Faktúry 2014

 

p.č. IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma s DPH v  € Súvislosť so zmluvou Súvislosť s objednávkou Dátum prijatia Dátum úhrady
1 17623588 Elektromont Železničiarska 6 95501 Topoľčany nákup žiaroviek             50,80 €  3/2011 03.01.2014 17.01.2014
2 22814311 BOZPO agentúra Radlinského 471  95501 Topoľčany služby BOZP a PO 12/2013 60,- € 6/2013 03.01.2014 17.01.2014
3 40352841 Togato s.r.o J.Matušku 2220 95501 Topoľčany čistenie paplonov a vankúšov 44,- € 41/2013 08.01.2014 17.01.2014
4 35763469 Slovak Telecom a.s Nám.slobody 6Bratislava telef.hovory za 12/2013       82,24 € 9904806621 09.01.2014 17.01.2014
5 36565482 Energo-SK Chmelová dolina 27   94901 Nitra TUV, UK za 12/2013 6634,- € 73 T/2007 14.01.2014 17.01.2014
6 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. Továrnicka 2208   Topoľčany vodné, stočné 12/2013 1435,90 € 266/05/2006 15.01.2014 17.01.2014
7 36565482 Energo-SK Chmelová dolina 27  94901 Nitra el.energia vyúčt. 10-12/2013 3756,55 € 73 E/2007 15.01.2014 29.01.2014
8 31333524 Ecopress a.s. Seberíniho 1 82007 Bratislava časopis Sestra 2014 15,- € 3/14 03.01.2014 17.01.2014
9 36534625 Autoservis Jakub Dopravná 2069   Topoľčany výmena akumulátora 90,- € 2/14 16,01,2014 17.01.2014
10 00599051  Spoločnosť Ježišova,  Štefánikova 44, Trnava  časopis Posol 2014 7,50 €  4/14 16.01.2014 17.01.2014
11 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 06042 Kežmarok nákup PH 49,80 €  3000/302004 16.01.2014 17.01.2014
12 31434541 Spolok sv.Vojtecha Bratislava 81001  Katolícke noviny 2014 22,10 €  5/14 20.01.2014 29.01.2014
13 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A  01001 Žilina Fin. spravodajca vyúčtovanie 2013 14,21 € 20.01.2014 29.01.2014
14 36518492 HerTop s.r.o. Továrnicka 412  Topoľčany výmena samozatvárača 288,- € 1/14 21.01.2014 29.01.2014
15 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám.slobody 6, Bratislava mobilné hovory 24,99 € 1438752 22.01.2014 29.01.2014
16 35971983 Helvyk s.r.o. Levická 51 94901 Nitra revízia výťahov 218,76 € 3/2013 20.01.2014 29.01.2014
17 36565482 Energo-SK, a.s. Chmelová dolina 27  Nitra el. energia 12/2014 347,92 € 73 E/2007 30.01.2014 11.02.2014
18 31411045 CWS Boco Slovensko M.R.Štefánika 58 Hlohovec antibakteriálna pena 10,32 € AZ702/11 AZ594/12 31.01.2014 10.02.2014
19 3139674 Le Chegue Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava stravenky 2.192,40 € 6/2012 03.02.2014 13.02.2014
20 22814311 BOZPO agentúra Radlinského 471  Topoľčany služby BOZP a PO 1/2014 60,- € 6/2013 03.02.2014 13.02.2014
21 46442103 Mgr. Norbert Feješ J.Jesenského 2296/5  Topoľčany odvoz biolog.odpadu 20,- € 7/2013 03.02.2014 10.02.2014
22 46680241 Jana Magdolenová, Bc Belek 374 Podhajska služby CO 1/2014 40,- €  13/2012 05.02.2014 13.02.2014
23 31594689 Artra s.r.o Nám.Slobody 846/69Oslany nákup obuvi 32,54 € 106/13 06.02.2014 13.02.2014
24 31594689 Artra s.r.o. Nám.Slobody 846/69 Oslany nákup obuvi 32,54 € 106/13 06.02.2014 13.02.2014
25 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientom 1/2014 12.143,16 € 12/2014 06.02.2014 11.02.2014
25
35763469
 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. hovory 1/2014 81,01 €  9904806621 07.02.2014 13.02.2014
26 34670360 Železiarstvo Pravda M.Benku 2341/1, Topoľčany zámky 30,- €  9/14 07.02.2014 13.02.2014
27 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Tovarnícka 2208,      Topoľčany vodné, stočné za 1/2014 1.786,99€  266/05/2006  10.02.2014 13.02.2014
28 11767871 Telvis Slovakia Mudroňova 2, Topoľčany oprava telefónu 30,-€  8/14 11.02.2014 13.02.2014
29 36549096 AXALNET, s.r.o. Mudroňova 2,95501 Topoľčany internetové služby 2/2014 18,90€ 2/2014  12.02.2014 25.02.2014
30 36565482 Energo-SK a.s. Chmelová dolina 27,   949 01 Nitra dodávka TUV 1/2014 6.424,46€ 1/2014  12.02.2014 13.02.2014
31 36458651 Oktan a.s. Slávkovská 9 060 42    Kežmarok nákup PH 41,90€ 3000/302004  18.02.2014 25.02.2014
32 36565482 Energo-SK a.s. Chmelová dolina 27Nitra el. energia za 2/2014 347,92€ 73 E/2007  21.02.2014 25.02.2014
33 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A01001 Žilina vyúčtovanie Zb.zákonov 2013 68,13€  21.02.2014 25.02.2014
34 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. Slobody 6,817 62 Bratislava mobilný telefón 27,07€ 1438752 24.02.2014 25.02.2014
35 33139733 Andrea Hamranová Železničiarska 10, Topoľčany obrusy 43,20€  11/14 26.02.2014 07.03.2014
36 43734731 Ida Gabrišová Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany kancelarske potreby 32,56€ 1/2013  26.02.2014 07.03..2014
37 35971983 Helvyk, s.r.o Levická 51   94901 Nitra oprava nákl. výťahu 62,76€ 3/2013  26.02.2014 07.03.2014
38 36548073 Diafan, s.r.o. Pod kalváriou 2616/32 Topoľčany čipy 25,-€  7/14 27.02.2014 07.03.2014
39 31411045  CWS boco Slovensko s.r.o M.R.Štefánika 58, Hlohovec antibakteriálna pena 10,32€  AZ702/11
AZ594/12
 28.02.2014 07.03.2014
40 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51, 949 01 Nitra oprava výťahu 848,76€  12/14 03.03.2014 07.03.2014
41 43734731 Ida Gabrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany nákup tonerov 44,64€ 3/2014  03.03.2014 07.03.2014
42 3139674 Le chegue de Jeuner s.r.o. Tomašíkova 23/D  Bratislava stravenky 2.740,50€ 6/2012  04.03.2014 07.03.2014
43 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej 2 Topoľčany strava klientom 2/2014 11.149,64€ 1/2012  04.03.2014 07.03.2014
44 22814311 BOZPO Radlinského 471     Topoľčany služby PO a BOZP 2/2014 60,-€ 6/2013  04.03.2014 07.03.2014
45 35852216 TUV SUD Slovakia Jašikova 6, Bratislava posúdenie PD 60,-€  11/14 05.03.2014 07.03.2014
46 36343129 GA, spol s r.o. Podjavorinskej 4557       Trenčianska  Teplá nákup čistiacich prostriedkov 903,86€ 18/2013  06.03.2014 18.03.2014
47 46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 37494148 Podhájska služby CO 2/14 40,-€ 13/2012  07.03.2014 18.03.2014
48 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6, Bratislava tel. hovory za mes. 2/2014 79,12€ 9904806621  07.03.2014 11.03.2014
