Faktúry 2015

 

P.č. IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma s DPH v EUR Súvislosť so zmluvou Súvislosť s objednávkou Dátum prijatia Dátum úhrady
 1 36549096 Axalnet,s.r.o. Mudroňova 2, Topoľčany služby internet, mail 18,90 2-2014 15.01.2015 28.01.2015
 2 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35, Topoľčany štítkovač, kancelárske potreby 86,93 8-2014 16.01.2015 28.01.2015
 3 31334541 Spolok sv.Vojtecha Distribúcia KN
Bratislava
Katolícke noviny 2015 22,10 5/15 16.01.2015 28.01.2015
 4 35763469 Slovak Telecom,a.s. Nám. slobody 6
Bratislava
mobilné hovory 23,30 1438752 19.01.2015 28.01.2015
 5 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7
Partizánske
mikrovlnná rúra 49,- 8/15 19.01.2015 28.01.2015
 6 11767871 Telvis Slovakia Mudroňova 2
Topoľčany
oprava telefónnych rozvodov 13,20 2/15 19.01.2015 28.01.2015
 7 36408760 Tabita, s.r.o. Štefanov 241
Štefanov
aktualizácia opatrovateľského modelu 43,- 3/15 23.01.2015 28.01.2015
 8 36592170 Petroltrans. a.s. Cukrárska 22
Trebišov
nákup PH 61,64 16-2014 16.01.2015 28.01.2015
 9 36565482 Energo-SK Chmelová dolina 27
Nitra
el. energia  1890,58  73E/2007 11.02.2015  11.02.2015
10 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
Nitra
revízia výťahov 228,48 3-2013 30.01.2015 11.02.2015
11 36555720 L&Š, s.r.o. Tovarnícka 2
Topoľčany
maliarske potreby 56,99 10/15 30.01.2015 18.02.2015
12 3139674 Lechegue dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D
Bratislava
stravenky 2559,31 13-2014 30.01.2015 18.02.2015
13 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
Topoľčany
kancelárske potreby 91,54 8-2014 30.01.2015 18.02.2015
14 31872000 Dudzík a Gerová,
advokátske združenie
Škultétyho 1597/7
Topoľčany
právne služby 78,19 14/15 02.02.2015  11.02.2015
15 3045339 Reklama
Miroslav Dubovan
Nám.Ľ.Štúra 2
Topoľčany
firemná tabuľa 50,- 7/15 02.02.2015 11.02.2015
 16 31434541 Spolok sv.Vojtecha Radlinského 5
Trnava
lekcionáre, rúcho 137,11 12/15 02.02.2015 11.02.2015
17 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471
Topoľčany
služby BOZPO a PZS 90,- 6-2013
31-2014
03.02.2015 18.02.2015
18 0893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
Topoľčany
strava 1/2015 11076,50 19-2014 04.02.2015 11.02.20105
19 37854763 Ing.Marián Bánsky Piaristická 2
Nitra
statický posudok 100,- 13/15 04.02.2015 18.02.2015
20 36550949 Západoslovenská
vodárenská spol.
Továrnicka 2208
Topoľčany
vodné, stočné 1689,48 266/05/2006 06.02.2015 18.02.2015
21 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374,
Podhájska
služby CO 40,- 13-2012 06.02.2015 18.02.2015
22 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851
Topoľčany
likvidácia kuchynského odpadu 20,- 17-2013 09.02.2015 18.02.2015
23 35763469 Slovak Telecom, a.s. Nám.slobody 6
Bratislava
telefónne hovory 91,75 9904806621 10.02.2015 18.02.2015
24 36565482 Energo.SK Chmelová dolina 27
Nitra
TUV 1/15 5976,38 73T/2007 11.02.2015 18.02.2015
25 36565482 Energo-SK Chmelová dolina 27
Nitra
el. energia 2/82015 1890,58 73E/2007 11.02.2015 18.02.2015
26 36549096 Axalnet, a.s. Mudroňova 2
Topoľčany
internet, mail 18,90 2-2014 12.02.2015 18.02.2015
27 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
Nitra
oprava výťahu 66,- 3-2013 05.02.2015 11.02.2015
28 30045614 Daniel Hain-Hainmal,
s.r.o.
D.Jurkoviča 2830
Topoľčany
žalúzie-jedáleň 1171,- 2-2015 13.02.2015 18.02.2015
29 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
Topoľčany
PVC krytina 126,77 17/15 16.02.2015 18.02.2015
30 36538621 Vemacom 2000, s.r.o Pivovarnícka 4
Topoľčany
bezpečnostné značky 34,94 18/158 16.02.2015 18.02.2015
31 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A
Žilina
Zb.Zákonov 2014-vyúčt. 64,93 18.02.2015 24.02.2015
32 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
Nitra
oprava výťahu 92,76 3-2013 18.02.2015 24.02.2015
33 35763469 Slovak Telecom, a.s. Nám.slobody 6
Bratislava
mobilné hovory 22,58 1438752 18.02.2015 24.02.2015
34 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
Nitra
oprava výťahu 61,62 3-2013 23.02.2015 03.03.2015
35 00599051 Spoločnosť Ježišova Štefánikova 44
Trnava
časopis Posol-predplatné 2015 7,50  6/15  23.02.2015  17.03.2015
36 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
WC kombi, poklopy 423,67 9/15 24.02.2015 12.03.2015
37 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
95501 Topoľčany
nákup čistiacich prostriedkov 661,19 18-2013 26.02.2015 12.03.2015
38 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22
95501 Topoľčany
nákup PH 40,97 16-2014 27.02.2015 12.03.2015
39 3139674 Le Cheque de jeuner,
s.r.o.
