky 18,74 4 02.03.2018  09.03.2018
55 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 1131,76 1-2018 02.03.2018  09.03.2018
56 36343129 Torbia, s.r.o Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
pracie prostriedky 162,00 2-2018 02.03.2018  09.03.2018
57 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
oprava kopírky, servis
tlačiarne
80,40 20 02.03.2018  09.03.2018
58 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
 kancelárske potreby 164,95 6-2018 02.03.2018  09.03.2018
59 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
PVC vrecia 87,84 18 02.03.2018  09.03.2018
60 46680241 Jana Magdolenová,Bc. Belek 374
94148 Podhájska
služby CO 40,00 10-2017 05.03.2018  09.03.2018
61 8204000029 Slovak Telekom,a.s. Nám.slobody 6
81762 Bratislava
telefóny 2/2018 64,38 9904806621 07.03.2018  14.03.2018
62 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz kuchynského odpadu 27,00 3_2015 07.03.2018  14.03.2018
63 51056828 BKS Safety, s.r.o. A.Hlinku 227/6
Bánovce nad Bebravou
služby BOZPO 60,00 3-2018 07.03.2018  14.03.2018
64 00585441 Kooperatíva poisťovňa Farská 30
94901 Nitra
úrazové poist. osôb 20,91 6585259751 09.03.2018  14.03.2018
65 36565482 Energo-SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
dodávka tepla za 2/2018 5042,10 73 T/2007 12.03.2018  14.03.2018
66 11767871 Telvis Slovakia Mudroňova 2
95501 Topoľčany
oprava telefónov 18,00 24 12.03.2018  14.03.2018
67 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
popl. za mobil 4/82018 9,50 8-2017 12.03.2018  14.03.2018
68 36550949 Západosl. vodárne Továrnicka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 2/2018 1115,83 266/05/2006 12.03.2018  14.03.2018
69 36592170 Petroltrans, s.r.o. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 15,61 16-2014 12.03.2018  14.03.2018
70 36565482 Energo,SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
el. energia 3/2018 1768,85 73 E/2007 12.03.2018  14.03.2018
71 30042941 Janka Dimitrovova Stummerova 2780
95501 Topoľčany
rezané kvety 289,00 22 13.03.2018  28.03.2018
72 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobilné hovory 3/2018 15,36 9-2017 13.03.2018  15.03.2018
73 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A
95501 Topoľčany
internet 4/2018 18,90 2-2014 14.03.2018  18.04.2018
74 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 145,56 1-2018 15.03.2018  10.04.2018
75 47966947 Abamet, s.r.o. Fučíkova 460
92521 Sládkovičovo
kovové skrine 4147,44 12-2018 16.03.2018  05.04.2018
76  43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tónery 393,60  21  16.03.2018  10.04.2018
77 43386644 Bytex-Krajčíková OC JUH,
95503 Topoľčany
paplóny, vankúše 130,98 23 19.03.2018  26.03.2018
78 33990166 Top text Májová 16/21
95621 Jacovce
pracovné oblečenie 75,40 11-2018  25 20.03.2018  05.04.2018
79 36546194 Nehlsen-EKO, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32
95501 Topoľčany
likv. nebezp. odpadu 36,42 4-2013 20.03.2018  26.03.2018
80 36842385 Pemat, s.r.o. Bratislavská 27/252
94901 Nitra
oprava umývacieho stroja 117,86 16 20.03.2018  21.03.2018
81 36515388 Unizdrav, s.r.o. Františkánske nám.
08001 Prešov
stolíky k lôžku 174,00 29 20.03.2018  22.03.2018
82 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
tovar pre ergoterapiu 76,42 27 21.03.2018  28.03.2018
83 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tovar pre ergoterapiu 148,51 6-2018 28 22.03.2018  28.03.2018
84 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
maliarske potreby 65,40 6 28.03.2018  10.04.2018
85 36391000 Doxx, s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
stravenky 4327,65 Z20187629_Z 03.04.2018  10.04.2018
87 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
poistenie majetku
2.Q.2018
446,67 6585775617 03.04.2018  05.04.2018
88 00162957 IVES, org. pre inf.VS Čs. armády 20
04118 Košice
STP WINPaM 71,70 R210/2009 04.04.2018  10.04.2018
89 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7
95801 Partizánske
žehličky 150,00 31 04.04.2018  10.04.2018
 90 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz kuchynského
odpadu
 27,00 3_2015 04.04.2018  10.04.2018
91 00893480 Stredná odbrná škola  T.vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 3/2018 11922,57 7-2018 05.04.2018  17.04.2018
92 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374
94148 Podhájska
služby CO 3/2018 40,00 10-2017 05.04.2018  10.04.2018
93 36565482 Energo.SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
vyúčtovanie tepla -11848,32 73 T/2007 05.04.2018
94 176223588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
nákup žiaroviek 67,07 4 05.04.2018  10.04.2018
95 35971983 Helvyk, s.r.o. Leická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 62,76 3-2013 06.04.2018  62.04.2018
 96 51056828 BKS Safety, s.r.o. A.Hlinku 227/6
95701 Bánovce n./Bebr.
služby BOZPO 3/2018  60,00  3-2018 06.04.2018  18.04.2018
 97 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobilné hovory 15,18 9-2017 09.04.2018  16.04.2018
98 36271781 Gesma. s.r.o. Nová 661/11
92221 Moravany n.Vahom
oprava umývačky 74,40 33 09.04.2018  16.04.2018
99 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefónne hovory 61,08 9904806621 09.04.2018  16.04.2018
100 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 42,59 16-2014 09.04.2018  16.04.2018
101 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobil 9,50 8-2017 10.04.2017  18.04.2018
102 36550949  Západosl.vodárenská
spoločnosť, a.s.