49 17623588 Elektromont Železničiarska 6, Topoľčany nákup žiaroviek 68,58€ 4/2014  07.03.2014 18.03.2014
50 36557129 Prvá komunálna Finančná poisťovňa a.s. Murgašova 4, Nitra poistenie auta 2.Q.2014 38,07€ 0512008631  10.03.2014 18.03.2014
51 36557129 Prvá komunálna finančná poisťovňa a.s. Murgašova 4, Nitra úrazové poist. osôb 2.Q.2014 30,67€ 0950023531  10.03.2014 18.03.2014
52 36557129 Prvá komunálna finančná poisťovňa a.s. Murgašova 4, Nitra poistenie majetku na    2.Q.2014 991,18€ 0802008479  10.03.2014 18.03.2014
53 36565482 Energo-Sk a.s. Chmelová dolina 27   Nitra TUV 2/2014 5.766,18€ 73 T/2007  10.03.2014 18.03.2014
54 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. Tovarnícka 2208        Topoľčany vodné,stočné 2/2014 1.594,18€ 266/05/2006  10.03.2014 18.03.2014
55 46442103 Mgr. Norbert Feješ J.Jesenského 2296/5   Topoľčany odvoz kuch.odpadu 20,-€ 7/2013  11.03.2014 18.03.2014
56 36549096 Axalnet s.r.o Mudroňova 2 ,Topoľčany interent 3/2014 18,90€ 2/2014  12.03.2014 12.83.2014
57 36305073 Decodom s.r.o. Pilská ul.7,Topoľčany kancelársky nábytok 237,-€  18/14 13.03.2014 14.03.2014
58 36305073 Decodom s.r.o. Pilská ul. 7,    Topoľčany kancelársky nábytok 370,69€  18/14 13.03.2014 14.03.2014
59 36565482 Energo-SK Chmelova dolina 27 Nitra dodávka el. energie 1.502,-€ 73 E/2007  13.03.2014 18.03.2014
60  00311162  Mesto Topoľčany M.R.Štefánika,Topoľčany daň 2014 741,97€  13.03.2014 18.03.2014
61 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35955 01 Topoľčany tlačivá 9,60€ 1/2013  18.03.2014 27.03.2014
62 11767871 Telvis Slovakia Mudroňova 2,            955 01 Topľčany rozšírenie tel. ústredne 24,-€  8/14 20.03.2014 27.03.2014
63 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9           060 42 Kežmarok nákup PH 47,68€ 3000/30/2004  24.03.2014 27.03.2014
64 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6        817 62 Bratislava mobil, popl. 24,99€ 1438752  24.03.2014 27.03.2014
65 43031421 Michal Herda-M.H J. Matušku 2250/18 vstupenky 80,€ 20/14 24.03.2014
66 31411045 CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 58       920 01 Hlohovec antibakt.pena 10,32€ AZ702/11AZ594/12  28.03.2014 03.04.2014
67 46442103 Mgr. Norbert Feješ J.Jesenského 2296/5  95501 Topoľčany likv.kuch.odpadu 20,€ 7/2013  09.04.2014 17.04.2014
68 36555720 L&Š, s.r.o. Tovarnícka 2,        95501 Topoľčany maliarske potreby 49,34€ 5/2014  31.03.2014 09.04.2014
69 3139674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. Tomašíkova 23/D     82101 Bratislava stravenky 3045,-€ 6/2012  01.04.2014 09.04.2014
70 31428592 J.R.Steinorfer spol. s.r.o M.Rázusa 2892/42    95501 Topoľčany STK+emisná kontrola 39,49€  13/14 02.04.2014 09.04.2014
71 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A       01001 Žilina Zb.zákonov 2014 72,-€  02.04.2014 09.04.2014
72 22814311 BOZPO Radlinského 471,   95501 Topoľčany služby BOZPO 3/2014 60,-€ 6/2013  02.04.2014 09.04.2014
73 43734731 Ida Gabrišová-Kancel Streďanská 2617/35   Topoľčany kancelársky tovar 27,60€ 1/2013  02.04.2014 09.04.2014
74 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2,       95501 Topoľčany strava klientom 3/2014 12244,38 12/2012  03.04.2014 09.04.2014
75 36371271 Poradca sr.o. Pri Celulozke 40       01001 Žilina Poradca 2014-predplatné 24,90€  03.04.2014 09.04.2014
76 35965011 Fitnes centrum Vitalis Gagarinova 2490    Topoľčany masáže 150,€  15/14 04.04.2014 09.04.2014
77 33990166 Top text Májová 16/21          95621 Jacovce OOPP 43,58€ 7/2013  24/14 04.04.2014 09.04.2014
78 46680241 Jana Magdolenová Belek, 374,               941 48 Podhájska CO za marec 2014 40,-€ 13/2012  07.04.2014 09.04.2014
79 Satelitná TV SKylink P.o.box 11022 04 Čadca 4 popl. za dekodovaciu TV kartu 28,80€  23/14  07.04.2014 12.04.2014
80 Satelitná TV Skylink P.o.box 11022 04 Čadca 4 popl. za dekodovaciu     Tv kartu 28,80€  23/14 07.04.2014 12.04.2014
81 Satelitná Tv Skylink P.o.box 11022 04 Čadca 4 popl. za dekodovciu Tv kartu 28,80€  23/14 07.04.2014 12.04.2014
82 36033987 GAMO Kyjevské nám. 6,  97404 Banská Bystrica bezpečnostný projekt 350,-€  95/14 14.04.2014 19.04.2014
83 357636469 Slovak Telekom Nám. Slobody a.s.,6  817 62 Bratislava telef.hovory 3/2014 95,98€ 9904806621  14.04.2014 19.04.2014
84 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. Továrnicka 2208        955 01 Topoľčany vodné, stočné 3/2014 1445,12€ 266/05/2006  14.04.2014 19.04.2014
85 34141774 KR-Bytmat, s.r.o. Krušovská 40,   95501 Topoľčany  vodoinštalačný tovar 222,11€ 3/2014  14.04.2014 26.04.2014
86 00162957 IVES, Org. pre inf.VS Čs. armády 20,        041 18 Košice TUV marec/2014 5403,49€ 73 T/2007  11.04.2014 19.04.2014
87 36343129 GA, spol. s r.o. Podjavorinskej 4557   914 01 Trenč. Teplá čistiace prostriedky 316,78€ 18/2013  14.04.2014 19.04.2014
88 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2,              95501 Topoľčany interent 4/2014 18,90€ 2/2014  15.04.2014 25.04.2014
89 00311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1,95501 Topoľčany komunálny odpad 1.Q.2014 208,78€  15.04.2014 24.04.2014
90 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617,    9551 Topoľčany tónery 149,76€ 3/2014  15.04.2014 24.04.2014
91 35833289 KWESTO,s.r.o. Cintorínska 12,     94901 Nitra kartotéky 330,60€  25/14 16.04.2014 24.04.2014
92 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9,       06042 Kežmarok nákup PH 57,40€ 7/2014  22.04.2014 24.04.2014
93 37645595 Helena Vancíková-Elos 95103 Čeľadice 338 plátno na mangel 25,-€  23/14 22.04.2014 25.04.2014
94 36565482 Energo a.s. Chmelová dolina 27   94901 Nitra el. energia   4/2014 1502,-€ 73E/2007  22.04.2014 24.04.2014
95 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35  95501 Topoľčany ČB tlačiareň 259,-€  28/14 23.04.2014 30.04.2014
96 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35   95501 Topoľčany kancelárske potreby 165,16€ 8/2014  23.04.2014 30.04.2014
97 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6,       817 62 Bratislava mobilné hovory 24,99€ 1438752  24.04.2014 30.04.2014