Tomášikova 23/D
82001 Bratislava
nákup straveniek 3838,97 13-2014 02.03.2015 12.03.2015
40 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava klientov 10299,34 19-2014 02.03.2015 09.03.2015
41 45502439 Síleš Juraj Staničná 172/1
95631 Krušovce
krtkovanie 56,- 25/15 03.03.2015 12.03.2015
42 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471
95501 Topoľčany
služby BOZPO a PZS
2/2015
90,- 6-2013
31-2014
03.03.2015 12.03.2015
43 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471
95501 Topoľčany
audit PZS 120,- 129/2014 03.03.2015 12.03.2015
44  33675261 Miroslav Ďurík
Uni Roto
 Fraňa Krála 14
95501 Topoľčany
 spojovací materiál 12,84 15/15 03.03.2015 10.03.2015
45 11767871 Telvis Slovakia Mudroňova 2
95501 Topoľčany
oprava telef. vedenia 36,- 23/15 04.03.2015  12.03.2015
46 40335739 Ing. Peter Candrák Hurbanova 3365/2
95301 Zlaté Moravce
energetický certifikát 350,- 20/15  05.03.2015 12.03.2015
47 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
 oprava výťahu 91,92 3-2013 05.03.2015 12.03.2015
48 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374, Podhájska služby CO 2/2015 40,- 13-2012 05.03.2015 12.03.2015
49 36557129 Prvá Komunálna
Finančná a.s.
Murgašova 4
94901 Nitra
havárijné poistenie 2.Q. 38,07 0512008631 06.03.2015 12.03.2015
50 36557129 Prvá komunálna
finančná, a.s.
Murgašova 4
94901 Nitra
poistenie majetku 2.Q. 991,18 080-2008479 06.03.2015 12.03.2015
51 36557129 Prvá komunálna
finančná, a.s.
Murgašova 4
94901 Nitra
poistenie osôb  2.Q. 30,67 0950023531 06.03.2015 12.03.2015
52  36550949 Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
 Továrnicka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 1181,30 266/05/2006 09.03.2015 12.03.2015
53 36565482 Energo, a.s. Chmelova dolina 27
94901 Nitra
TUV 2/2015 5478,40 73 T/2007 09.03.2015 12.03.2015
54 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefóny 2/82015 76,74 994806621 10.03.2015 12.03.2015
55 36565482 Energo, a.s. Chmelová dolina 27
94901 Nitra
dodávka el. energie 3/2015 1890,58 73E/2007 11.03.2015 16.03.2015
56 36224901 Pensen, s.r.o. Záhradnícka 42
94901 Nitra
rehabilitačné pomôcky 108,31 26/15 11.03.2015 23.03.2015
57 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2
95501 Topoľčany
mail, internet 18,90 2-2014 13.03.2015  14.04.2015
58 30042941 Janka Dimitrovova-Dimitrov Stummerova 2780
95501 Topoľčany
rezané kvety 51,- 27/15 16.03.2015  18.03.2015
59 36408760 Tabita s.r.o Štefanov 241
90645 Štefanov
školenie 375,- 21/15 16.03.2015  18.03.2015
60 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tlačivá 68,52 8/2014 17.03.2015  07.04.2015
61 00311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1
95501 Topoľčany
smetné 1. štvrťrok 2015 114,40 17.03.2015 07.04.2015
62 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
mobilné hovory 23,09 1438752 20.03.2015 07.04.2015
63 00162957 IVES, Oreg. pre VS Čs. armády 20
04118 Košice
STP WINPaM 71,70 R 210/09 26.03.2015 30.03.2015
64 30885388 TOP-Agroflóra Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany výrub stromu, orezávanie 436,28 19/15 24.03.2015 30.03.2015
65 46272071 Rocher consulting SR, s.r.o. Dopravná 5
95501 Topoľčany
rohož 32,90 33/15 27.03.2015 30.03.2015
66 17621992 Merašický Jozef Poľovnícka 347
95501 Topoľčany
nábytok 1881,30 4-2015 22/15 26.03.2015 10.04.2015
67 33129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Murárska136/26
95501 Topoľčany
oprava počítača 100,- 29/15 27.03.2015 31.03.2015
68 00311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1
95501 Topoľčany
daň z nehnuteľnoésti 2015 741,97 27.03.2015 10.04.2015
69 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
smetné vrecká, PVC 162,72 31/15 30.03.2015 10.04.2015
70 3139674 Le Chegue deJeuner Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
stravenky 3199,14 13-2014 31.03.2015 10.04.2015
71 36555720 L&Š, s.r.o.  Tovarnícka 2
95501 Topoľčany
tmel, špachtle 35,10  10/15  01.04.2015 17.04.2015
72 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
 kancelárske potreby 38,39 8-2014 01.04.205 17.04.2015
73 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
nákup tónerov 494,32 3-2014 34/15 01.04.2015 17.04.2015
74 40352841 Togato, s.r.o. J. Matušku 2220
95501 Topoľčany
čistenie paplónov, vankúšov 162,- 1/15 01.04.2015 17.04.2015
75 22814311 BOZPO Radlinského 471
95501 Topoľčany
BOZPO+PZS 3/2015  90,- 6-2013,
31-2014
 02.04.2015 17.04.2015
76 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22
07501 Trebišov
nákup PH 41,60 16-2014 07.04.2015 17.04.2015
77 36550949 Západoslovenská
vodár spoločnosť
Továrnicka 2208,
95501 Topoľčany
vodné, stočné 3/2015 1046,63 266/05/2006 07.04.2015 17.04.2015
78 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava – marec 2015 11557,54 19-2014 08.04.2015 10.04.2015
79 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefónne hovory 85,16 9904806621 09.04.2015 17.04.2015
80 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenčianska Teplá
nákup čistiacich prostriedkov 653,56 18-2013 10.04.2015 17.04.2015
81 36565482 Energo-SK Chmelová dolina 27
94901 Nitra
TUV 3/2015 5557,32 73 T/2007 13.04.2015 17.04.2015
82 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374,
94148 Podhájska
služby CO 3/2015 40,- 13-2012 13.04.2015 17.04.2015
83 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 121,56 3-2013 13.04.2015 17.04.2015