Továrnicka 2
95501 Topoľčany
vodné, stočné 3/2018  1252,88 266052006 10.04.2018  18.04.2018
103 36343129 Torbia, a.s. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 545,11 1-2018 12.04.2018  18.04.2018
104 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A
95501 Topoľčany
internet 5/2018 18,90 2-2014 13.04.2018  18.04.2018
105 36565482 Energo.SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
dodávka tepla 5078,10 73T/2007 13.04.2018  18.04.2018
106 34153004 RM Gastro-JAZ, s.r.o. Levická 7
94901 Nitra
ručný mixér 158,40 35 13.04.2018  18.04.2018
107 33142653 KG KANS pap. Čsl. armády 46
95501 Topoľčany
fólia do pečiatky 33,00 36 12.04.2018  18.04.2018
108 40664635 Premium Moyzesova 625/19
03601 Martin
mopy 547,20 37 16.04.2018  18.04.2018
109 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
PVC vrecia 120,96 34 18.04.2018  26.04.2018
110 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
hygienické prostriedky 116,40 1-2018 19.04.2018  10.05.2018
111 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
pracie prostriedky 201,60 2-2018 19.04.2018  10.05.2018
112 17764467 Jaroslav Bednár-BEJA Kuzmická 386
95621 Jacovce
oprava pračky 38,00 32 20.04.2018  26.04.2018
113 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7
95801 Partizánske
sáčky do ysávačov 25,00 39 20.04.2018  26.04.2018
114 36565482 Energo-SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
preplatok el. en. -582,04 73E/2007 23.04.2018  11.05.2018
115 36226947 ILLE SK, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
dávkovače vône 180,00 21-2017 23.04.2018  26.04.2018
116 3656582 Energo-SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
el. energia 4/2018 1443,97 73E/207 25.04.2018  03.05.2018
117 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 62,76 3-2013 27.04.2018  03.05.2018
118 36391000 Doxx, spol. s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
stravenky 4327,65 Z20187629_Z 27.04.2018  10.04.2018
119 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7
95801 Partizánske
mobilná klimatizácia 299,00 41 27.04.2018  11.05.2018
120 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
tovar pre ergoterapiu 30,07 43 27.04.2018  11.05.2018
121 36546194 Nehlsen-Eko, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32
95501 Topoľčany
odvoz  majetku 105,12 40 30.04.2018  10.05.2018
122 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
havárijné poistenie 34,52 5518024107 30.04.2018  10.05.2018
123 51216477 OZ Akadémia vzdel. Bernolákova 4
90851 Holíč
medzinárodný kongres 130,00 44 09.05.2018  10.05.2018
124 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 55,19 16-2014 09.05.2018  10.05.2018
125 00311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1
95501 Topoľčany
smetné na rok 2018 457,60 09.05.2018  10.05.2018
126 176223588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
žiarovky 11,12 4 09.05.2018  10.05.2018
127 34670360 Robert Pravda,
kľučová služba
M.Benku 2341/41
95501 Topoľčany
kľúče, fabrky 100,19 3 09.05.2018  10.05.2018
128 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374
94148 Podhájska
služby CO 4/2018 40,00 10-2017 09.05.2018  10.05.2018
129 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelárske potreby 145,63 6-2018 09.05.2018  10.05.2018
130 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz kuchynského
odpadu
27,00 3_2015 09.05.2018  10.05.2018
131 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 4/2018 11344,87 7-2018 09.05.2018  14.05.2018
132 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefónne hovory 54,56 9904806621 09.05.2018  10.05.2018
133 51056828 BKS Safety, s.r.o. A.Hlinku 227/6
95701 Bánovce n./Bebravou
BOZPO 4/2018 60,00 3-2018 09.05.2018  10.05.2018
134 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vodoinštalačný tovar 102,05 5 09.05.2018  10.05.2018
135 168904 COOP Jednota Stummerova 5
95521 Topoľčany
cukrovinky 99,45 45 09.05.2018  11.05.2018
136 35697270 Orange Metodova ul. 8
82108 Bratislava
mobilné hovory 15,12 9-2017 09.05.2018  15.05.2018
137 35697270 Orange Mwetodova 8
82108 Bratislava
mobil sestry 9,50 8-2017 10.05.2018  15.05.2018
138 00311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1
95501 Topoľčany
dane z nehnuteľnosti 741,97 10.05.2018  15.05.2018
138 36343129 Torbia, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej
Tren. Teplá
čistiace prostriedky 664,56 1-2018 10.05.2018 15.05.2018
 139 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7
95801 Partizánske
varné konvice 70,80 47  11.05.2018  15.05.2018
140 36565482 Energo-SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
TUV 4/2018 3240,66 73T/2007 14.05.2018  22.05.2018
141 36565482 Energo-SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
oprava k fa za el. en. -19,81 73E/2007 14.05.2018  03.07.2018
142 36565482 Energo-SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
el. energia 5/2018 1424,16 73E/2007 14.05.2018  22.05.2018
143 37284339 Jozef Mlynek
-elektroinštalácie
Kpt. Žalamana 1715/9
95501 Topoľčany
prekládka tel. liniek 100,00 30 14.05.2018  22.05.2018
144 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A
95501 Topoľčany
internetové služby 6/2018 18,90 2-2014 16.05.2018  22.05.2018
145 36550949 Západosl. vodárne Továrnicka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 4/2018 1015,52 266/05/2006 16.05.2018  22.05.2018
146 33990166 Top Text Májova 16/21
95621 Jacovce
pracovné oblečenie 51,14 11-2018 46 16.05.2018  14.06.2018
147 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
odborná prehliadka výťahov 212,76 3-2013 17.05.2018  22.05.2018
148 36371271 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40
01001 Žilina
Zákonník práce 14,90 50 18.05.2018  31.05.2018
149 31436510 Citroen, Remesloservis Bratislavská 2
94901 Nitra
servisná prehliadka auta 148,50  48 21.05.2018  22.05.2018
 150 17621992 Merašický Jozef Poľovnícka 347
95501 Tovarníky
stoličky 760,00 23-2017 38 21.05.2018  22.05.2018
 151 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
úrazové poistenie 69,54 199-9000074 15.05.2018  17.05.2018
152 36276847 Promys soft, s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 582
90701 Myjava
licencia SAZA 483,84 2005SA167 23.05.2018  31.05.2018
153 36316113 Barea, s.r.o. Nedanovce 240
95843 Nedanovce
pracovná obuv 30,00 49 29.05.2018  31.05.2018
153 50163086 Obchod PC Pod Kalváriou 913
95501 Topoľčany
servis PC 312,00  71/2017 22.05.2018 31.05.2018
154 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
maliarsky tovar 161,09 6 30.05.2018  15.06.2018
155 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
PVC krytina 166,03 54 30.05.2018  15.06.2018
156 36391000 Doxx, spol. s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
stravenky 4976,25 Z20187629_Z 31.05.2018  15.06.2018
157 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 7
94901 Nitra
poistenie osôb 75,30 31.05.2018  13.06.2018
158 47419130 eNFe, s.r.o. Jaelská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz kuchynského odpadu 27,00 3_2015 04.06.2018  13.06.2018
158 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
Ttenčianska Teplá
pracie prostriedky 842,28 1-2018 04.06.2018 15.06.2018
159 36343129 Torbia, s.r..o Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 164,40 2-2018 04.06.2018  15.06.2018
159  403364089 Reswood  Veľké Bedzany
Boroskyňova 2254
 skrinky na knihy 225,00  51 04.06.2018 13.06.2018
160 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7
95801 Partizánske
fotoaparát,filtre 193,00 53 05.06.2018  19.06.2018
161 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 5/2018 11578,11 7-2018 05.06.2018  20.06.2018
