Faktúry 2013

p.č. IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma s DPH Súvislosť so zmluvou Súvislosť s objednavkou Dátum prijatia Dátum úhrady
1 40352841 Togato s.r.o. J. Matušku 2220  Topoľčany 1 čistenie papl.vankuš. 24,70 € 72/12 2.1.2013 17.1.2013
2 17623588 Elektromont Železničiarska 6   Topoľčany žiarovky 15,60 €       3/2011 3.1.2013 17.1.2013
3 3139674 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava stravenky na 1/2013 2 002,57 €       6/2012 4.1.2013 17.1.2013
4 22814311 Agentura BOZPO Radlinskeho 471 Topoľčany služby  PO 35,84 €       005/2003 7.1.2013 17.1.2013
5 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientom 12/12 11 191,27 € 100 7.1.2013 16.1.2013
7 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava tel.hovory 12/2012 137,11 €      9904806621 9.1.2013 17.1.2013
8 36549240 Patroplast Hlohovská 344  Nemčice nákup PVC vriec 90,72 €      1/2013 9.1.2013 17.1.2013
9 36550949 Západosloveská vodárenská spoloč. Továrnicka 2208 Topopľčany vodné,stočné 12/12 1 378,20 €      266/05/ 11.1.2013 17.1.2013
10 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet, mail 1/13 18,71 €      990343822,      dod.                  4/2010 11.1.2013 17.1.2013
11 36343129 GA, spol. s.r.o Podjavorinskej 4557,Trenč.Teplá čist. prostr. 485,52 €      14/2012 14.1.2013 17.1.2013
12 20218968 Energo -SK a.s. Chmelova dolina 27, Nitra dodávka TUV 12/2012 7 168,27 €      73T/2007 15.1.2013 17.1.2013
13 36549410 PC-COM s.r.o Tribečská 4091 Topoľčany servis siete /210/ 20,00 €      5/2011 17.1.2013 29.1.2013
14 35971983 Helvyk s. r.o. Levická 51  Nitra prehliadka výťahu 122,76 €      2301/2009/S 17.1.2013 29.1.2013
15 20218968 Energo-Sk a.s. Chmelova dolina 27, Nitra vyúčt.el.en. za 2012 8 365,55 €      73E/2007 21.1.2013           08.2.2013
16 31434541 Spolok sv.Vojtecha Bratislava Katol.noviny 2013 17,68 € 4 21.1.2013 29.1.2013
17 36458651 Oktan, a.s. Slavkovska 9,   Kežmarok nákup PH 57,00 €      3000/302004 18.1.2013 29.1.2013
18 31411045 CWS-boco Slovensko M.R.Štefánika 58 Hlohovec antibact.pena 10,32 €      AZ702/11,        AZ594/12 25.1.2013 29.1.2013
19 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava mobilné hovory 1/13 29,98 €      1438752 28.1.2013 29.1.2013
20 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A,   Žilina FS 2012-vyúčtovanie 11,30 € 28.1.2013 29.1.2013
24 3139674 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava stravenky na 2/2013 2 730,78 €      6/2012 31.1.2013 20.2.2013
25 202189968 Energo-Sk a.s. Chmelova dolina 27, Nitra el.energia 1/2013 1 132,94 €      73E/2007 1.2.2013 13.2.2013
26 36564931 Kancpapier Dopravná 2Topoľčany kancelárske potreby 59,64 €      1/2009 1.2.2013 13.2.2013
27 22814311 Agentura BOZPO Radlinskeho 471 Topoľčany služby  PO 1/2013 43,04 €      005/2003 4.2.2013 13.2.2013
31 17623588 Elektromont Železničiarska 6   Topoľčany schodišťový automat 21,53 €      3/2011 5.2.2013 20.2.2013
34 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava za 1/2013 11 956,67 €      12/2012 6.2.2013 20.2.2013
35 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava telef.hovory 1/2013 129,53 €      9904806621 7.2.2013 18.2.2013
38 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet,mail 2/2013 18,70 €      A990343822 12.2.2013 20.2.2013
39 34153004 RM-Gastro-JAZ s.r.o Levická 51  Nitra stôl antikorový 288,71 € 101/2012 12.2.2013 13.2.2013