84 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2
95501 Topoľčany
mail, internet 5/2015 18,90 2-2014 30.04.2015 04.05.2015
85 36565482 Energo-SK, a.s. Chmelová dolina 27
94901 Nitra
elektrická energia 4/2015 1890,58 73 E/2007 14.04.2015 17.04.2015
86 34670360 Robert Pravda, kľúčová služba M.Benku 2341/41
95501 Topoľčany
údržbársky tovar 121,46 11/15 01.04.2015 17.04.2015
87 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
prehliadka výťahov 208,56 3-2013 16.04.2015 04.05.2015
88 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
mobilné hovory 25,22 1438752 20.04.2015 04.05.2015
89 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851
95501 Topoľčany
likvidácia kuchynského odpadu 27,- 3-2015 21.04.2015 24.04.2015
90 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851
95501 Topoľčany
likvidácia kuchynského odpadu 27,- 3-2015 21.04.2015 24.04.2015
91 403640889 Reswood, výroba nábytku Broskyňová 2259/22
Veľké Bedzany
stolárske práce 60,- 40/15 21.04.2015 24.04.2015
92 36335720 Sanimat, s.r.o. Betliarska 3741/9
85107 Bratislava
ortopedické pomôcky  103,32 46/15 22.04.2015 28.04.2015
93 33990166 Top text Májová 16/21
95621 Jacovce
OOPP 35,16 7-2013 28/15 24.04.2015 28.04.2015
94 33990166 Top text Májová 16/21
95621 Jacovce
OOPP 55,98 7-2013 40/15 24.04.2015 28.04.2015
95 35942240 Oasis, spol. s r.o. Stummerova 95
95501 Topoľčany
nákup kvetov, rašelina 110,72 47/15 24.04.2015 28.04.2015
96 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelárske potreby 68,50 8-2014 27.04.2015 13.05.2015
97 00655180 COOP Servis, spol. s r.o. Považská 18
94001 Nové Zámky
Nerezový stôl 996,- 42/15 28.04.2015 06.05.2015
98 33129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Murárska 136/26
95501 Topoľčany
audit počítačov 120,- 38/15 28.04.2015 06.05.2015
99 3139674 Le chegue de jeuner Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
stravenky 2879,23 13-2014 29.04.2015 13.05.2015
100 30045614 Daniel Hain-Hainmal D. Jurkoviča 2830
95501 Topoľčany
montáž žalúzií 639,44 2-2015 29.04.2015 30.04.2015
101 31442781 Prima Print, a.s. Odbojárov 294/10
95588 Tovarníky
tlačivá 356,52 45/15 04.05.2015 12.05.2015
102 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471
95501 Topoľčany
služby BOZPO a PZS 90,- 6-2013,
31-2014
05.05.2015 12.05.2015
103 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
nákup čistiacich prostriedkov 606,67 18-2013 04.05.2015 12.05.2015
104 36518492 HerTop, spol s.r.o. Tovarnícka 412
95501 Topoľčany
oprava plastových dverí 24,- 49/15 06.05.2015 13.05.2015
105 31442781 Prima Print, a.s.  Odbojárov 294/10
95588 Tovarníky
pečiatky 221,28 48/15 07.05.2015 13.05.2015
106 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374, 94148 Podhájska služby CO 40,- 13-2012 07.05.2015 13.05.2015
107 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 4/2015 11412,29 19-2014 07.05.2015 13.05.2015
108 17621992 Nábytok Merašický Poľovnícka 347
95501 Tovarníky
nábytok do bytových jednotiek 2518,20 4-2015 36/15 07.05.2015 13.05.2015
109 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2
95501 Topoľčany
mail, internet 4/2015 18,90 2-2014 11.05.2015 13.05.2015
110 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefónne hovory 4/2015 75,60 9904806621 11.05.2015 13.05.2015
111 36550949 Západoslovenská
vodárenská spol.
Tovarnícka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 4/2015 1445,05 266/05/2006 11.05.2015 13.05.2015
112 36371271 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40
01001 Žilina
Poradca 2016 24,90 52/15 11.05.2015 13.05.2015
113 47419130 eNFe, s r.o. Jaselská 1851
95501 Topoľčany
odvoz kuchynského odpadu 27,- 3-2015 12.05.2015 13.05.2015
114 36565482 Energo-SK a.s. Chmelová dolina 27
94901 Nitra
TUV 4/2015 4529,40 73 T/2007 13.05.2015  20.05.2015
115 46293078 Martin Markulič Rozkvet 2003/11
01701 Považská Bystrica
servis žiariča 180,- 51/15 14.05.2015 20.05.2015
116 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
mobilné hovory 23,98 1438752 18.05.2015 20.05.2015
117 36546194 Nehelsen-Eko, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32
95501 Topoľčany
likvidácia nebezpečného odpadu 42,52 4-2013 19.05.2015 21.05.2015
118 36565482 Energo-SK,a.s. Chmelová dolina 27
94901 Nitra
el. energia 5/2015 1890,58 73 T/2007 20.05.2015  26.05.2015
119 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22
07501 Trebišov
nákup PH 40,80 16/2013 21.05.2015 28.05.2015
120 33990166 Top text Májová 16/21
95621 Jacovce
pohár s nápisom 30,48 53/15 22.05.2015  04.06.2015
121 33990166 Top text Májová 16/21 OOPP 27,72 7-2013 55/15 22.05.2015 28.05.2015
122 33142653 KG-Kans Čsl. armády 46
95501 Topoľčany
PVC riad 31,25 56/15 25.05.2015  04.06.2015
123 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej 2
95501 Topoľčany
občerstvenie na ŠH 50,33 60/15 25.05.2015  04.06.2015
124 36276847 Promys soft, s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 582/29B, Myjava 1 progr. SAGA 274,80 2005SA167 28.05.2015 09.06.2015
125 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
Led žiarovky 202,57 16/2015 29.05.2015 09.06.2015
126 3139674 Le CHeque De jeuner
s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
stravenky 3836,97 13-2014 01.06.2015 09.06.2015
127 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471
95501 Topoľčany