162 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374
94148 Podhájska
služby CO 5/2018 40,00 10-2017 05.06.2018  15.06.2018
163 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617
95501 Topoľčany
xerox 46,80 6-2018 05.06.2018  15.06.2018
164 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
PVC vrecia 120,96 57 05.06.2018  15.06.2018
165 51056828 BKS Safety, s.r.o. A. Hlinku 227/6
95701 Bánovce nad Bebr.
služby BTS 5/2018 60,00 3-2018 06.06.2018  13.06.2018
166 64141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vodoinštalačný tovar 34,98 5 06.06.2018 13.06.2018
167 33986193 Elektro Krajčík Sv.Cyrila a Metóda 18
95501 Topoľčany
mixér ručný 29,99 59 06.06.2018  13.06.2018
168 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
tel. hovory 5/2018 54,73 9904806621 07.06.2018  13.06.2018
169 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 108,36 3-2013 07.06.2018  13.06.2018
170 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 62,76 3-2013 07.06.2018  13.06.2018
171 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
úrazové poistenie 20,91 6585259751 11.06.2018  13.06.2018
172 35697270 Orange Metodova 8
82108
mobil sestry 9,50 8-2017 11.06.2018  13.06.2018
173 45471096 Juraj Hedera-JM servis Horné Naštice 111
95641 Horné Naštice
čistenie kanalizácie 90,00 42 11.06.2018  13.06.2018
174 36550949 Západosl. vodár spol. Továrnicka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 5/2018 1252,88 26605206 11.06.2018  13.06.2018
175 36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220
94901 Nitra
dodávka el. energie 1424,16 73 E/2007 11.06.2018  13.06.2018
176 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 62,76 3-2013 11.06.2018  13.06.2018
177 36592170 Petroltrans, s.r.o. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 55,81 16-2014 11.06.2018  13.06.2018
178 36849880 BB Sport, s.r.o. Dr. Pantočku 40A/489
95501 Tovarníky
gravírovaný pohár 38,00 55 13.06.2018  09.07.2018
179 36371271 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40
01001 Žilina
Poradca 2019 28,40 64 13.06.2018  19.06.2018
180 36565482 Energo-SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
TUV 5/2018 2582,58 73 T/2007 14.06.2018  15.06.2018
181 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobilné hovory 5/2018 15,42 9-2017 14.06.2018  15.06.2018
182 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A
95501 Topoľčany
internet 7/2018 18,90 2-2014 14.06.2018  09.07.201/8
183 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
škodové poistenie 43,98 6585266871 15.06.2018  19.06.2018
184 168904 COOP Jednota Stummerova 5
95501 Topoľčany
torta na podujatie klientov 17,42 61 19.06.2018  09.07.2018
185 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
95501 Nitra
poistenie budovy
na 3.Q.2018
446,67 6585775617 20.06.2018  02.07.2018
186 37284339 Jozef Mlynek
elektroinštalácie
Kpt. Žalmana 1715/9
95501 Topoľčany
preloženie tel. ústredne
a pobočiek
290,00 65 22.06.2018  02.07.2018
187 33144826 Jaroslav Švajlen Tribečská 25
95617 Solčany
doprava klientov 91,20 62 26.06.2018  09.07.2018
188 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
jupol, maliarske potreby 111,43 6 25.06.2018  10.07.2018
189 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
PVC krytina 518,03 58 25.06.2018  10.07.2018
190 43734731 Ida Gábrišová Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kanceálrske potreby 117,54 6-2018 27.06.2018  10.07.2018
191 00607355 Stredná zdravotná škola 17. novembra 1056
95501 Topoľčany
preškolenie zdrav.
asistentov
90,00 17-2018 27.06.2018  02.07.2018
192 36391000 Doxx, s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
stravenky 4786,61 Z20187629_Z 28.06.2018  11.07.2018
193 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz kuch. odpadu 27,00 3_2015 28.06.2018  10.07.2018
194 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
žiarovky 71,77 4 29.06.2018  11.07.2018
195 3659217 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 46,40 16-2014 03.07.2018  04.07.2018
196 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 42,97 16-2014 03.07.2018  04.07.2018
197 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374
94148 Podhájska
služy CO 6/2018 40,00 10-2017 03.07.2018  11.07.2018
198 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
pracie prostriedky 225,60 2-2018 04.07.2018  11.07.2018
199 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 692,09 1-2018 04.07.2018  11.07.2018
200 35251557 Rekra J.Švermu 900/7
95801 Partizánske
sáčky do vysávačov 74,80 71 06.07.2018  10.07.2018
201 36520705 Agrocech, s.r.o. Jaselská 4694/6
95501 Topoľčany
servis PC 48,00 20-2018 06.07.2018  10.07.2018
202 33990166 Top text Májová 16/21
95621 Jacovce
pracovné oblečenie 58,64 11-2018 06.07.2018  11.07.2018
203 31594689 Artra, s.r.o. Nám. slobody 746/69
97247 Oslany
obuv 82,28 70 9.07.2018  11.07.2018
204 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 6/2018 11071,52 7-2018 09.07.2018  24.07.2018
205 35763469 Slovak Telekom,a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
tel. hovory 6/2018 54,67 9904806621 09.07.2018  10.07.2018
206 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobil Max 7/2018 16,50 9-2017 09.07.2018  10.07.2018
207 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobil Flex 7/2018 9,50 8-2017 09.07.2018  10.07.2018