98 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefánika 58      92001 Hlohovec antibakteriálna pena 10,32€ AZ702/11
AZ594/12
 24.04.2014 30.04.2014
99 33990166 Top text Májová 16/21        95621 Jacovce pracovná obuv 14,28€  30/14 25.04.2014 30.04.2014
100 3045339 Reklama, Miroslav Dubovan Nám.Ľ. Štúra 2,95501 Topoľčany firemná tabuľa 45,-€  26/14 25.04.2014 02.05.2014
101 3139674 LeChegue de jeuner s.r.o. Tomášikova 23/D     821 01 Bratislava stravenky 3/14 2740,50€ 6/2012  30.04.2014 12.05.2014
102 35971983 Helvyk s.r.o. Levická 51                949 01 Nitra odborná prehliadka výťahov 212,76€ 3/2013  30.04.2014 12.05.2014
103 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471       955 01 Topoľčany služby za 4/2014 60,-€ 6/2013  02.05.2014 12.05.2014
104 17623588 Elektromont Železničiarska 6       95501 Topoľčany nákup žiaroviek 27,-€ 4/2014  05.05.2014 12.05.2014
105 43734731 Ida Gábrišová-kancel Streďanská 2617/35    Topoľčany nákup tónerov 124,68€ 3/2014  32/14 06.05.2014 23.05.2014
106 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9,         06042 Kežmarok nákup PH 33,58€ 7/2014  07.05.2014 12.05.2014
107 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám.slobody 6,81762 Bratislava telefónne hovory 92,93€ 9904806621  07.05.2014 12.05.2014
108 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2,        95501 Topoľčany strava klientov 4/2014 11772,36€ 12/2012  07.05.2014 12.05.2014
109 36565482 Energo-SK a.s. Chmelova dolina 27 94901 Nitra TUV 4/2014 4847,88€ 73 T/2007  09.05.2014  19.05.2014
110 36565482  Energo-SK a.s. Chmelova dolina 27  94901 Nitra el.energia     máj 2014 1502,-€ 73 E/2007  09.05.2014 19.05.2014
111 46680241 Jana Magdolenová, Belek 374, Podhájska  služby CO apríl 2014 40,-€ 13/2012  09.05.2014 19.05.2014
112  43734731 Ida Gábrišova-Kancel Streďanská 2617/35 95501 Topoľčany kancelárske potreby 138,20€ 8/2014  09.05.2014 19.05.2014
113 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. Tavárnicka 2208  Topoľčany vodné, stočné apríl 2014 1983,22€ 266/05/2006  12.05.2014 19.05.2014
114 34153004 RM Gastro-JAZ s.r.o. Levická ul. 7,        94901 Nitra mixér priemyselný 316,-€  36/14 12.05.2014 16.05.2014
115 11740728 Jozef MIhalovič-deratizácia Pod kaštielom 9,       95501 Topoľčany deratizácia 60,-€  37/14 13.05.2014 16.05.2014
116 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2,        95501 Topoľčany internetové služby 6/2014 18,90€ 2/2014  15.05.2014 22.05.2014
117 36343129 TORBIA, s.r.o. Podjavorinskej 455/7 Trenčianska Teplá čistiace prostriedky 369,85€ 18/2013  15.05.2014 22.05.2014
118 30042941 Janka Dimitrovova Stummerova 2780      95501 Topoľčany kvety 54,-€  38/14 16.05.2014 22.05.2014
119 34141774 KR Bytmat, s.r.o. Krušovská 40, 95501 Topoľčany vodárenský 99,08€ 3/2014  16.05.2014 22.05.2014
120 31425933 Stavebniny Pod kalváriou        95501 Topoľčany dlažba, obklady 137,84€  34/14 16.05.2014 22.05.2014
121 31425933 Stavebniny Pod kalváriou 95501 Topoľčany PU pena 4,85€  34/14 16.05.2014 22.05.2014
122 14416450  Miroslav Bago Urmince revízia elektr.náradia 170,-€  31/14 19.05.2014 22.05.2014
123 46442103 Mgr. Norbert Feješ J.Jesenského 2296/5   95501 Topoľčany likvidácia biolog. odpadu 20,-€  7/2013  19.05.2014 22.05.2014
124 40361080 Vladimír Remeň  956 15 Nitrianska Streda 19  oprava ozvučovacej aparatúry 15,-€  41/14 21.05.2014  21.05.2014
125 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. Slobody 6, Bratislava  mobilné hovory 24,99€ 1438752  22.05.2014 30.05.2014
126 36086274 TV klub ABAKO Dr. Adámiho 1238/20 95501 Topoľčany guláš 300,-€  42/14 23.05.2014 13.05.2014
127 35251557 Rekra-Ján Krátky J. Švermu 900/7 Partizánske vysávače 297,-€  43/14 23.05.2014 30.05.2014
128 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617 Topoľčany kancelárske potreby 58,42€ 8/2014  45/14 17.05.2014 09.06.2014
129 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 95501 Topoľčany koláče 51,12€  39/14 26.05.2014 16.06.2014
130 36458651 Oktan a.s. Slávkovská 9 06042 Kežmarok nákup PH 39,96€ 7/2014  28.05.2014 30.05.2014
131 36518492 HerTop, s.r.o. Továrnicka 412 95501 Topoľčany oprava balkónových dverí 38,40€  40/14 29.05.2014 09.05.2014
132 3139674 Lecheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava stravenky-nákup 2679,60€ 6/2012  30.05.2014 09.06.2014
133 31411045 CWS boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánka 58 Hlohovec antibakteriálna pena 10,32€ AZ702/11 AZ594/12  30.05.2014 09.06.2014
134 31432450 INMATS s.r.o. Stummerova 92 95501 Topoľčany fabky, zámky 42,-€  6/14 30.05.2014 09.06.2014
135 36276847 PROMYS soft, s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 582/29B90701 Myjava 1 služby progr.SAGA 2014 274,80€ 2005SA167  03.06.2014 09.06.2014
136 36557129 Prvá komunálna finančná a.s. Murgašova 4,94901 Nitra poist. majetku 3.Q.2014 991,18€ 0802008479  03.06.2014 09.06.2014
137 36557129 Prvá komunálna finančná a.s. Murgašova 4         94901 Nitra úrazové poistenie osôb na 3.Q.2014 30,67€ 0950023531  03.06.2014 09.06.2014
138 36557129 Prvá komunálna finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra poistenie auta na 3.Q.2014 38,07€ 0512008631  03.06.2014 09.06.2014
139 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471 95501 Topoľčany služby BOZPO za 5/2014 60,-€ 6/2013  03.06.2014 09.06.2014
140 17623588 Elektromont Železničiarska 6 95501 Topoľčany žiarovky-nákup 23,87€ 4/2014  05.06.2014 09.06.2014
141 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany strava 5/2014 12233,91€ 12/2012  05.06.2014 09.06.2014
142 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9, 06042 Kežmarok nákup PH 29,60€ 7/2014  05.06.2014 09.06.2014
143 46680241 Jana Magdolénová Belek 374 94148 Podhájska služby CO 5/2014 40,-€ 13/2012  06.06.2014 12.06.2014
144 31411045 CWS boco Slovensko M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec CWS pena 5,22€ AZ594/12  06.06.2014 12.06.2014