40 20218968 Energo-Sk a.s. Chmelova dolina 27, Nitra TUV 1/2013 6 739,66 €      73 T/2007 12.2.2013 20.2.2013
41 36550949 Západosloveská vodárenská spoloč. Továrnicka 2208 Topoľčany vodné,stočné 1/13 1 730,29 €      266/05/2006 11.2.2013 19.2.2013
46 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava mobilné hovory 2/13 20,00 €      1438752 20.2.2013 26.2.2013
47 31425933 Stavebniny Pod Kalvariou     Topoľčany WC kombi 71,91 € 5 20.2.2013 18.3.2013
48 46680241 Jana Magdolenová Bc Belecká 374, Podhájska služby CO 1/2013 40,00 €      13/2012 20.2.2013 26.2.2013
49 20218968 Energo -SK a.s. Chmelova dolina 27, Nitra el. energia 2/2013 1 132,94 €      73E/2007 22.2.2013 26.2.2013
50 31411045 CWS-boco Slovensko M.R.Štefánika 58 Hlohovec antibact.pena 10,32 €        AZ702/11,     AZ594/12 22.2.2013 18.3.2013
51 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany kancelárske potreby 155,75 €      1/2013 22.2.2013 18.3.2013
53 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany nákup tónerov do tlačiarní 559,32 €      4/2011 25.2.2013 18.3.2013
54 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A,   Žilina Zb.zákonov 2012-vyúčtovanie 12,06 € 26.2.2013 6.3.2013
55 22814311 Agentura BOZPO Radlinskeho 471 Topoľčany služby TPO 35,84 €      005/2003 1.3.2013 6.3.2013
56 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6      Topoľčany misky, taniere 48,00 € 2 1.3.2013 6.3.2013
57 599051 Spoločnosť Ježišova Štefanikova 44  Trnava predpl.Posol 2013 6,60 € 8 25.2.2013 5.3.2013
58 37286447 Acroma-Peter Michalec Betlehemská 695/10   Krušovce maliarske potreby 88,69 €      1/2011 4.3.2013 18.3.2013
59 3139674 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava stravenky 3/2013 2 548,73 €      6/2011 4.3.2013 18.3.2013
65 17623588 Elektromont Železničiarska 6   Topoľčany žiarovky 108,53 €      3/2011 6.3.2013 18.3.2013
66 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava 2/2013 10 658,60 €      12/2012 6.3.2013 27.3.2013
67 36223611 A-Z domáce potreby Pod Jašterom 1  Hlohovec polievkové šálky 29,00 € 10 6.3.2013 12.3.2013
71 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava telef.hovory 1/2013 95,92 €      9904806621 7.3.2013 13.3.2013
72 30042941 Janka Dimitrovova-Dimitrov Stumerova ul 2780 Topoľčany rezané kvety 159,20 € 14 8.3.2013 8.3.2013
73 20218968 Energo -SK a.s. Chmelova dolina 27, Nitra dodávka TUV 2/2013 5 988,78 €      73 T/2007 8.3.2013 18.3.2013
74 36557129 Prvá komunálna Finančná, a.s. Murgášova 4    Nitra poist.majetku 2.Q.2013 991,18 €              080-              208.479 11.3.2013 18.3.2013
75 36557129 Prvá komunálna Finančná, a.s. Murgášova 4    Nitra úrazové poist. 2.Q.2013 30,67 €      0950023531 11.3.2013 18.3.2013
76 36557129 Prvá komunálna Finančná, a.s. Murgášova 4    Nitra havárij.poist.2.Q.2013 38,07 €      0512008631 11.3.2013 18.3.2013
77 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet, mail 3/2013 18,71 €         9934822,     dod.4/2010 12.3.2013 18.3.2013
78 36550949 Západosloveská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné, stočné 2/2013 1 859,22 €      266/05/2006 12.3.2013 18.3.2013
79 45502439 Síleš Juraj Staničná 172/1, Krušovce čistenie odpadu 50,00 € 11 12.3.2013 18.3.2013
80 36343129 GA, spol. s.r.o Podjavorinskej 4557,Trenč.Teplá čistiace prostriedky 587,50 €      14/2012 14.3.2013 5.4.2013
81 36458651 Oktan, a.s. Kežmarok nákup PH 60,82 €      3000/302004 14.3.2013 18.3.2013