208 36565482 Energo-Sk Novozámocká 220
94901 Nitra
TUV 6/2018 2509,62 73 T/2007 10.07.2018  12.07.2018
209 51056828 BKS Safety, s.r.o. A. Hlinku 227/6
95701 Bánovce n./Bebr.
služby BTS a TPO 6/2018 60,00 3-2018 10.07.2018 14.0.8.2018
210 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vodoinštalačný tovar 46,40 74 10.07.2018 14.08.2018
211 33990166 Top text Májová 16/21
95601 Jacovce
OOPP 51,14 11-2018 67 10.07.2018  12.07.2018
212 36316113 Barea, s.r.o. Nedanovce 240
95843 Nedanovce
sandále pracovné 30,00 69 10.07.2018  12.07.2018
213 31363822 Ares, s.r.o. Športová 5
83104 Bratislava
ovládačka plošiny 168,00 73 10.07.2018  17.07.2018
214 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A
95501 Topoľčany
internet 8/2018 18,90 2-2014 11.07.2018 14.08.2018
215 168904 COOP Jednota Stummerova 5
95521 Topoľčany
potraviny na ŠD klientov 176,05 75 12.07.2018  17.07.2018
216 46239782 espoločnosti, s.r.o. Rudohorská 33
97411 Banská Bystrica
dokumentácia GDPR 700,00 19-2018 19 12.07.2018  17.07.2018
217 43223371 Ľudovít Meszáros Klasov 250
95153 Klasov
prestieradlá 345,00 72 16.07.2018  25.07.2018
218 36565482 Energo-Sk, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
vodné, stočné 6/2018 1424,16 73 E/2007 16.07.2018  17.07.2018
219 36550949 Zsl. vodár. spoloč. Továrnicka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 6/2018 873,54 266/05/2006 16.07.2018  25.07.2018
220 36548073 Diafan Pod Kalváriou 2616/32
95501 Topoľčany
doplnenie kamerového systému 1230,24 66 16.07.2018  25.07.2018
 221 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
xerox, tlačivá 49,08 6-2018 16.07.2018  25.07.2018
 222 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tónery 93,60 24-2018 16.07.2018  25.07.2018
 223 46239782 espoločnosti, s.r.o. Rudohorská 33
97411 Banská Bystrica
služby zodp. osoby 60,00 23-2018 18.07.2018  25.07.2018
 224 30045614 Daniel Hain D. Jurkoviča 2830
95501 Topoľčany
okenné sito 32,00 77 19.07.2018  25.07.2018
 225 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 36,88 16-2014 24.07.2018  25.07.2018
226 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
PVC vrecia 198,41 76 25.07.2018  14.08.2018
227 36728543 ALW, s.r.o. Stummerova 1059/108
95501 Topoľčany
hodnotenie záťaže pri práci 420,00 101/2017 30.07.2018  06.08.2018
228 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
maliarske potreby 138,62 6 30.07.2018  14.08.2018
229 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
maliarska farba 62,08 6 30.07.2018  14.08.2018
230 35251557 Rekra-Ján Krátky J. Švermu 900/7
95801 Partizánske
ochladzovač vzduchu 75,00 78 31.07.2018  14.08.2018
231 36391000 Doxx, spol. s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
stravné lístky 3900,20 Z20187629_Z 01.08.2018 14.08.2018
232 43734731 Ida Gábrišová Streďanská 2617
95501 Topoľčany
tónery 114,48 24-2018 01.08.2018 14.08.2018
233 37284339 Jozef Mlynek-elektroinštalácie Kpt. Žalmana 1715/9
95501 Topoľčany
prepojenie otvárača dverí 65,00 80 02.08.2018  14.08.2018
234 00585441 Kooperatíva, poisťovňa Farská 30
94901 Nitra
poistenie osoby 37,85 02.08.2018  03.08.2018
235 00585441 Kooperatíva, poisťovňa Farská 30
94901 Nitra
havárijné poistenie 34,52 5518024107 02.08.2018  14.08.2018
236 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 382,14 1-2018 02.08.2018  14.08.2018
237 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374
94148 Podhájska
služby CO 7/2018 40,00 10-2017 03.08.2018  14.08.2018
238 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 14604,00 2105/2018/O 06.08.2018  06.09.2018
239 36226947 ILLE SK, s,r,o, Ľ.Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
dávkovač vône 180,00 21-2017 06.08.2018  14.08.2018
240 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
údržbársky materiál 57,77 4-2018 08.08.2018  14.08.2018
241 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz kuch. odpadu 27,00 3_2015 09.08.2018  14.08.2018
242 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefónne hovory 58,24 9904806621 09.08.2018  14.08.2018
243 35697270 Orange, a.s. Metodova 8
82108 Bratislava
mobil sestry 9,50 8-2017 09.08.2018  14.08.2018
244 51056828 BKS Safety, s.r.o. A. Hlinku 2247/6
95701 Bánovce n./Bebravou
služby BOZPO 7/2018 60,00 3-2018 09.08.2018  14.08.2018
245 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava PS 7/2018 11250,20 7-2018 09.08.2018  13.08.2018
246 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
popl. Max za služby 15,18 9-2017 09.08.2018  14.08.2018
247 35885815 Manutan Slovakia, s.r.o. Obchodná 507/2
80116 Bratislava
ventilátory stolové 101,40 81 09.08.2018  14.08.2018
248 36550949 Západoslov. vodárenská
spoločnosť
Továrnicka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 1323,88 266/05/2006 13.08.2018  14.08.2018
249 36565482 Energo-SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
dodávka TUV 2555,22 73 T/2007 13.08.2018  14.08.2018
250 36566482 Energo.SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
el. energia 8/2018 1424,16 73 E/2007 13.08.2018  14.08.2018
251 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A
95501 Topoľčany
internet 9/2018 18,90 2-2014 13.08.2018  4.08.2018
252 36226947 ILLE SK, a.s. Ľ. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
dávkovač vône 180,00 21-2017 13.08.2018  14.08.2018
253 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
TP ECO 32,76 1-2018 16.08.2018  11.09.2018
254 36556955 Bamiservis Urmince 439
95602 Urmince
prípojka umývačky 205,00 84 16.08.2018  11.09.2018
255 33990166 Top text Májová 16/21
95621 Jacovce
OOPP 20,00 11-2018 85 17.08.2018  11.09.2018
256 31594689 Artra Nám. slobody 846/69
97247 Oslany
pracovná obuv 19,32 89 24.08.2018  11.09.2018
257 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