145 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnicka 2208 95501 Topoľčany vodné, stočné 5/2014 1743,98€ 266/05/2006  09.06.204 12.06.2014
146 35763469 Slovak TeleKom a.s. Nám. Slobody 6 81762 Bratislava telef. hovory 81,94€ 9904806621  09.06.2014 12.06.2014
147 36343129 Torbia. s.r.o. Podjavorinskej 455/7 Trenčianska Teplá nákup čistiacich prostriedkov 246,70€ 18/2013  09.06.2014 13.06.2014
148 46442103 Mgr. Norbert Feješ J.Jesenského 2296/5 95501 Topoľčany likvidácia kuch. odpadu v mes. máj 2014 20,-€ 7/2013  10.06.2014 13.06.2014
149 43734731 Ida Gábrišová, Kancel Streďanská 2617/35, 95501 Topoľčany nákup kancelárskeho tovaru 98,80 € 8/2014  13.06.2014 18.06.2014
150 43734731 Ida Gábrišová, Kancel Streďanská 2617/35, 95501 Topoľčany nákup tónerov 314,64 € 3/2014  53/14  13.06.2014 18.06.2014
151 34141774 KR Bytmat Krušovská 40,95501 Topoľčany vodoinštalačný tovar 12,83 € 3/2014  13.06.2014 18.06.2014
152 36565482 EnergoSk, a.s. Chmelova dolina 27, 949 01 Nitra dodávka tepla v mesiaci máj 3712,21 € 73 T/2007  13.06.2014 18.06.2014
153 36565482 Energo-SK, a.s. Chmelová dolina 27, 949 01 Nitra el. energia za máj 1502,- € 73 E/2007  13.06.2014 18.06.2014
154 35971983 Helvyk s.r.o. Levická 51,949 01  Nitra odborná skúška výťahu 157,20 € 3/2013  13.06.2014 18.06.2014
155 35841214 Travel-EU, s.r.o. Malé Bielice 103,958 04 Partizánske vstupenky do bazénu 96,- €  50/14 13.06.2014 19.06.2014
156 36549240 Patroplast Hlohovská 344,    95501 Nemčice PVC vrecia 60,48 €  51/14 13.06.2014 18.06.2014
157 00311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany popl. za smetné 23.Q.2014 208,78 €  16.06.2014 18.06.2014
158 36549096 Axalnet s.r.o. Mudroňova 2 955 01 Topoľčany internet 7/2014 18,90 € 2/2014  13./06.2014 18.06.2014
159 33144826 Jaroslav Švajlen Tribečská 25, 956 17 Solčany autobusoavá preprava 50,- €  49/14 17.06.2014 19.06.2014
160 35251557 REKRA-Ján Krátky J.Švermu 900/7 958 01 Partizánske sáčky do vysávačov 63,- €  63/14 17.06.2014 17.06.2014
161 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám slobody 6, 81762 Bratislava mobilné hovory 24,99 € 1438752  23.06.2014 27.06.2014
162 36653004 Technická inšpekcia Trnavská cesta 56 82101 Bratislava úradná skúška výťahu Helvyk 156,- € 23.06.2014 27.06.2014
163 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7, 94101 Trenčianska Teplá nákup čistiacich prostriedkov 441,35 € 18/2013  26.06.2014 03.07.2014
164 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9, 060 42 Kežmarok nákup PH 48,- € 7/2014  26.06.2014 26.06.2014
165 3139674 Le ChequeDejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava stravenky 3045,- € 6/2012  30.06.2014 03.07.2014
166 36371271 Poradca s.r.o. Pri celulózke 40 01010 Žilina Poradca 2015 24,90 €  30.06.2014 03.07.2014
167 36555720 L+Š, s.r.o. Farby, laky Tovarnícka 2, 955 01 Topoľčany maliarske potreby 114,65 € 5/2014  30.06.2014 08.07.2014
168 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 955 01 Topoľčany  kancelárske potreby 99,76 € 8/2014  01.07.2014 08.07.2014
169 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471, 955 01  Topoľčany služby PO a BOZP v mes. jún 2014 60,- € 6/2013  02.07.2014 08.07.2014
170 33142653 KG-KANS s.r.o. Čsl. armády 1870, 955 01 Topoľčany výroba pečiatok 73,04 €  9/13  01.07.2014  08.07.2014
171 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374, 941 48 Podhájska  služby CO 6/2014 40,- € 13/2012  04.07.2014 08.07.2014
172 17623588 Elektromont Železničiarska 6 955 01 Topoľčany žiarovky 22,62 € 4/2014  04.07.2014 08.07.2014
173 36549240 Patroplast Hlohovská 344, 955 01 Nemčice PVC vrecia 90,72 €  54/14 05.07.2014 18.07.2014
174 3139674 Le Chegue Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 304,50 € 13/2014  05.07.2014 18.07.2014
175 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7  91401 Trenčianska Teplá čistiace prostriedky 297,24 18/2013  07.07.2014 18.07.2014
176 33144826 Jaroslav Švajlen Tribečská 25               956147 Solčany autobusová doprava 218,20 €  57/14 09.07.2014 16.07.2014
177 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6           91862 Bratislava telefónne hovory 100,79 € 9904806621  09.07.2014 17.07.2014
178 33990166 Top text Májová 16/21           95621 Jacovce pracovné nohavice 39,16 €  58/14 09.07.2014 16.07.2014
179  33990166 Top text Májová 16/21        95621 Jacovce OOPP 37,30 € 7/2013  59/14 09.07.2014 18.07.2014
180 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2        95501 Topoľčany strava klientom 6/2014 11891,85 € 12/2012  09.07.2014 17.07.2014
181 36565482 Energo-SK, a.s. Chmelová dolina 27, 94101 Nitra el. energia na mesiac 7/2014 1502,- € 73 E/2007  10.07.2014 17.07.2014
182 36565482 Energo-SK, a.s. Chmelová dolina 27,   94101 Nitra TUV za 6/2014 2626,67 € 73 T/2007  10.07.2014 17.07.2014
183 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Továrnicka 2208   95501 Topoľčany vodné, stočné 6/2014 1279,10 266/05/2006  10.07.2014 17.07.2014
184 36387401 Prvá pĺtnicka a raftingová spoločnosť SNP 86/69                01324 Strečno vstupenky 124,00  56/14 11.07.2014 16.07.2014
185 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2         95501 Topoľčany internetové služby 18,90 € 2/2014  11.07.2014 18.07.2014
186 46442103 M gr. Norbet Feješ J.Jesenského 2296/5   95501 Topoľčany odvoz kuchynského odpadu 20,- € 7/2013  11.07.2014 11.07.2014
187 35252618 Soňa Foltánová Súkromná práčovňa Raučina a syn, Partizánske čistenie paplónov a vankúšov 19,20 € 52/14 14.07.2014
188 45502439 Juraj Síleš Staničná ul. 172/1      95503 Krušovce čistenie odpadu 56,- € 60/14 18.07.2014
189 35763469 Slovak Telecom Nám. slobody 6,       81762 Bratislava mobilné hovory 24,99 € 1438752  23.07.2014 28.07.2014
190 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9,       06042 Kežmarok nákup PH 46,66 € 7/2014  23.07.2014 24.07.2014
191 31411045 CWS boco Slovensko, s.r.o M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec antibact. pena 6,61€ AZ594/12  25.07.2014 06.08.2014
192 43823734 Hollstav a.s. Nesluša  294,