služby BOZP a PZS 90,- 6-2013,
31-2014
02.06.2015  09.06.2015
128 47982594 Silvia Hodálová-VIUSS Trnavská cesta 161/38
82102 Bratislava
časopis Sestra 2015 15,- 62/15 02.06.2015 09.06.2015
129 168904 COOP Jednota Stummerova 5
95501 Topoľčany
občerstvenie na ŠH 137,31 57/15 2.06.2015 04.06.2015
130 45471096 Juraj Hedera-JM servis 95641 Horné Naštice 111 monitoring a čistenie kanalizácie 40,- 61/15 03.06.2015 09.06.2015
131 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Belek 374,
94148 Podhájska
služby CO 5/2015 40,- 13-2012 04.06.2015 09.06.2015
132 44791712 Sinako, s.r.o. Na Graniari 17
97401 Banská Bystrica
piestnice 80,- 59/15 04.06.2015 09.06.2015
133  36550949 Západoslovenské vodárne a kanalizácie Tovarnícka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 5/2015 1376,16 266/05/2006 05.06.2015 09.06.2015
134 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 5/2015 12306,38 19-2014 05.06.2015 09.06.2015
135 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6
95501 Topoľčany
koše na prádlo 30,90 63/15 08.06.2015 12.06.2015
136 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 283,81 18-2013 08.06.2015 12.06.2015
137 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám.Slobody 6
81762 Bratislava
terlefónne hovory 5/2015 68,08 9904806621 10.06.2015 12.06.2015
138 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22
07501 Trebišov
nákup PH 42,32 16-2014 11.06.2015 16.06.2015
139 36565482 Energo-SK Chmelová dolina 27
94901 Nitra
TUV 5/2015 2750,42 73 T/2007 11.06.2015 16.06.2015
140 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
PVC vrecia 151,20 64/15 12.06.2015 19.06.2015
141 36271781 Gesma, s.r.o. Nová 661/11
Moravany nad Váhom
oprava umývačky riadu 78,60 32/15 12.06.2015 19.06.2015
142 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2
95501 Topoľčany
interentové služby 7/15 18,90 2-2014 12.06.2015 19.06.2015
143 36565482 Energo-Sk, a.s. Chmelová dolina 27
94901 Nitra
el. energia 6/2015 1890,58 73 E/2007 17.06.2015 19.06.2015
144 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
likvidácia kuch. odpadu 27,00 3-2015 15.06.2015 19.06.2015
145 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
pracie prášky 335,26 18-2013 18.06.2015 24.06.2015
146 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tovar pre ergoterapiu 130,96 67/15 22.06.2015 06.07.2015
147 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
nákup tónerov 102,24 3-2014 68/15 22.06.2015 24.06.2015
148 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
fa za mobilné hovory 22,58 1438752 22.06.2015 24.06.2015
149 00311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1
95501 Topoľčany
poplatok. za komunálny odpad 114,40 26.06.2015 29.06.2015
150 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz kuchynského odpadu 27,00 3-2015 29.06.2015 08.07.2015
151 34670360 Robert Pravda, kľúčová služba M.Benku 2341/41
95501 Topoľčany
zámočnícky tovar 43,49 35/15 30.06.2015 08.07.2015
152 18002765 Farby/laky Novozámocká 102
94901 Nitra
maliarske potreby 94,33 39/15 30.06.2015 08.07.2015
153 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelárske potreby 280,32 8-2014 30.06.2015 08.07.2015
154 3139674 LeChegue de Jeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
nákup stravných lístkov 3519,06 13-2014 02.07.2015 08.07.2015
155 22814311 BOZO Radlinského 471
95501 Topooľčany
služby BOZP a PZS 6/2015 90,00 6-2013
31-2014
02.07.2015 08.07.22015
156 35948248 Metalobox Pražská 11
94901 Nitra
šatníkové skrine 792,66 69/15 02.07.2015 08.07.2015
157  35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 96,24 3-2013 03.047.2015 08.07.2015
158 40352841 Togato, s.r.o. J.Matušku 2220
95501 Topoľčany
čistenie vankúšov a paplónov 28,00 41/15 06.07.2015  10.07.2015
159 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belelk 374,
94148 Podhájska
služby CO 6/2015 40,00 13-2012 07.07.2015  10.07.2015
160 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava klientov 6/2015 11663,17 19-2014 07.07.2015  09.07.2015
161 36550949 Západosl.vodárenská spoločnosť Továrnicka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 6/2015 1700,00 266/05/2006 08.07.2015  10.07.2015
162 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefóny 6/2015 86,04 9904806621 09.07.2015  13.07.2015
163 36565482 Energo-SK a.s. Chmelová dolina 27, 94901 Nitra el. energia 7/2015 1890,58 73E/2007 10.07.2015  16.07.2015
164 36565482 Energo-SK a.s. Chmelová dolina 27, 94901 Nitra TUV 6/2015 2436,59 73T/2007 13.07.2015  16.07.2015
165 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7,Trenčianska Teplá čistiace prostriedky 607,52 18-2013 13.07.2015 16.07.2015
165 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30
94901 Nitra
úrazové poistenie 3.Q.2015 20,91 6585259751 13.07.2015 15.07.2015
166 34126040 Termálne kúpalisko Podhájska 94148 Podhájska 493 vstupenky na kúpalisko 115,50 76 09.07.2015 10.07.2015
167 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2,
95501 Topoľčany
internet 8/2015 18,90 2-2014 15.07.2015 17.07.2015
168 33144826 Jaroslav Švajlen Tríbečská 25
95617 Solčany
autobusová preprava 206,28 77 15.07.2015  16.07.2015
169 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 7,
94901 Nitra
poistenie prepr.osôb 44,00 6585266871 20.07.2015  21.07.2015
170 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22