poistenie budovy 446,67 6585775617 27.08.2018  11.09.2018
258 33990166 Top text Májová 16/21
95621 Jacovce
pracovné oblečenie 25,57 11-2018 31.08.2018  11.09.2018
259 34670360 Robert Pravda,kľuč.služba M. Benku 2341/41
95501 Topoľčany
zámočnícky tovar 180,10 3 31.08.2018  11.09.2018
260 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
poistenie osôb 37,24 1999000077 03.09.2018  04.09.2018
261 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz kuchynského odpadu 27,00 3_2015 03.09.2018  11.09.2018
262 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava klientom 11439,70 7-2017 03.09.2018  18.09.2018
263 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelárske potreby 63,17 6-2018 04.09.2018  11.09.2018
264 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
PVC krytina 273,11 90 04.09.2018  11.09.2018
265 363391000 Doxx, spol. s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
stravenky 3758,38 Z20187629_Z 04.09.2018  11.09.2018
266 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 11,92 16-2014 04.09.2018  11.09.2018
267 36520705 Agrocech, s.r.o. Jaselská 4694/6
95501 Topoľčany
servis výpočt. techniky 48,00 20-2018 04.09.2018  11.09.2018
268 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
žiarovky 66,92 4 05.09.2018  11.09.2018
269 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Belek 374
94148 Podhájska
služby CO 40,00 10-2017 05.09.2017  11.09.2018
270 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vypínač 8,42 74 07.09.2017  11.09.2018
271 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vodoinštalačný tovar 133,08  74  07.09.2018  11.09.2018
 272 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
úrazové poistenie 20,91 6585259751 07.9.2018  11.09.2018
273 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telef. hovory 54,24 9904806621 07.09.2018  11.09.2018
274 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
tovar pre soc. terapie 43,78 92 07.09.2018  24.09.2018
275 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6
95501 Topoľčany
koše PVC 92,10 87 07.09.2018  11.09.2018
276 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobilný poplatok Max 15,30 9-2017 10.09.2018  11.09.2018
277 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobil, popl. Flex 9,50 8-2017 10.09.2017  11.09.2018
278 36550949 Západoslov.vodárenská Továrnicka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 1158,23 266/05/2006 10.09.2018  11.09.2018
279 11983388 Systém ABC Dr. Adámiho 1306/7
95501 Topoľčany
prekládka satelitov 198,83 95 10.09.2018  24.09.2018
280 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tovar pre terapie 99,86 6-2018 13.09.2018  24.09.2018
281 36565482 Energo-SK Novozámocká 220
94901 Nitra
TUV 8/2018 2507,70 73 T/2007 13.09.2018  14.09.2018
282 51056828 BKS Safety, s.r.o. A.Hlinku 227/6
95701 Bánovce
výkon BTS 8/2018 60,00 3-2018 13.09.2018  14.09.2018
283 46239782 espoločnosti, s.r.o. Rudohorská 33
97411 Banská Bystrica
služby GDPR 7/2018 60,00 23-2018 13.09.2018  14.09.2018
284 46239782 espoločnosti, s.r.o. Rudohorská 33
97411 Banská Bystrica
služby GDPR 8/2018 60,00 23-2018 13.09.2018  14.09.2018
285 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 896,34 1-2018 13.09.2018  19.09.2018
286 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
PVC vrecia 177,60 97 13.09.2018  19.09.2018
287 35251557 Rekra J. Švermu 900/7
95801 Partizánske
chladnička 269,00 96 17.09.2018  19.09.2018
288 36565482 Energo-SK Novozámocká 220
94901 Nitra
el. energia 9/2018 1424,16 73 E/2007 17.09.2018  19.09.2018
289 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A
95501 Topoľčany
internet 10/2018 18,90 2-2014 18.09.2018  27.09.2018
290 36520705 Agrocech, s.r.o. Jaselská 4694/6
95501 Topoľčany
servis PC 7/2018 48,00 20-2018 19.09.2018  27.09.2018
291 36520705 Agrocech, s.r.o. Jaselská 4694/6
95501 Topoľčany
tlačiareň, skartovače 328,00 88 19.09.2018  27.09.2018
292 36520705 Agrocech, s.r.o. Jaselská 4694/6
95501 Topoľčany
prekládka PC siete 245,20 52 19.09.2018  27.09.2018
293 50170473 Planéta Malého princa Bernolákova 4
90851 Holíč
maratón soc. rehabilitácie 480,00 102 21.09.2018  25.09.2018
294 36268518 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B
82104 Bratislava
regál skladový 343,19 91 21.09.2018  25.09.2018
295 42292891 Asociácia odb.pracovníkov Bernolákova 4
90851 Holíč
kurz manažéra kvality 650,00 103 24.09.2018  25.09.2018
296 46275215 Homedesign.SK Čierny Chodník 17
83107 Bratislava
tanier delený 62,95 82 24.09.2018  25.09.2018
297 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 51,16 16-2014 25.09.2018  27.09.2018
298 04346343 Institut smyslové aktivizace Masarykova 35
37341 Hluboká n/Vltavou
kurz 150,00 101 25.09.2018  26.09.2018
299 00585441 Kooperatíva poisťovňa Farská 30
94901 Nitra
úrazové poistenie osôb 74,89 1999000079 25.09.2018  01.10.2018
300 36391000 Doxx, s.r.o Kálov 356
0101 Žilina
stravenky 4963,90 Z20187629_Z 02.10.2018  17.10.2018
 301 34153004 RM Gastro-JAZ, s.r.o. Levická 7
94901 Nitra
termosky, váha  203,47 108 03.10.2018  09.10.2018
302 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 47,46  16-2014 28.09.2018  09.10.2018
303 33990506 Muller Jozef J.Matušku 2178/19
95501 Topoľčany
kontrola HP a hydrantov 366,72 109 03.10.2018  09.10.2018
304 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374
94148 Podhájska
služby CO 8/2018 40,00 10-2017 03.10.2018  09.10.2018
305 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelársky tovar 79,50 6-2018 03.10.2018  09.10.2018
306 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
maliarske potreby 27,08 111 03.10.2018  09.10.2018
307 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 9/2018 11001,77 7-2018 03.10.2018  22.10.2018