02341 Nesluša
Rekonštrukcia elektroinštalácie 56501,90€ 12/2014  29.07.2014 22.08.2014
193 42292891 Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb Bernolákova 4, 90851 Holíč akreditovaný kurz 250,€  64/14 30.07.2014 06.08.2014
194 3139674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. Tomašikova 223/D,92101 Bratislava nákup straveniek 3046,80€ 13/2014  31.07.2014 06.08.2014
195 3627181 Gesma, s.r.o. Nová 661/11,92221 Moravany n.Váhom oprava umývačky 116,40€  63/14 31.07.2014 06.08.2014
196 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina Zb.zákonov 2014,3.predd. 60,-€  31.07.2014 06.08.2014
197 43823734 Hollstav a.s. Horná Skotňa 2645,Kysúcke N.Mesto rekonštrukcia elektroinštalácie 56501,90€ 12/2014  29.07.2014 22.08.2014
198 22814311 BOZPO Radlinského 471 95501 Topoľčany  služby PO a BOZPO 60,-€ 6/2013  01.08.2014 18.08.2014
199 17623588 Elektromont Železničiarska 6, 95501 Topoľčany nákup žiaroviek 29,35€ 4/2014  01.08.2014 18.08.2014
200 36555720 L+Š, s.r.o. Továrnicka 2, 95501 Topoľčany  maliarske potreby 21,10€ 5/2014  01.08.2014 18.08.2014
201 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany strava klientom za mes. 7/2014 12243,16€ 12/2012  05.08.2014 18.08.2014
202 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374, 84148 Podhájska služby CO 7/2014 40,-€ 13/2012  06.08.2014 18.08.2014
202 44791712 Sinako, s.r.o. Na Graniari 17 97401 B. Bystrica toaletné vozíky 488,-€  62/14 06.08.2014 15.08.2014
203 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenč.Teplá čistiace potreby 144,04€ 18/2013  07.08.2014 18.08.2014
204 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6, 81762 Bratislava telefon za 7/2014 84,61€ 99004806621  11.08.2014 15.08.2014
205 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. Továrnicka 2208, 95501 Topoľčany vodné, stočné za 7/2014 1792,08€ 266/05/2006  11.08.2014 18.08.2014
206 36565482 Energo, a.s. Chmelová dolina 27, 94901 Nitra dodávka tepla 2654,86€ 73T/2007  11.08.2014 18.08.2014
207 36548073 Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32 95501 Topoľčany dodávka el. energie 7/2014 1502,-€ 73E/2007  11.08.2014 18.08.2014
208 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51 94901 Nitra odb.prehliadka výťahu 168,36€ 3/2013  15.08.2014 18.08.2014
209 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2 95501 Topoľčany internet, mail 18,90€ 2/2014  18.08.2014 02.09.2014
210 35763469 Slovak Telekom. a.s. Nám. slobody 6, 81762 Bratislava mobilné hovory 24,99€ 1438752  22.08.2014 25.08.2014
211 17053773 Antigerm Slovakia, s.r.o. Trnavská 66, 82101 Bratislava procura tex 396,-€  65/814 22.08.2014 02.09.2014
212 31411045 CWS boco Slovensko M.R.Štefánika 58, 92001 Hlohovec antibakteriálna pena 10,44€ AZ702/11 AZ594/12  21.08.2014 02.09.2014
213 00311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1 95501 Topoľčany smetné za 3.Q.2014 208,78€  21.08.2014 22.08.2014
214 36518492 HerTop s.r.o. Tovarnícka 412 Topoľčany kľučky, oprava žalúzií 69,60€  66/14 27.08.2014 03.09.2014
215 34141774 KR Bytmat Krušovská 40 Topoľčany plavákové ventily,madlá 52,22€ 3/2014  27.08.2014 03.09.2014
216 34141774 KR Bytmat Krušovská 40 Topoľčany vodoinštalačný tovar 35,53€ 3/2014  27.08.2014 03.09.2014
217 34141774 KR Bytmat Krušovská 40 Topoľčany zámky, fab 33,95€ 3/2014  27.08.2014 03.09.2014
218 36555720 L&Š, s.r.o. Tovarnícka 2 Topoľčany maliarske potreby 8,-€ 5/2014  27.08.2014 03.09.2014
219 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7 Partizánske  varné konvice 69,-€  67/14  28.08.2014  03.09.2014
220 36555720 L&Š, s.r.o. Tovarnícka 2 Topoľčany maliarske potreby 11,40 € 5/2014  28.08.2014 03.09.2014
221 22814311 BOZPO Radlinského 471 Topoľčany služby BOZPO 8/2014  60,€ 6/2013  02.09.2014 09.09.2014
222 3139674 Le Chegue Dejeuner , s.r.o. Tomašíkova 23/D Bratislava stravenky 3351,48€ 13/2014  02.09.2014 09.09.2014
223 17623588 Elektromont Železničiarska 6 Topoľčany žiarovky 23,40€ 4/2014  04.09.2014 09.09.2014
224 36549240 Patroplast Hlohovská 344 95501 Nemčice PVC vrecia 90,72€  70/14 04.09.2014 19.09.2014
225 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Belek 374 94148 Podhájska služby CO 40,-€ 13/2012  05.09.2014 19.09.2014
226 00893480 Stredna odborná škola T.Vansovej 2 95501 Topoľčany strava klientom   8/2014 11495,86€  05.09.2014 19.09.2014
227 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 95501 Topoľčany tlačivá, kancelárske potreby 127,80€ 8/2014  05.09.2014 19.09.2014
228 34141774 KR Bytmat Krušovská 40 Topoľčany vodoinšt. tovar 39,82€ 3/2014  05.09.2014 19.09.2014
229 36592170 Petrolans, a.s. Cukrovárska 22 95501 Topoľčany nákup PH 28,-€ 16/2014  08.09.2014 19.09.2014
230 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 4557/7 95501 Topoľčany nákup čistiacich potrieb 723,74€ 18/2013  08.09.2014 19.09.2014
231 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec dávkovač antibakteriálnej peny 48,-€  69/14 08.09.2014 19.09.2014
232 34153004 RM Gastro-JAZ, s.r.o. Levická 7 94901 Nitra antikorové naberačky 17,82 €  73/14 11.09.2014 19.09.2014
233 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2 Topoľčany internet 10/2014 18,90€ 2/2014  11.09.2014 22.09.2014
234 36550949 Západoslovenská vodárenská Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné, stočné 8/2014 1479,16€ 266/05/2006  11.09.2014 19.09.2014
235 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6 81762 Bratislava tel. hovory 8/2014 88,31|€ 9904806621  11.09.2014 19.09.2014
236 36557129 Prvá komunálna Finančná, a.s. Murgašova 4 94901 Nitra poistenie majetku 991,18€ 080-2008.479  11.09.2014 22.09.2014
237 36557129 Prvá komunálna finančná, a.s. Murgašova 4 94901 Nitra havárijné poistenie 38,07€ 0512008631  11.09.2014 22.09.2014
238 36557129 Prvá komunálna finančná Murgašova 4 94901 Nitra úrazové poistenie 30,67€ 0950023531  11.09.2014 22.09.2014
239 36565482 Energo.SK, a.s. Chmelová dolina 27 94901 Nitra el. energia 8/2014 2638,56€ 73E/2007  11.09.2014 22.09.2014