07501 Trebišov
nákup PH 25,10 16-2014 20.07.2015 21.07.2015
171 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
mobilné hovory 22,58 1438752 20.07.2015 21.07.2015
172 17623987 Libor Káčer V.Bedzany 187 oprava TV programov 70,00 24 20.07.2015 21.07.2015
173 44791712 Sinako Na Graniari 17
Banská Bystrica
servírovací stolík k lôžku 450,00 50 20.07.2015 21.07.2015
174 3656961 Sikoservis, s.r.o. Stummerova 1276
95501 Topoľčany
projekt PBS 1188,00 54 24.07.2015  27.07.2015
175 43386644 Bytex – Krajčíková OC, JUH
95503 Topoľčany
paplóny 120,00 78 24.07.2015 27.07.2015
176  36550949 Zápaodslovenská vodárenská spoločnosť Tovarnícka 2208
95501 Topoľčany
zistenie poruchy
na potrubí
31,49 81 30.047.2015  05.08.2015
177 36518492 HerTop spol. s.r.o. Tovarnícka 412
95501 Topoľčany
plastové dvere 618,00 80 30.07.2015 05.08.2015
178 33990166 TopText  Májová 16/21
95621 Jacovce
pracovné oblečenie 2301,32  7-2013 71 30.07.2015 10.08.2015
179 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
xerox 26,40 8-2014 31.07.2015 05.08.2015
180 37284185 Tomáš Vondrák Piešťanská 135
95501 Nemčice
oprava pračky 90,00 84 31.07.2015 05.08.2015
181 3139674 Le chegue de jeuner Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
nákup straveniek 3199,14 13-2014 03.08.2015 10.08.2015
182 22814311 BOZPO Radlinského 471
95501 Topoľčaqny
služby BOZP a PZS 90,00 6-2013 03.08.2015 10.08.2015
183 35971983 Helvyk. s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
prehliadka výťahov 212,76 3-2013 03.08.2015 10.08.2015
184 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
žiarovky 25,85 16 04.08.2015 10.08.2015
185 36550949 Západoslovenská
vodárenská spoločnosť
Tovarnícka 2208
95501 Topoľčany
výkopové práce
na poruche
66,11 81 04.08.2015 10.08.2015
186 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Tovarnícka 2208
95501 Topoľčany
oprava vodovodného potrubia 265,37 81 04.08.2015 10.08.2015
187 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 7/2015 11977,70 19-2014 05.08.2015 10.08.2015
188 46680241 Jana Magdolénová, Bc. 94148 Podhájska služby CO 4/2015 40,00 13-2012 05.08.205 10.08.2015
189 36592170 Petroltrans a.s. Cukrovárska 22
07501 Trebišov
nákup PH 38,50 16-2014 07.08.2015 10.08.2015
190 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 62,76 3-2013 07.08.2015 10.08.2015
191 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefónne hovory 4/2015 75,77 9904806621 07.08.2015  14.08.2015
192 36565482 Energo-SK Chmelová dolina 27
94901 Nitra
TUV 7/2015 2332,61 76 T/2007 11.08.2015  14.08.2015
193 36565482 Energo-SK Chmelová dolina 27
94901 Nitra
El.energia 8/2015 1890,58 73 E/2007 11.08.2015  14.08.2015
194 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30,
94901 Nitra
poistenie, zodp. za škodu 446,67 6585775617 12.08.2015  14.08.2015
195 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
Topoľčany
nákup tonerov 133,20 3-2014 85 13.08.2015  14.08.2015
196 17621992 Jozef Merašický Poľovnícka 347
95501 Topoľčany
nábytok do bytových jednotiek 3434,40 4-2015 72 13.08.2015  24.08.2015
197 36343129 Torbia, a.s. Podjavorinskej 455/7
Trenčianska Teplá
nákup čistiacich prostriedkov 1291,92 18-2013 07.08.2015  26.08.2015
198 30045614 Daniel Hain-Hainmal D.Jurkoviča 2830
95501 Topoľčany
montáž koľajničiek do stropu 396,00 82 20.08.2015  24.08.2015
199 365449096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2
95501 Topoľčany
internetové služby 18,90 2-2014 20.08.2015  24.08.2015
200 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vodárenský tovar 316,79 65 21.08.2015  26.08.2015
201 47419130 eNFe,s.r.o. Jaselská 1851/23 likv.kuchynského odpadu 27,00 3-2015 21.08.2015  26.08.2015
202 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám.slobody 6
81762 Bratislava
mobilné hovory 22,58 1438752 21.08.2015  26.08.2015
203 3139664 Le cheque de jeuner Tomášikova
Bratislava
stravenky 2879,23 13-2014 02.09.2015 08.09.2015
204 37999991 Slovenská komora sestier Amurská 71           82106 Bratislava konferenčný poplatok 26,00 90 24.08.2015  25.08.2015
205 00311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1
95501 Topoľčany
komunálny odpad 114,40 24.08.2015  26.08.2015
206 36842385 Pemat, s.r.o. Bratislavská 27/252
94901 Nitra
čistiaci stroj 1204,56 91 02.09.2015  08.09.2015
207 22814311 BOZPO Radlinského 471,95501 Topoľčany služby BOZPO a PZS 90,00 31-2014
6-2013
02.09.2015  08.09.2015
208 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 8/2015 12135,29 19-2014 03.09.2015  07.09.2015
209 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
95501 Topoľčany
čistiace prostriedky 333,48 18-2013 03.09.2015  08.09.2015
210 31425933 Stavebniny Pod kalváriou
95501 Topoľčany
stavebný materiál 63,35 88 04.09.2015  08.09.2015
211 31425933 Stavebniny Pod kalváriou
95501 Topoľčany
umývadlo, batéria 66,95 88 04.09.2015  08.09.2015
212 31425933 Stavebniny Pod kalváriou
95501 Topoľčany
dlažba 32,59 88 04.09.2015  08.09.2015
213 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Belek 374,            94148 Podhájska služby CO 8/2015 40,00 13-2012 07.09.2015  14.09.2015
214 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22
07501 Trebišov
nákup PH 36,11 16-2014 08.09.2015  14.09.2015
215 36550949 Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. Továrnicka 2208,
95501 Topoľčany