308 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
predlžovačky 16,48 4 04.10.2018  17.10.2018
309 51056828 BKS Safety, s.r.o. A.Hlinku 227/6
95701 Bánovce n./Bebr.
služby BTS  9/2018 60,00 3-2018 08.10.2018  17.10.2018
310 36371271 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40
01001 Žilina
 Poradca 2019-vyúčtovanie 28,40 64 08.10.2018  09.10.2018
311 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A
01001 Žilina
Poradca 2018-vyúčtovanie  24,90 2017 08.10.2018  09.10.2018
312 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefóny 9/2018 91,79 9904806621 08.10.2018
313 36226947  ILLE Sk, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
 dávkovače vône 180,00 21-2017 08.10.2018  17.10.2018
314 36550949 Západoslovenská vodárenská Továrnická 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 1488,80 266/05/2006 08.10.2018  09.10.2018
315 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
 likvidácia kuchynského
odpadu
27,00 3_2015 08.10.2018  09.10.2018
316 36520705 Agrocech, s.r.o. Jaselská 4694/6
95501 Topoľčany
PC servis 9/2018 48,00 20-2018 08.10.2018  09.10.2018
317 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobil Max 15,42 9-2017 09.10.2018  09.10.2018
318 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobil Flex 9,50 8-2017 09.10.2018  09.10.2018
319 36565482 Energo.SK, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
elektr. energia 10/2018 1424,16 73 E/2007 10.10.2018  12.10.2018
320 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej455/7
91401 Trenč. Teplá
pracie prostriedky 330,60 2-2018 11.10.2018  06.11.208
321 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 955,72 1-2018 11.10.2018  06.11.2018
322 365655482 Energo-Sk, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
dodávka tepla 9/2018 2762,58 73 T/2007 12.10.2018  23.10.2018
323 30810701 Slovenský metrologický
ústav
Karloveská 63
84255 Bratislava
premeranie váhy 36,00 107 15.10.2018  23.10.2018
324 50757318 Švajlen BUS Tribečská 25
95616 Solčany
autobusová doprava 162,72 100 15.10.2018  09.11.2018
325 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A
95501 Topoľčany
internet 11/2018 18,90 2-2014 15.10.2018  23.10.2018
326 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 52,62 16-2014 15.10.2018  23.10.2018
327 36728543 ALW, s.r.o. Stummerova 1059/108
95501 Topoľčany
posúdenie zdravotného
stavu
20,00  99 16.10.2018  23.10.2018
 328 46239782 espoločnosti, s.r.o. Rudohorská 33
97411 Banská Bystrica
GDPR 10/2018 60,00 23-2018 16.10.2018  26.10.2018
 329 31594689 Artra, s.r.o. Nám. slobody 846/69
97247 Oslany
pracovné sandále 264,48 115 22.10.2018  29.11.2018
330 43386644 Bytex OC JUH
95501 Topoľčany
vankúše, sympatex 62,58 116 22.10.2018  06.11.2018
331 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51,
94901 Nitra
 oprava výťahu
– výmena dverí
1536,00 117 25.10.2018  29.10.2018
332 31592503 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A
01001 Žilina
prístup na portál VS SR 117,00 119 25.10.2018  14.11.2108
333 36391000 Doxx, s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
stravenky 4432,05  Z20187629_Z 29.10.2018  14.11.2018
334 365556955 Bamiservis Urmince 439
95602 Urmince
fotobunka, zadný vchod 175,00 118 31.10.2018  14.11.2018
335 36546194 Nehlsen-Eko Pod Kalváriou 2616/32
95501 Topoľčany
odvoz vyradených predmetov 25,25 120,00 31.10.2018  14.11.2018
336 36316113 Barea. s.r.o. Nedanovce 240
95843 Nedanovce
pracovná obuv 725,52 114 31.10.2018  14.11.2018
337 36520705 Agrocech, s.r.o. Jaselská 4694/6
95501 Topoľčany
notebooky 580,00 121 02.11.2018  14.11.2018
338 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7
95801 Partizánske
varné konvice 88,00 123 02.11.2018  14.11.2018
339 35763469 Slovak Telekom Nám. slobody 6
81762 Bratislava
tel. za 9/2018 21,36 9904806621 05.11.2018  06.11.2018
340 33990166 Top Text Májová 16/21
95621 Jacovce
OOPP 2575,04 11-2018 02.11.2018  10.12.2018
341 46680241 Jana Magdolénová Belek 374
94148 Podhájska
služby CO 10/2018 40,00 10-2017 05.11.2018  14.11.2018
342  47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851
95501 Topoľčany
kuchynský odpad 10/2018 36,00 125 05.11.2018  14.11.2018
343 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 45,41 16-2014 06.11.2018  14.11.2018
344 43734731 Ida Gábrišová Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
nákup tónerov 192,00 24-2018 06.11.2018  14.11.2018
345 43734731 Ida Gábrišová 2617/35
95501 Topoľčany
kancelárske potreby 84,60 6-2018 06.11.2018  14.11.2018
346 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 10/2018 11400,51 7-2018 06.11.2018  22.11.2018
347 168904 COOP Jednota Stummerova 5
95501 Topoľčany
občerstvenie pre podujatia klientov 218,30 110 06.11.2018  09.11.2018
348 35763469 Slovak telekom Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefon. hovory 10/2018 66,35 9904806621 07.11.2018  14.11.2018