240 31594689 Artra, s.r.o Nám. slobody 846/69 97247 Oslany OOPP- obuv 18,50€ 10/2013  11.09.2014 19.9.2014
241 0500879 Mestské kultúrne stredisko Nám. Ľ. Štúra 2357/2 Topoľčany vstupenky 108,€  72/14 12.09.2014 17.09.2014
242 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23 95501 Topoľčany likv. kuchynského odpadu 7/14 20,-€ 17/2013  12.09.2014 19.09.2014
243 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23 95501 Topoľčany likvidácia kuch. odpadu 8/14 20,-€ 17/2013  12.09.2014 19.09.2014
244 17623987 Libor Káčer V.Bedzany 187 95501 Topoľčany oprava TV staníc 75,-€ 16/14 16.09.2014
245 365655482 Energo-Sk, a.s. Chmelová dolina27 94901 Nitra el.energia 9/2014 1502,-€ 73E/2007  16.09.2014 19.09.2014
246 33144826 Jaroslav Švajlen Tríbečská 25 956147 Solčany autobusová preprava 50,-€ 76/14  22.09.2014 24.09.2014
247 36271781 Gesma, s.r.o. Nová 661/11 Moravany nad Váhom oprava umývačky 181,92€  75/14 22.09.2014 29.09.2014
248 35763469 Slovak Telekom Nám. slobody 6 Bratislava mobilné hovory 25,36€ 1438752  22.09.2014 24.09.2014
249 36592170 Petroltrans,a.s. Cukrovárska 22 07501 Trebišov nákup PH 29,05€ 16/2014  22.09.2014 24.09.2014
250 44791712 Sinako, s.r.o. Na Graniari 17 Banská Bystrica servírovacie stolíky k lôžku 490,-€  62/14 25.09.2014 02.10.2014
251 36555720 L&Š, s.r.o. Tovarnícka 2 Topoľčany maliarske potreby 106,39€ 5/2014  26.09.2014 02.10.2014
252 0500879 Mestské kultúrne stredisko Nám. Ľ.Štúra 2357/2 Topoľčany vstupenky 210,€  79/14 29.10.2014 30.09.2014
253 37645595 Helena Vancíková-los Čeladice 338 9513 oprava pračky 80,20€  77/14  29.09.2014 02.10.2014
254 3139674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava stravenky 2437,44€ 13/2014  30.09.2014 02.10.2014
255 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 95501 Topoľčany nákup tónerov, oprava kopírky 395,57€ 3/2014  78/14 30.09.2014 06.10.2014
256 22814311 BOZPO Radlinského 471 95501 Topoľčany služby BOZPO 9/2014 60,- € 6/2013  02.10.2014 06.10.2014
257 33990506 Jozef Muller Šafárikova ul 4455/15 95501 Topoľčany kontrola HP a hydrantov 106,56 €  81/14 02.10.2014 06.10.2014
258 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 95501 Topoľčany strava klientov 9/2014 11 458,58€  02.10.2014 06.10.2014
259 36102601 Tríbečské múzeum Krušovská ul 291 95501 Topoľčany za dodanú el. energiu 20,06 €  74/14 02.10.2014 06.10.2014
260 35252618 Soňa Foltánová Súkromná práčovňa Partizánske služby prania 28,80 €  52/14 06.10.2014 10.10.2014
261 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22 07501 Trebišov nákup PH 34,62 € 16/2014  07.10.2014 10.10.2014
262 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Belek 374 94148 Podhájska školenie zamestnancov z predpisov CO 50,- € 13/2012  07.10.2014 14.10.2014
263 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Belek 374 94148 Podhájska služby CO za 9/2014 40,- € 13/2012  07.10.2014 22.10.2014
264 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany vodné,stočné za 9/2014 1 534,08 € 266/05/2006  08.10.2014 14.10.2014
265 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51 94901 Nitra oprava výťahu 56,76 € 3/2013  08.10.2014 10.10.2014
266 35763469 Slovak Telekom,a.s. Nám. slobody 6 81762 Bratislava telefón 9/2014 77,40 € 9904806621  09.10.2014 14.10.2014
267 17623588 Elektromont Železničiarska 6 95501 Topoľčany žiarovky, predlžovačky 37,10 € 4/2014  03.10.2014 22.10.2014
268 36565482 Energo-SK, a.s. Chmelová dolina 27 94901 Nitra TUV 2 745,05 € 73T/2007  10.10.2014 22.10.2014
269 36565482 Energo-SK, a.s. Chmelová dolina 27 94901 Nitra servisné práce 110,38 € 73E/2007  13.10.2014 22.10.2014
270 36343129 TORBIA, a.s. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenč. Teplá čistiace a pracie prostriedky 785,94 € 18/2013  13.10.2014 22.10.2014
271 36549096 AXALNET, s.r.o. Mudroňová 2 95501 Topoľčany internet 11/2014 18,90 € 2/2014  13.10.2014 22.10.2014
272 43823734 Hollstav, a.s. Horná Skotňa 2945 Kysucké Nové Mesto Komplexná rek.elektroinštalácie 12881,64 € 18/2014  13.10.2014 07.11.2014
273 43823734 Hollstav, a.s. Horná Skotňa 2945 Kysucké Nové Mesto rekonštrukcia elektroinštalácie 26 291,15€ 12/2014  13.10.2014 07.11.2014
274 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 95501 Topoľčany kancelárske potreby 74,78 € 8/2014  13.10.2014 22.11.2014
275 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 95501 Topoľčany tónery 88,80 € 3/2014  13.10.2014 22.10.2014
276 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 95501 Topoľčany občerstvenie pre klientov 126,90 € 83  15.10.2014 22.10.2014
277 36565482 Energo.SK, a.s. Chmelová dolina 27 94901 Nitra vyúčtovanie el. energie 3 472,02 € 73E/2007  15.10.2014 22.10.2014
278 34135057 KOODIS, spol. s.r.o. Art Inžiniering, Pri strelnici 10, 94901 Nitra SD-rekonštrukcia elektroinštalácie 1 500,- € 11/2014  15.10.2014 11.10.2014
279 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23 95501 Topoľčany odvoz kuchynského odpadu 20,- € 17/2013  16.10.2014 22.10.2014
280 36565482 Energo-SK, a.s. Chmelová dolina 27 94901 Nitra el. energia 10/2014 1 502,- € 73E/2007  17.10.2014 22.10.2014
281 17623987 Libor Káčer V.Bedzany 187 95501 Topoľčany montáž TV prípojky 46,- €  86/14 20.10.2014 22.10.2014
282 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7 Trenčianska Teplá nákup čistiacich prostriedkov 426,40 € 18/2013  20.10.2014 22.10.2014
283 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22 07501 Trebišov  nákup PH 48,14 € 16/2014  20.10.2014 22.10.2014
284 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 95501 Topoľčany  kancelárske potreby 157,86 € 8/2014  87/14 21.10.2014 27.10.2014
285 00311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1 95501 Topoľčany smetné 4.štvrťrok 2014 208,78 €  22.10.2014 23.10.2014
286 00162957 IVES, org.pre inf.VS Čs. armády 20 04118 Košice seminár 20,- €  88/14 23.10.2014 24.10.2014
287 35763469 Slovak Telecom, a.s. Nám. slobody 6 81762 Bratislava mobilné hovory 24,99 € 1438752  23.10.2014 27.10.2104