82 20218968 Energo -SK a.s. Chmelova dolina 27, Nitra elektr.energia 3/2013 1 132,94 €      73 E/2007 18.3.2013 20.3.2013
83 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany kancelárske potreby pre ergoterapiu 30,00 € 12 20.3.2013 27.3.2013
84 31432450 INMATS Stumerova ul. 92 Topoľčany vodoinšt.tovar 139,00 €      2/2011 21.3.2013 27.3.2013
85 31411045 CWS-boco Slovensko M.R.Štefánika 58 Hlohovec antibact.pena 10,32 €       AZ702/11,     AZ594/12 22.3.2013 27.3.2013
86 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava fa za mobilné hovory 24,99 €      1438752 22.3.2013 27.3.2013
90 41312261 Herman, sklenárstvo Gagarinova 4229 Topoľčany drôtené sklo -nákup 36,80 € 16 25.3.2013 27.3.2013
91 46680241 Jana Magdolenová Bc Bolek, podhájska služby CO 2/2013 40,00 €      13/2012 26.3.2013 6.4.2013
92 311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika  Topoľčany daň z nehnuteľnosti 741,97 € 26.3.2013 6.4.2013
93 31428592 J.R.Steindorfer M.Rázusa 2892/42 Topoľčany doprava nábytku 360,00 € 15 26.3.2013 16.4.2013
94 36458651 Oktan, a.s. Slavkovska 9,   Kežmarok nákup PH 22,87 €      3000/302004 28.3.2013 3.4.2013
95 3139674 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava stravenky 4/2013 1 699,15 €      6/2012 2.4.2013 16.4.2013
96 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany kanc.potreby 92,04 €      1/2013 3.4.2013 16.4.2013
97 22814311 BOZPO Radlinskeho 471 Topoľčany služby TPO 46,80 €      005/2003 3.4.2013 16.4.2013
98 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A,   Žilina Z.z. – 2.predd.2013 50,00 € 3.4.2013 16.4.2013
99 17623588 Elektromont Železničiarska 6   Topoľčany žiarovky 11,39 €      3/2011 3.4.2011 16.4.2013
100 46680241 Jana Magdolenová Bc Belek, Podhajska služby CO 3/2013 40,00 €      13/2012 4.4.2013 16.4.2013
103 44874758 ABC Servis Štefanikova 50  94903 Nitra náhr.diel-hadica do vysávača 32,00 € 18/13 5.4.2013 16.4.2013
104 36458651 Oktan, a.s. Slavkovska 9   06042 Kežmarok nákup PH 50,32 €      3000/302004 5.4.2013 16.4.2013
105 37286447 Acroma-Peter Michalec Betlehemská 695/10   Krušovce maliarske potreby 37,69      1/2011 5.4.2013 16.4.2013
107 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientom za mesiac 3/2013 11 557,47 €      12/2012 9.4.2013 18.4.2013
108 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava telef.hovory 3/2013 107,75 €      9904806621 9.4.2013 16.4.2013
109 20218968 Energo – SK Chmelova dolina 27, Nitra teplo,TUV 3/2013 5 804,68 €      73T/2007 11.4.2013 16.4.2013
111 36343129 GA, spol. s.r.o Podjavorinskej 4557,Trenč.Teplá nákup čist.prostr. 517,90 €      14/2012 15.4.2013 19.4.2013
112 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet, mail 4/2013 18,71 €      990343822,      dod. 4/2010 15.4.2013 18.4.2013
113 36550949 Západosloveská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné,stočné 3/2013 1 244,22 €      266/05/2006 15.4.2013 18.4.2013
114 20218968 Energo-Sk a.s. Chmelova dolina 27, Nitra el.energia 4/2013 1 132,94 €      73 E/2007 15.4.2013 18.4.2013
115 33142653 KG-KANS Čsl.armády 46     955 01 Topoľčany výroba pečiatok 38,90 € 19 15.4.2013 18.4.2013
118 11768924 Schwarz Eko Pod Kalvariou     Topoľčany zvoz a likv.nebezp. Odpadu 31,32 €      4/2013 16.4.2013 29.4.2013
119 36555720 L+Š, s.r.o. Tovarnícka 2        955 01 Topoľčany PVC krytina 186,66 € 20 17.4.2013 29.4.2013