349 51056828 BKS Safety, s.r.o. A.Hlinku 227/6
95701 Bánovce nad Bebr.
služby BTS 10/2018 60,00 3-2018 07.11.2018  14.11.2018
350 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
žiarovky 80,82 4 08.11.2018  14.11.2018
351 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobil, popl. Max 11/2018 15,30 9-2017 12.11.2018  14.11.2018
352 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mobil, popl. Flex 11/2018 9,50 8-2018 12.11.2018  14.11.2018
353 36546194 Nehlsen-Eko Pod Kalváriou 2616/32
95501 Topoľčany
odvoz vyrad. predmetov 116,34 120 12.11.2018  14.11.2018
354 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 571,20 1-2018 12.11.2018  10.12.2018
355 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 81,84 1-2018 12.11.2018  10.12.2018
356 36565482 Energo-SK Novozámocká 220
94901 Nitra
el. energia 11/2018 1424,16 73E2007 12.11.2018  14.11.2018
357 36550949 Západosl.vodárenská Továrnicka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 10/2018 1371,20 266052006 12.11.2018  14.11.2018
358 33138354 Čalúnictvo Matúš Malé Bedzany 68
95501 Topoľčany
čalúnenie lavíc 749,00 98 12.11.2018  14.11.2018
359 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A
95501 Topoľčany
internet 12/2018 18,90 2-2014 13.11.2018  22.11.2018
360 33990166 Top text Májova 16/21
95621 Jacovce
OOPP 47,38 11-2018 124 16.11.2018  20.11.2018
361 35252308 Anton Kližan-TONY SNP 111/45
95618 Bošany
prepojenie sušičky 151,56 127 16.11.2018  22.11.2018
362 0058441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
havárijné poistenie 34,52 5518024107 16.11.2018  22.11.2018
363 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
PVC vrecia 129,36 126 16.11.2018  12.12.2018
364 17623987 Libor Káčer V.Bedzany 187
95501 Topoľčany
oprava TV antén 30,00 132 16.11.2018  22.11.2018
365 359719833 Helvyk, s.r.o. Levickí 51
94901 Nitra
oprava výťahu 63,60 2105/2018/O 19.11.2018  22.11.2018
 366 36565482 Energo-Sk, a.s. Novozámocká 220
94901 Nitra
TUV 10/2018 3880,50 73 T2007 19.11.2018  20.11.2018
367 43734731 Ida Gábrišová Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tónery 77,93  24-2018 122 20.11.2018  12.12.2018
368 33990166 Top text Májová 16/21
95621 Jacovce
OOPP 27,37 11-2018 128 22.11.2018  23.11.2018
369 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
odborná prehliadka
výťahov
212,76 2105/2018/O 22.11.2018  10.12.2018
370 33986193 Elektro Krajčík Sv.Cyrila a Metóda 18
95501 Topoľčany
šľahač 49,90 135 22.11.2018  12.12.2018
371 46239782 espoločnosti, s.r.o. Rudohorská 33
97411 Banská Bystrica
GDPR 11/2018 60,00 23-2018 26.11.2018  28.11.2018
372 34153004 RM Gastro-Jaz Levická 7
94901 Nitra
šálky, tesnenie 50,04 138 26.11.2018  10.12.2018
373 36226947 ILLE SK, s.r.o. Ĺ.Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
dávkovače vône  180,00 21-2017 03.12.2018  12.12.2018
374 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 213,60 2105/2018/O 03.12.2018  12.12.2018
375 00585441 Kooperatíva Farská 30
94901 Nitra
úrazové poistenie 87,10 199-9000080 03.12.2018  04.12.2018
376 36391000 Doxx, s.r.o. Kuálov 356
01001 Žilina
stravenky 4609,33 Z20187629_Z 03.12.2018  18.12.2018
377 36631124 Slovenská pošta Partizánska 9
97599 Banská Bystrica
časopis Zdravie 2019 23,88 154 29.11.2018  12.12.2018
378 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 11/2018 11260,06 7-2018 05.12.2018  19.12.2018
379 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
maliarske potreby 77,26 6 05.12.2018  18.12.2018
380 168904 COOP Jednota Stummerova 5
95501 Topoľčany
podujatia klientov-pohostenie 191,55 129 05.12.2018  13.12.2018
381 36520705 Agrocech, s.r.o. Jaselská 4694/6
95501 Topoľčany
servis výpočt. techniky 48,00 20-2018 05.12.2018  12.12.2018
382 46680241 Jana Magdolenová Belek 374
94148 Podhájska
CO 11/2018 40,00 10-2018 05.12.2018  18.12.2018
383 33990166 Top text Májová 16/21
95621 Jacovce
OOPP 231,08 11-2018 05.12.2018  18.12.2018
384 43734731 Ida Gábrišová Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelárske potreby 448,99 6-2018 05.12.2018  18.12.2018
385 36738298 Svats, s.r.o. Tomášikova 2
04001 Košice
upratovací vozík 453,10 143 07.12.2018  10.12.2018
386 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 49,84 16-2014 07.12.2018  10.12.2018
387 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
 žiarovky 68,42 4 07.12.2018  27.12.2018
388 34454730 Connect  92541 Kráľov Brod tlačivá 45,00 140 07.12.2018  12.12.2018
 389 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vodoinštalačný tovar 144,56 74 07.12.2018  18.12.2018
390 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
tel. hovory 11/2018 58,90 9904806621 07.12.2018  10.12.2018
391 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz kuch. odpadu 36,00 3_2015 125 07.12.2018  12.12.2018