288 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51, 94901 Nitra prehliadka výťahov 218,76 € 3/2013  24.10.2014 30.10.2014
289 31872000 Dudzík a Gerová, advokátske združenie Škutétyho 1597/7 95501 Topoľčany právne služby 138,90 €  90/14 27.10.2014 30.10.2014
290 35038233 MBN Vercajch Odbojárov 4847/39A 95501 Topoľčany náradie do dielne 332,82 €  92/14 29.10.2014 05.11.2014
291 31049272 SHS Building, s.r.o. Detvianska 1B/1B 94001 Nové Zámky rekonštrukcia fasády 31049,27 € 17/2014  30.10.2014 26.11.2014
292 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 95501 Topoľčany kancelársky tovar 42,23 € 8/2014  30.10.2014 05.11.2014
293 36555720 L&Š. s.r.o. Tovarnícka 2 95501 Topoľčany maliarske potreby 160,58 € 5/2014  31.10.2014 05.11.2014
294 33144826 Jaroslav Švajlen Tribečská 25,
95617 Solčany
autobusová preprava 146,20 € 91/14 31.10.2014 05.11.2014
295 3139674 Lechegue Dejeuner Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
stravné lístky 3583,03 € 13-2014 03.11.2014 10.11.2014
296 33990166 Top text Májová 16/21
95621 Jacovce
OOPP 12,50 € 7/2013 68/14 03.11.2014 10.1.2014
297 17623588 Elektromont Železničiarska 6
95501 Topoľčany
stolové lampy, zásuvky,predlžovačky 148,26 € 4-2014 04.11.2014 10.11.2014
298 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471
95501 Topoľčany
služby BOZP a PO 60,- € 6-2013 04.11.2014 10.11.2014
299 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava 10/2014 11634,32 € 19-2014 04.11.2014 10.11.2014
300 46680241 Jana Magdolenová,Bc. Belek 374
94148 Podhájska
služby CO za 10/2014 40,- € 13-2012 05.11.2014 10.11.2014
301 00699438 Národný ústav
celoživotného vzdelávania
Tomášikova 4,
82009 Bratislava
školenie 40,- € 96/14 04.11.2014 05.11.2014
302 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 471,18 € 18-2013 07.11.2014 12.11.2014
303 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
91762 Bratislava
telefón 10/2014 76,84 € 9904806621 10.11.2014 12.11.2014
304 36550949 Západoslov. vodárenská spoločnosť Továrnicka 220895501 Topoľčany vodné, stočné 10/2014 1759,97 € 266/05/2006 10.11.2014 12.11.2014
305 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2
95501 Topoľčany
internet, mail 18,90 € 2-2014 11.11.2014 20.11.2014
306 33138354 Čalúnictvo Matúš Malé Bedzany 68
95501 Topoľčany
matrac, čalúnenie kresiel, stoličiek 322,- € 89/14 12.11.2014 20.11.2014
307 36565482 Energo-SK Chmelová dolina 27, 94901 Nitra TUV 10/2014 4064,88 € 73 T/2007 12.11.2014 20.11.2014
308 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23,   95501 Topoľčany odvoz kuchynského odpadu 20,- € 17-2013 12.11.2014 20.11.2014
309 31442781 Prima Print, a.s. ul. Odbojárov
95828 Tovarníky
tlačivo 31,32 € 97/14 12.11.2014 20.11.2014
310 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrovárska 22
07501 Trebišov
nákup PH 40,18 € 16-2014 13.11.2014 20.11.2014
311 36548073 Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32
95501 Topoľčany
ovládacie čipy 25,- € 98/14 13.11.2014 20.11.2014
312 36556726 EKO-Solutions, s.r.o. Horeckého 782/7A
94901 Nitra
posudok 200,- € 100/14 13.11.2014 20.11.2014
313 37645595 Helena Vancíková-ELOS 95103 Čeľadice 338 oprava pračky 438,80 € 94/14 18.11.2014 25.11.2014
314 36565482 Energo-SK, a.s. Chmelová dolina 27
94901 Nitra
el. energia 11/2014 1502,- € 73 T/2007 18.11.2014 25.11.2014
315 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A
01001 Žilina
elektronická Zb.z.-prístup 77,20 € 102/14 14.11.2014 25.11.2014
316 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
mobilné hovory 30,13 € 1438752 21.11.2014 25.11.2014
317 35251557 Rekra.Ján Krátky J.Švermu 900/7
95801 Partizánske
sáčky do vysávačov  64,- € 103/14 21.11.2014 25.11.2014
318 40664635 Prémium, Ing. Ondruš Moyzesova 625/19
03601 Martin
mopy, držiaky, rúčky 645,62 € 95/14 21.11.2014 25.11.2014
319 33142653 KG-KANS Čsl. armády 46
95501 Topoľčany
pečiatky 135,- € 101/14 24.11.2014 17.12.2014
320 35730129 Verlag Dashofer,
vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13
P.O.Box 323
81499 Bratislava
predplatné interent Senior 179,97 € 104/14 25.11.2014 27.11.2014
321 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 353,66 € 3-2013 26.11.2014 17.12.2014
322 36592170 Petroltrans, a.s. Cukrárska 22
07501 Trebišov
nákup PH 27,08 € 16-2014 26.11.2014 15.12.2014
323 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
vodoinštalačný tovar 41,09 € 3-2014 26.11.2014 17.12.2014
324 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
PVC krytina 101,83 € 5-2014 27.11.2014 17.12.2014
325 31049272 SHS Building,s.r.o. Detvianska 1B
94001 Nové Zámky
Rekonštrukcia fasády, vrátane balkónov 2 55438,49 € 17-2014 27.11.2014 18.12.2014
326 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
kancelárske potreby,PVC misky 282,17 € 8-2014 27.11.2014 17.12.2014
327 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tlčivá, šanóny 114,43 € 8-2014 27.11.2014 23.12.2014
328 33138354 Čalúnictvo Matúš Malé Bedzany 68
95501 Topoľčany
prečalúnenie kresiel 60,- € 105/14 28.11.2014 23.12.2014
329 46200398 M+M Computers, s.r.o. Jaselská 4694/6
95501 Topoľčany
MS Office 225,- € 21/14 28.11.2014 17.12.2014
330 35790253 Petit Press, a.s. Nám. SNP 30
81101 Bratislava
inzerát 31,20 € 111/14 01.12.2014 23.12.2014
331 11767871 Telvis Slovakia Mudroňova 2
95501 Topoľčany
rozšírenie telef. ústredne, videovrátnik 808,50 € 106/14 01.12.2014 23.12.2014
332 36335720 Sanimat, s.r.o. Betliarska ,741/9
85107 Bratislava
toaletné kreslá 299,80 € 108/14 03.12.2014 23.12.2014
333 3139674 Lechegue Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
stravné lístky 2561,75 € 13-2014 03.12.2014 23.12.2014
334 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471
95501 Topoľčany
služby TPO 60,- € 6-2013 03.12.2014 23.12.2014
335 34141774 KR Bytmat Krušovská 40
95501 Topoľčany
WC kombi+poklopy 656,19 € 109/14 03.12.2014 23.12.2014
336 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Belek 374,
94148 Podhájska
služby CO 11/2014 40,- € 13-2012 04.12.2014 23.12.2014
337 34141774 KR Bytmat Krušovská 40,