120 311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1  955 01 Topoľčany smetné za I.Q.2013 163,02 € 18.4.2013 6.5.2013
122 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. Slobody 6 81762 Bratislava mobilné hovory 28,57 €      1438752 22.4.2013 25.4.2013
123 36549240 Patroplast Hlohovská 344  Nemčice PVC vrecia 90,72 € 1 23.4.2013 21.5.2013
124 36408760 Tabita s.r.o. 90645 Štefanov vzdelávanie zdrav.zamestnancov 407,50 € 23 23.4.2013 6.5.2013
128 31411045 CWS-boco Slovensko Hlohovská 344  Nemčice antibact.pena 10,32 €        AZ702/11,     AZ594/12 25.4.2013 9.5.2013
129 35971983 Helvyk s. r.o. Levická 51  Nitra odb.prehliadka výťahov 212,76 €      3/2013 26.4.2013 9.5.2013
130 162957 IVES,Org pre inf. VS Čsl.armády 20     04118 Košice služby STP APV-   WINPAM 71,70 €      R210/2009 26.4.2013 9.5.2013
131 36343129 GA, spol. s.r.o 914 01 Trenčianska Teplá nákup čist.prostr. 467,30 €      14/2012 29.4.2013 21.5.2013
132 36408760 Tabita s.r.o. 906 45 Štefanov kurz manažmentu kvality 959,30 € 25 25.4.2013 6.5.2013
133 3139674 Le Cheque Dejeuner Tomašikova 23/D 82101 Bratislava nákup straveniek zamestnanci 2 670,10 €      6/2012 29.4.2013 21.5.2013
135 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientom 11 130,31 €      12/2012 3.5.2013 20.5.2013
136 17623588 Elektromont Železničiarska 6   Topoľčany nákup žiaroviek 18,48 €      3/2011 3.5.2013 22.5.2013
137 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany kancelárske potreby 41,96 €      1/2013 3.5.2013 22.5.2013
138 41778031 Svetlana Rybanská Kovarská  99, Chrabrany tlačivá 120,00 € 21 6.5.2013 13.5.2013
139 37286447 Acroma-Peter Michalec Betlehemská 695/10   Krušovce maliarske potreby 109,88 €      1/2011 6.5.2013 22.5.2013
140 22814311 BOZPO Radlinskeho 471 Topoľčany služby PO a BOZP 4/13 60,00 €      6/2013 6.5.2013 22.5.2013
143 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9, Kežmarok nákup PH 53,63 €      3000/302004 7.5.2013 13.5.2013
145 20218968 Energo SK Chmelova dolina 27, Nitra TUV 4/2013 4 436,32 €      73 T/2007 17.5.2013 22.5.2013
146 46680241 Jana Magdolenová Bc Belek, Podhajska CO 4/2013 40,00 €      13/2012 17.5.2013 28.5.2013
147 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava telefony 4/2013 88,01 €      9904806621 17.5.2013 20.5.2013
148 36550949 Západosloveská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné, stočné 2/2013 1 577 €      266/05/2006 17.5.2013 20.5.2013
149 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet, mail 5/2013 18,71 €      990343822,      dod. 4/2010 10.5.2013 22.5.2013
152 20218968 Energo SK Chmelova dolina 27, Nitra el.energia 5/2013 1 132,94 €      73 E/2007 21.5.2013 28.5.2013
155 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6      Topoľčany šálky,závesy 98,15 € 17 22.5.2013 4.6.2013
156 36276847 Promys soft. S.r.o. Staromyjavská 59, Myjava 1 progr. Saga 2013 274,80 €       2005SA167 23.5.2013 4.6.2013
157 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám.slobody 6   Bratislava mobilné hovory 32,08 €      1438752    24.5.2013 28.5.2013
158 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9, Kežmarok natural-nákup 49,16 €      3000/302004 28.5.2013 4.6.2013
163 36557129 Prvá komunálna Finančná, a.s. Murgášova 4    Nitra havar.poist. 3.Q.2013 38,07 €      0512008631 3.6.2013 14.6.2013
164 36557129 Prvá komunálna Finančná, a.s. Murgášova 4    Nitra uraz.poist.3.Q.2013 30,67 €      0950023531 3.6.2013 14.6.2013