392 36883000 Ladislav Hamran Železničiarska 405
95501 Topoľčany
obrusovina 30,60 141 07.12.2018  18.12.2018
393 36520705 Agrocech Jaselská 4694/6
95501 Topoľčany
notebook 580,00 20-2018 131 07.12.2018  18.12.2018
394 35251557 Rekra J. Švermu 900/7
95801 Partizánske
mikrovlnka 59,00 152 10.12.2018  18.12.2018
395 30810710 Úrad pre normalizáciu Karloveská 63
81005 Bratislava
CD ISO normy 49,50 137 26.11.2018  26.11.2018
396 51056828 BKS Safety, s.r.o. A.Hlinku 227/6
95701 Bánovce n Bebr.
služby BTS 11/2018 60,00 3-2018 10.12.2018  18.12.2018
397 35833289 Kwesto, s.r.o. Cintorínska 12
94901 Nitra
kartotéka 187,08 142 10.12.2018  18.12.2018
 398 3569770 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mes. popl. Max 15,72 9-2017 10.12.2018  12.12.2018
399 35697270 Orange Metodova 8
82108 Bratislava
mes. popl. Flex 9,50 8-2017 10.12.2018  12.12.2018
400 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
PVC vrecia 185,04 146 10.12.2018  18.12.2018
401 36565482 Energo-Sk Novozámocká 220
94901 Nitra
el. energia 12/2018 1424,16 73 E/2007 11.12.2018  12.12.2018
402 36565482 Energo-Sk Novozámocká 220
94901 Nitra
TUV 11/2018 4260,66 73 T/2007 11.12.2018  12.12.2018
403 43734731 Ida Gábrišová Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelársky tovar pre klientov 156,64 6-2018 12.12.2018  27.12.2018
404 43734731 Ida Gábrišová Stredanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelárske potreby 487,19 6-2018 12.12.2018  27.12.2018
405 36550949 Západosl. vodárenská Tovarnícka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 897,20 266/05/2006 12.12.2018  18.12.2018
406 17621992 Nábytok
Merašický Jozef
Poľovnícka 347
95501 Topoľčany
montáž, demnotáž
sťahovanie skríň
315,00 23-2017 136 12.12.2018  18.12.2018
407 17621992 Nábytok
Merašický Jozef
Poľovnícka 347
95501 Topoľčany
Kuchynská linka
nábytok
2228,00 148 12.12.2018  18.12.2018
408 43223371 Ľudovít Meszároš Klasov 250
95153 Klasov
uteráky, posteľné prádlo 1459,00 133 12.12.2018
409 34670360 Róbert Pravda,
kľúčová služba
M. Benku 2341/41
95501 Topoľčany
zámočnícky tovar 37,21 3 13.12.2018  27.12.2018
410 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
pracie prostriedky 198,00 2-2018 13.12.2018  27.12.2018
411 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 1251,74 1-2018 13.12.2018  10.01.2019
412 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
úrazové poistenie 20,91 6585259751 14.12.2018  18.12.2018
413 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
úradná skúška výťahu 447,60 2105/2018/O 14.12.2018  18.12.2018
414 47760265 Artspect, s.r.o. Rybničná 40
83106 Bratislava
evakuačné podložky 4860,00 145 17.12.2018  20.12.2018
415 35251557 Rekra J.Švermu 900/7
95801 Partizánske
vysávač 112,00 157 17.12.2018  27.12.2018
416 41095804 Helena Markuličová Rozkvet 2003/11
01701 Považská Bystrica
servis žiaričov 320,00 155 18.12.2018  20.12.2018
417 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz kuch.odpadu 36,00 125 18.12.2018  20.12.2018
418 36549096 Axlanet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A
95501 Topoľčany
internet 1/2019 18,90 2-2014 18.12.2018  20.12.2018
419 43734731 Ida Gábrišová-Kncel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tónery 499,45 24-2018 156 18.12.2018  27.12.2018
420 11767871 Telvis Slovakia Mudroňova 2
95501 Topoľčany
rozšírenie telef. ústredne 288,00 158 18.12.2018  27.12.2018
421 33990166 Top text Májová 16/21
95621 Jacovce
OOPP 52,94 11-2018 147 18.12.2018  27.12.2018
422 34153004 RM Gastro Levická 7
94901 Nitra
termosky 90,24 160 19.12.2018  20.12.2018
423 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
zmetáky 68,40 1-2018 20.12.2018  27.12.2018
424 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 72,36 2105/2018/0 20.12.2018  27.12.2018
425 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
poistenie budovy 446,67 6585775617 20.12.2018  27.12.2018
426 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vodoinšt. tovar 36,66 74 20.12.2018  27.12.2018
427 36555720 L&S, s.r.o. Tovarnícka 2
95501 Topoľčany
posypová soľ 14,57 111 20.12.2018  10.01.2019
428 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelárske potreby 64,43 6-2018 20.12.2018  27.12.2018
429 35790253 Petit Press, a.s. Nám. SNP 30
81101 Bratislava
inzerát 66,00 159 20.12.2018  27.12.2018
430 36548073 Diafan Pod Kalváriou 2616/32
95501 Topoľčany
čipy 30,00 149 20.12.2018  10.01.2019
 431 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava klienti 12/2018  11260,17 7-2018 31.12.2018  09.01.2019
432 30045614 Daniel Hain D.Jurkoviča 2830
95503 Topoľčany
oprava žalúzií 102,40 150 21.12.2018  10.01.2019
433 31363822 Ares, s.r.o. Športová 5
83104 Bratislava
oprava plošiny 276,00 113 21.12.2018  10.01.2019
434 36520705 Agrocech, s.r.o. Jaselská 4694/6
95501 Topoľčany
tlačiareň 220,00 153 21.12.2018  10.01.2019
435 176223588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
žiarovky 59,56 4 27.12.2018  10.01.2019
436 47982594 Silvia Hodálová-VIUSS Trnavská 161/38
82102 Bratislava
časopis Sestra 2019 15,00 161 31.12.2018  10.01.2019
437 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vodoinštalačný tovar 61,58 74 31.12.2018  10.01.2019
438 51056828 BKS Safety, s.r.o. A.Hlinku 227/6
95701 Bánovce
služby BTS 12/2018 60,00 3-2018 02.01.2019  10.01.2019
439 36520705 Agrocech,s.r.o. Jaselská 4694/6
95501 Topoľčany
servis PC 12/2018 48,00 20-2018 07.01.2019  10.01.2019
440 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9
06042 Kežmarok
nákup PH 49,52 16-2014 07.01.2019  10.01.2019
441 46680241 Jana Magdolénová Belek 374
94148 Podhájska
služby CO 12/2018 40,00 10-2017 04.01.2019  10.01.2019
442 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefón 12/2018 57,55 9904806621 08.01.2019  10.01.2019
443 36550949 Západosl. vodáren.spol. Tovarnícka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 12/2018 755,94 266/05/2006 14.01.2019  18.01.2019
444 36565482 Energo-SK Novozámocká 220
94901 Nitra
vyúčt. el. energie 2018 1088,87 73E/2007 14.01.2019
445 36565482 Energo-SK Novozámocká 220
94901 Nitra
dodávka TUV 12/2018 5071,38 73T/2007 15.01.2007