vodné, stočné 8/2015 1464,36 266/05/2006 08..09.2015  14.09.2015
216 35763469 Slovak telekom,a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefóny 8/2015 61,80 9904806621 10.09.2015  14.09.2015
217 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
PVC krytina 103,29 93 10.09.2015  16.09.2015
218 36565482 Energo.SK, a.s. Chmelová dolina 27
94901 Nitra
/el.energia 9/2015 1890,58 73E/2007 11.09.2015  16.09.2015
219 36565482 Energo-SK, a.s. Chmelová dolina 27,
94901 Nitra
TUV 8/2015 2282,76 73T/2007 11.09.2015  16.09.2015
220 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Farská 30,
94901 Nitra
úrazové poist.osôb 20,91 6585259751 11.09.2015 18.09.2015
221 36515388 Zdravmat, s.r.o. Františkánske nám.3/A, Prešov gumené umývadlo 73,70 94 11.09.2015  14.09.2015
222 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
kuchynský odpad 8/2015 27,00 3-2015 14.09.2015  24.09.2015
223 44791712 Sinako, s.r.o. Na Ganiari 17
97401 Banská Bystrica
vozíky na prádlo 480,00 79 14.09.2015  24.09.2015
224 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2
95501 Topoľčany
internet, mail 10/2015 18,90 2-2014 14.09.2015  24.09.2015
225 31425933 Stavebiny Pod kalváriou
95501 Topoľčany
radiátor 50,40 97 21.09.2015  24.09.2015
226 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374,   94148 Podhájska CO školenie 50,00 13-2012 21.09.2015  24.09.2015
227 35763469 Slovak Telekom,a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
mobilné hovory 22,58 1438752 21.09.2015  24.09.2015
228 33144826 Jaroslav Švajlen Tribečská 25
95617 Solčany
autobusová preprava 66,00 95 21.09.2015  24.09.2015
229 11767871 Telvis Slovakia Mudroňova 2
95501 Topoľčany
telefón + prípojka 146,45 96 22.09.2015  24.09.2015
230 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Farská 30
95501 Nitra
havárijne poistenie 38,07 6548793824 23.09.2015  24.09.2015
231  17623987 Libor Káčer V.Bedzany 187
95501 Topoľčany
oprava TV programov 30,00 89 29.09.2015  08.10.2015
232 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelárske potreby 138,02 8/2014 30.09.2015 08.10.2015
233 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4
82009 Bratislava
seminár VO 20,00 28.09.2015 28.09.2015
234 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471
95501 Topoľčany
služby BOZP a PZS 90,00 6-2013
31-2014
01.10.2015 08.10.2015
235 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
elektroinštalačný tovar 32,24 16 01.10.2015 08.10.2015
236 3139674 Le cheque De jeuner Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
nákup straveniek 3519,06 13-2014 01.10.2015 08.10.2015
237 33990506 Muller Jozef Šafárikova 4455/15
95501 Topoľčany
kontrola HP a hydrantov 109,56 101 02.10.2015 08.10.2015
238 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Topoľčany
PVC vrecia 90,72 99 02.10.2015 08.10.2015
239  36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
Trenčianska Teplá
nákup čistiacich prostriedkov 545,34  18-2012 05.10.2015 08.10.2015
240 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 9/2015 11535,16 19-2014 06.10.2015 08.10.2015
241 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22
07501 Trebišov
nákup PH 24,80 16-2014 06.10.2015 08.10.2015
242 31592503 Poradca podnikateľa, s.r.o. M. Rázusa 23 A
01001 Žilina
ročný prístup na stránku VSSR 84,00 86 02.10.2015 08.10.2015
243 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374                   94148 Podhájska služby CO 9/2015 40,00 13-2012 07.10.2015 14.10.2015
244 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť  Továrnicka 2208   95501 Topoľčany vodné, stočné 9/2015 2308,39 266/05/2006 09.10.2015 16.10.2015
245 365654822 Energo-Sk a.s. Chmelová dolina 27   94901 Nitra el. energia 10/2015 1890,58 73 E/2007 12.10.2015  16.10.2015
246 36565482 Energo-Sk a.s. Chmelová dolina 27
94901 Nitra
teplo 9/2015 2374,58 73 T/2015 12.10.2015  16.10.2015
247 357636469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6    81762 Bratislava  telefóny 9/2015  65,80 9904806621 12.10.2015 16.10.2015
248 35971983 Helvyk s.r.o. Levická 51           94901 Nitra revízia výťahov 212,76 3-2013 12.10.2015 16.10.2015
249 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz kuchynského odpadu 9/2015 27,00 3-2015 13.10.2015 16.10.2015
250 44413467 B2B partner s.r.o. Šulekova 2            81106 Bratislava kolieska do vozíka 19,68 105 16.10.2015 22.10.2015
251 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2       95501 Topoľčany internet, mail 11/2015 18,90 2-2014 15.10.2015 22.10.2015
252 36316113 Barea, s.r.o. Nedanovce 240       95843 Nedanovce pracovná obuv 791,08 104 19.10.2015 10.11.2015
253 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6     81762 Bratislava mobilné hovory 22,58 1438752 20.10.2015 22.10.2015
254 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7   95801 Partizánske sáčky do vysávača 48,00 87 20.10.2015  04.11.2015
255 46773274 Revistav, s.r.o. Obchodná 9          95501 Topoľčany oprava strechy nad výťahom 12233,20 10-2015 14.10.2015 04.11.2015
256 0500879 Mestské kultúrne stredisko Nám. Ľ.Štúra 2357/2 95501 Topoľčany vstupenky na koncert 150,00 111 23.10.2015 26.10.2015
257 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22   07501 Trebišov nákup PH 29,04 16-2014 28.10.2015 04.11.2015
258 36555720 L&Š, s.r.o. Tovarnícka 2         95501 Topoľčany maliarske potreby 331,25 73 28.10.2015 10.11.2015