95501 Topoľčany
vodoinštalačný tovar 47,86 € 3-2014 04.12.2014 223.12.2014
338 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej 295501 Topoľčany strava klientom 11/2014 10944,56 € 19-2014 03.12.2014 16.12.2014
339 31429424 Style-Mont. s.r.o. Mojmírova 25
95501 Topoľčany
oprava sociálnych zariadení 35609,16 € 22-2014 04.12.2014 12.12.2014
340 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
PVC vrecia, smetné vrecká 162,72 € 114/14 05.12.2014 23.12.2014
341 46788638 SIB Group, s.r.o. Partizánska 1107/144
01501 Rajec
dopojenie sporákov,doplnenie svietidiel 1003,28 € 112/14 08.12.2014 16.12.2014
342 36565482 Energo-SK, a.s. Chmelova dolina 27
94901 Nitra
dodávka el. energie 987,83 € 73E/2007 08.12.2014 15.12.2014
343 36565482 Energo-SK, a.s. Chmelova dolina 27
94901 Nitra
dodávka tepla 5080,27 € 73 T/2007 08.12.2014 15.12.2014
344 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnicka 2208
95501 Topoľčany
vodné, stočné 11/2014 1503,91 € 266/05/2006 08.12.2014 23.12.2014
345 36556955 Bamiservis 95602 Urmince 439 revízia schodiskovej plošiny 30,-€ 107/14 08.12.2014 23.12.2014
346 31429424 Style-Mont, s.r.o. Mojmírova 25
95501 Topoľčany
výmena ZP v kúpeľniach 35751,77 € 23-2014 09.12.2014 18.12.2014
347 31429424 Style-Mont, s.r.o. Mojmírova 25
95501 Topoľčany
oprava schodiska 24540,29 € 21-2014 09.12.2014 15.12.2014
348 36631124 Slovenská pošta Partizánska 9
97599 Banská Bystrica
Zdravie 2015-predplatné časopisu 19,08 € 119/14 09.12.2014 23.12.2014
349 11980669 Pavol Kamenický J.Jesenského 2691/21A
95501 Topoľčany
hydročistenie kanalizácie 100,- € 113/14 09.12.2014 23.12.2014
350 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
telefón 11/14 81,38 € 9904806621 10.12.2014 22.12.2014
351 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tónery 485,40 € 3-2014 11.12.2014 23.12.2014
352 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
PVC riad 84,- € 8-2014 11.12.2014 23.12.2014
353 36886971 LK Projekt, Ing. Klačanský Hviezdoslavova 40/A
95617 Solčany
Autorský dozor na rekonštrukcii fasády 237,36 € 8-2013 11.12.2014 22.12.2014
354 34135057 KOODIS s.r.o., Art Inžiniering Pri strelnici 10
94901 Nitra
stavebný dozor – rek. fasády 2900,- € 11-2014 11.12.2014 22.12.2014
355 31049272 SHS Building Detvianska 1B
94001 Nové Zámky
Rekonštrukcia fasády 3 48673,02 € 17-2014 11.12.2014 23.12.2014
356 31049272 SHS Building Detvianska 1B
94001 Nové Zámky
Rekonštrukcia fasády
– naviacpráce
26698,24 € 24-2014 11.12.2014 22.12.2014
357 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2
95501 Topoľčany
internet, mail 18,90 € 2-2014 12.12.2014 23.12.2014
358 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 944,88 € 18-2013 11.12.2014 23.12.2014
359 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23
95501 Topoľčany
odvoz odpadu 20,- € 17-2013 09.12.2014 23.12.2014
360 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51
94901 Nitra
oprava výťahu 68,76 € 3-2013 16.12.2014 23.12.2014
361 47423714 Slovcare plus, s.r.o. Juraja Slottu 39
91701 Trnava
Kreslá pre seniorov 998,- € 118/14 16.12.2014 23.12.2014
362 36524182 Able Men, s.r.o. M.R.Štefánika 25
95501 Topoľčany
uteráky 275,- € 120/14 16.12.2014 23.12.2014
363 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
maliarske potreby 108,65 € 5-2014 17.12.2014 23.12.2014
364 36557129 Prvá komunálna Finančná, a.s. Murgašova 4
94901 Nitra
poistenie majetku 1.Q.2015 991,18 € 0802008479 17.12.2014 19.12.2014
365 36557129 Prvá komunálna Finnančná, a.s. Murgašova 4
94901 Nitra
havárijné poistenie 1.Q.2015 38,07 € 0512008631 17.12.2014 19.12.2014
366 36557129 Prvá komunálna Finančná, a.s. Murgašova 4
94901 Nitra
úraz. poist. 1.Q.2015 30,67 € 0950023531 17.12.2014 19.12.2014
367 36557129 Prvá komunálna Finančná, a.s. Murgašova 4
94901 Nitra
škodové poistenie
1.Q.2015
64,36 € 1330078140 17.12.2014 19.12.2014
368 36592170 Petroltrans,a.s. Cukrovárska 22
07501 Trebišov
nákup PH 45,53 € 16-2014 18.102.2014 23.12.2014
369 3139674 Lechegue Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
stravné lístky 3199,14 € 13-2014 19.12.2014 23.12.2014
370 36204587 Chiros Medical, s.r.o. Dlhé Diely III 29
84104 Bratislava
dezinfikátor 970,- € 122/14 19.12.2014 23.12.2014
371 44791712 Sinako, SK Na Graniari 17
97401 Banská Bystrica
polohovacie postele 9360,- € 25-2014 19.12.2014 23.12.2014
372 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnicka 2
95501 Topoľčany
farebný náter na chodby 1142,26 € 125/14 19.12.2014 29.12.2014
373 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7
95801 Partizánske
varné konvice 120,- € 126/14  19.12.2014 29.12.2014
374 33139733 Andrea Hamranová Železničiarska 10
95501 Topoľčany
PVC obrusy 51,90 € 127/14 19.12.2014 29.12.2014
375 36343129 Torbia, s.r.o. Podjavorinskej 455/7
91401 Trenč. Teplá
čistiace prostriedky 1018,37 € 18-2013 19.12.2014 29.12.2014
376 43223371 Ľudovít Meszaros 95153 Klasov 250 posteľné prádlo 998,- € 117/14 22.12.2014 29.12.2014
377 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6
95501 Topoľčany
taniere, koše, závesy 252,20 € 123/14 22.12.2014 29.12.2014
378 17621992 Nábytok Merašický Jozef Poľovnícka 347
95501 Topoľčany
stoličky 600,- € 124/14 22.12.2014 29.12.2014
379 36408760 Tabita, s.r.o. 90645 Štefanov 241 procesný prístup 1800,- €  20-2014 22.12.2014 29.12.2014
380 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35
95501 Topoľčany
tónery 472,68 € 3-2014 128/14 22.12.2014 29.12.2014
381 36549240 Patroplast Hlohovská 344
95501 Nemčice
PVC vrecia 90,72 € 121/14 22.12.2014 29.12.2014
382 31429424 Style-Mont, s.r.o. Mojmírova 25
95501 Topoľčany
oprava bytových jadier 33951,73 € 29-2014 23.12.2014 29.12.2014
383 35763469 Slovak Telekom, a.s. Nám. slobody 6
81762 Bratislava
mobil 12/2014 22,31 € 1438752 23.12.2014 29.12.2014
384 40352841 Togato, s.r.o. J.Matušku 2220
95501 Topoľčany
chemické čistenie 60,- € 85/14 30.12.2014 30.12.2014
385 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej 2
95501 Topoľčany
strava klienti 11242,69 € 19-2014 30.12.2014 30.12.2014