259 22814311 BOZPO Radlinského 471     95501 Topoľčany služby BOZP a PZS 90,00 6-2013 03.11.2015 10.11.2015
260 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35   95501 Topoľčany kancelárske potreby 132,28 8-2014 29.10.2015 10.11.2015
261 43734731 Ida Gábrišová-kancel Streďanská 2617/35  95501 Topoľčany nákup tónerov 204,96 3-2014 115 29.10.2015 10.11.2015
262 00311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1       95501 Topoľčany smetné 4.Q.2015 114,40 02.11.2015 04.11.2015
263 33144826 Jaroslav Švajlen Tribečská 25        95617 Topoľčany autobusová preprava 192,48 112 02.11.2015  11.12.2015
264 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23   95501 Topoľčany likv. kuchynského odpadu 10/2015 27,00 3-2015 02.11.2015 10.11.2015
265 43223371 Ľudovít Meszaroš Klasov 250           95153 Klasov textilný záves do b.j. 220,50 102 02.11.2015 10.11.2015
266 36813851 Belora Langsfeldova 24      81104 Bratislava pedikúrové nožnice 37,10 114 01.11.2015 04.11.2015
267 3139674 LeCheque de Jeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01 Bratislava stravenky 3519,06  13-2014 03 10.11.2015
268  17623588 Elektromont Železničiarska 6   95501 Topoľčany žiarovky 33,00  16 04.11.2015 10.11.2015
269 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenčianska Teplá
čistiace prostriedky 1001,00 18-2013 06.11.2015 10.11.2015
270 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374              94148 Podhájska služby CO 12/2015 40,00 13-2012 06.11.2015 10.11.2015
271 40664635 Premium Moyzesova 625/19
03601 Matin
vozík na stravu 330,00 100 06.11.2015 10.11.2015
272 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22     07501 Trebišov nákup PH 31,25 16-2014 09.11.2015  12.11.2015
273 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám.slobody 6    81762 Bratislava telfónne hovory 10/2015 71,89 9904806621 09.11.2015 12.11.2015
274 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2       95501 Topoľčany strava 10/2015 11911,61 19-2014 09.11.2015 10.11.2015
275 36565482 Energo-Sk, a.s. Chmelová dolina 27  94901 Nitra TUV 10/2015 4441,70 73 T/2007 11.11.2015 16.11.2015
276 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnicka 2208  95501 Topoľčany vodné, stočné 10/2015 1786,96 266/05/2006 10.11.2015 16.11.2015
277 36565482 Energo-Sk, a.s. Chmelová dolina 27  94901 Nitra el. energia 11/2015 1890,58 73 E/2007 13.11.2015 16.11.2015
278 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22       07501 Trebišov nákup PH 48,60 16-2014 13.11.2015 25.11.2015
279 3140952 Mikrocomp-Computersystém Kupecká 9            94901 Nitra Dataprojektor 1152,00 103 16.11.2015 27.11.2015
280 37645595 Elos, s.r.o. Čeľadice 338        95103 oprava pračky 277,40 116 16.11.2015 25.11.2015
281 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám.slobody 6    81762 Bratislava mobilné hovory 22,58 1438752 18.11.2015 25.11.2015
282 47595710 Ermamont, s.r.o. Urmince 87,        95602 Urmince montáž osvetlenia 90,84 123 18.11.2015 25.11.2015
283 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35  958501 Topoľčany oprava tlačiarne 44,40 125 19.11.2015 25.11.2015
284 17621992 Merašický Jozef Poľovnícka 347         95501 Tovarníky nábytok 1927,80 4-2015 23.11.2015 27.11.2015
285 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2       95501 Topoľčany internet 12/2015 18,90 2-2014 23.11.2015 25.11.2015
286 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51                94901 Nitra oprava výťahu 110,76 3-2013 24.11.2015 02.12.2015
287 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51           94901 Nitra čítacie zariadenie výťahu 669,60 109 24.11.2015 02.12.2015
288 36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica časopis Zdravie 19,08 126 25.11.2015 02.12.2015
289 36204587 Chiros medical Dlhé Diely III 29    84104 Bratislava Náplň Aerte Klean 20,00 127 25.11.2015 02.12.2015
290  33986193 Elektro Krajčík Sv.Cyrila a Metóda 18  95501 Topoľčany videokamera, držiak TV,  chladnička 1034,20 131 27.11.2015 14.12.2015
291 36549240 Patroplast Hlohovská 344        95501 Nemčice PVC vrecia 120,96 128 26.11.2015 15.12.2015
292 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35  95501 Topoľčany kancelárske potreby 149,45 8-2014 01.12.2015 15.12.2015
293 3139674 LeCheque de Jeuner Tomášikova 23/D     82101 Bratislava stravenky 4158,89 13-2014 02.12.2015 15.12.2015
294 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2          95501 Topoľčany strava, dodaná klientom v 11/2015 11582,75 19-2014 03.12.2015 29.12.2015
295 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374               94148 Podhájska služby CO 11/2015  40,00 13-2012 3.12.2015 15.12.2015
296 22814311 BOZPO Radlinského 471       95501 Topoľčany služby BOZP a PZS 90,00 31-2014 03.2.2015 15.12.2015
297 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7  91401 Trenčianska Teplá košíky k vozíku 54,48 134 03.12.2015 29.12.2015
298 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7    91401 Trenčianska Teplá upratovací vozík 107,88 135 03.12.2015 29.12.2015
299 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35   95501 Topoľčany Kopírka s tlačiarňou 713,10 129 07.12.2015 14.12.2015
300 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6          81762 Bratislava telefónne hovory 74,47 9904806621 07.12.2015 14.12.2015
301 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22         07501 Trebišov nákup PH 30,50 16-2014 07.12.2015 14.12.2015
302 35790253 Petit Press, a.s. Nám. SNP 30                     81101 Bratislava inzerát 60,00 130 07.12.2015 15.12.2015
303 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23         95501 Topoľčany odvoz kuchynského odpadu 27,00 3-2015 07.12.2015 15.12.2015
304 48029637 Unitrade market Podzámska 29             94001 Nové Zámky Koše OdoCare 2347,02 133 07.12.2015 14.12.2015
305  43223371 Ľudovít Meszáros Klasov 250                 95153 Klasov  uteráky 182,00 142 07.12.2015 29.12.2015
306 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7        91401 Trenčianska Teplá čistiace prostriedky 1110,42 18-2013  07.12.2015 29.12.2015
307 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35       95501 Topoľčny oprava tlačiarne 67,20 125 08.12.2015 29.12.2015
308 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnicka 2208           95501 Topoľčany vodné, stočné 11/2015 1751,40 266/05/2006 09.12.2015 15.12.2015
309 00585441 Kooperatíva, poisťovňa a.s. Farská 30                     94901 Nitra poistenie budovy 466,67 6585775617 09.12.2015  15.12.2015
310 17621992 Merašický Jozef, nábytok Poľovnícka 347                 95501 Topoľčany nábytok 1780,00 120 07.12.2015 14.12.2015
311 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6                95501 Topoľčany riad, koše PVC 281,10 138 10.12.2015 29.12.2015
312 36565482 Enaergo-Sk, a.s. Chmelová dolina 27         94901 Nitra TUV 11/2015 4849,49 73 T/2007 10.12.2015 15.12.2015
313 36520705 Agrocech, s.r.o. Jaselská 4694/6          95501 Topoľčany notebooky 1584,00 132 10.12.2015 15.12.2015
314 43223371 Ľudovít Meszáras Klasov 250
95153 Klasov
uteráky, osušky 309,00 144 10.12.2015 29.12.2015
315 17329469 Libra, s.r.o. Kvetinárska 31               82612 Bratislava plošinová váha 109,80 140 10.12.2015 15.12.2015
316 00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30, 94901 Nitra úrazové poistenie 20,91 6585259751 14.12.2015 23.12.2015
317 35833289 Kwesto, s.r.o. Cintorínska 12              94901 Nitra plastová skriňa 119,40 139 14.12.2015 23.12.2015
318 35778962 BC&MC, s.r.o. Rezedová 17                      82101 Bratislava evakuačné podložky 966,90 141 14.12.2015 29.12.2015
319 40352841 Togato, s.r.o. J.Matušku 2220                  95501 Topoľčany čistenie a pranie paplónov 92,00 75 14.12.2015 23.12.2015
320 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23                 95501 Topoľčany odvoz kuchynského odpadu 27,00 3-2015 14.12.2015 23.12.2015
321 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2                        95501 Topoľčany maliarske potreby 136,12 118 14.12.2015 29.12.2015
322 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2                         95501 Topoľčany PVC krytina 105,84 122 14.12.2015 29.12.2015
323 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2                       95501 Topoľčany PVC krytina 17,28 122 14.12.2015 29.12.2015
324 36371271 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40               01001 Žilina predplatné Poradca 2016 24,90 52 16.12.2015  23.12.2015
325 36371271 Poradca, s.r..o Pri Celulózke 40
01001 Žilina
vyúčtovanie Poradcu 2015 24,90 14.12.2015 23.12.2015
326 36546194 Nehelsen-Eko, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32
95501 Topoľčany
likvidácia odpadu 17,59 4-2013 17.12.2015 29.12.2015
327 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
nákup tónerov 881,02 3-2014 145 17.12.2015 29.12.2015
328 33986193 Elektro Krajčík Sv. Cyrila a Metóda 18
95501 Topoľčany
žehličky 95,80 137 18.12.2015 29.12.2015
329 34670360 Róbert Pravda, kľúčová služba M.Benku 2341/41
95501 Topoľčany
zámky, kľúče 109,99 74 15.12.2015 29.12.2015
330 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
91762 Bratislava
mobilné hovory 22,58 1438752 21.12.2015 22.12.2015
331 36549096 Axalnet, s.r.o Mudroňova 2
95501 Topoľčany
internet, mail 18,90 2-2014 21.12.2015 23.12.2015
332  33675261 Miroslav Ďurík UNI ROTO  Fraňa Kráľa 14
95501 Topoľčany
skrutky, šróby 4,48 15 31.12.2015
333 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22
07501 Trebišov
nákup PH 35,38 16-2014 22.12.2015 23.12.2015
334  43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelárske potreby 319,70 8-2014 22.12.2015 29.12.2015
335 3139674 LeCheque de Jeuner Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
stravenky 3519,06 13-2014 23.12.2015 29.12.2015
336 33129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Murárska 136/26
95501 Topoľčany
hosting domény 287,64 148 23.12.2015 29.12.2015
337 35038233 MBN Vercajch Odbojárov 484/39A
95501 Topoľčany
údržbárske náradie 491,98 147 23.12.2015 29.12.2015
338 33129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Murárska 136/26
95501 Topoľčany
antivírový program 213,00 136 23.12.2015  29.12.2015
339 33129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Murárska 136/26
95501 Topoľčany
 web stránka 304,00 98 23.12.2015 29.12.2015
340 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vodoinštalačný tovar 331,85 149 23.12.2015 29.12.2015
341 17623588 Elektromont, a.s. Železničiarska 6
95501 Topoľčany
žiarovky, predlžovačky 82,07 16 31.12.2015