165 36557129 Prvá komunálna Finančná, a.s. Murgášova 4    Nitra poist.majetku 3.Q.2013 991,18 €      080-208.479 3.6.2013 14.6.2013
166 37645595 Helena Vancíková ELOS Čeľadice 338 výmena plátna na mangli 68,60 € 27 30.5.2013 12.6.2013
167 3139674 Le Cheque Dejeuner Tomašikova 23/D 82101 Bratislava stravenky-nákup 2 123,94 €      6/2012 4.6.2013 25.6.2013
168 40352841 Togato s.r.o. J.Matušku 2220  Topoľčany čistenie vankúšov, paplonov 96,00 € 30 4.6.2013 12.6.2013
169 22814311 BOZPO Radlinskeho 471 Topoľčany služby PO a BOZP 60,00 €      6/2013 4.6.2013 25.6.2013
170 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava 5/2013 11 534,86 €      12/2012 5.6.2013 27.6.2013
173 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám.slobody 6   Bratislava telefon 5/2013 90,91 €      9904806621 7.6.2013 14.6.2013
176 46680241 Jana Magdolenová Bc Belek, Podhajska služby CO 5/2013 40,00 €      13/2012 6.6.2013 27.6.2013
177 36550949 Západosloveská vodárenská spoloč. Továrnicka 2208 Topoľčany vodné,stočné 5/2013 1 859,27 €      266/05/2006 11.6.2013 14.6.2013
178 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet,mail 5/2013 18,71 €      990343822,     dod.4/2010 11.6.2013 14.6.2013
179 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9, Kežmarok nákup PH 52,15 €       3000/302004 11.6.2013 12.6.2013
180 31411045 CWS-boco Slovensko M.R.Stefanika 58  Hlohovec antibact.pena 10,32 €      AZ702/11,     AZ594/12 11.6.2013 13.6.2013
181 36343129 GA, spol. s.r.o Podjavorinskej 4557,Trenč.Teplá nákup čist.prostr. 437,34 €      14/2012 12.6.2013 11.7.2013
182 36534625 Autoservis Jakub Dopravná 2Topoľčany oprava auta 184,62 € 32 12.6.2013 3.7.2013
185 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany tlačivá 122,30 €      1/2013 17.6.2013 11.7.2013
186 47008113 Rekreuro, s.r.o. Nové Mlyny 311, Tesáre prenájom areálu 100,00 € 28 17.6.2013 27.6.2013
187 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9, Kežmarok nákup PH 44,69 €      3000/302004 13.6.2013 18.6.2013
191 20218968 Energo SK Chmelova dolina 27, Nitra dodávka TUV 5/2013 2 764,34 €      73 T/2007 18.6.2013 25.6.2013
192 31432450 INMATS Stummerova 92, Topoľčany vodoinšt.tovar 97,50 €      2/2011 24.6.2013 3.7.2013
193 43734731 Ida Gábrišová-Kancel Streďanská 2617/35 Topoľčany PVC poháre,misky 67,39 € 36 24.6.2013 18.7.2013
194 20218968 Energo-Sk a.s. Chmelova dolina 27, Nitra el.energia 6/2013 1 132,94 €      73 E/2007 24.6.2013 27.6.2013
199 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9,   Kezmarok nákup PH 47,68 €      3000/302004 27.6.2013 3.7.2013
200 31411045 CWS-boco Slovensko M.R.Štefánika 58, Hlohovec antibact.pena 10,32 €      AZ702/11,     AZ594/12 27.6.2013 11.7.2013
201 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám.slobody 6   Bratislava mobilné hovory 29,62 €      1438752 26.6.2013 27.6.2013
203 3139674 Le Cheque Dejeuner Tomašikova 23/D 82101 Bratislava nákup straveniek zamestnanci 2 730,78 €      6/2012 1.7.2013 11.7.2013
204 46184155 J-Car Lišnova 249/9,   Solčany doprava klientov 147,00 € 29 2.7.2013 18.7.2013
205 31442781 Prima Print Ul. odbojárov, Tovarníky tabuľky, vizitky 223,92 € 37 2.7.2013 11.7.2013
206 17623588 Elektromont Železničiarska 6   Topoľčany nákup žiaroviek 42,46 €      3/2011 2.7.2013 11.7.2013
207 22814311 BOZPO Radlinskeho 471 Topoľčany služby PO a BOZP 60,00 €      6/2013 2.7.2013 11.7.2013
208 37286447 Acroma-Peter Michalec Betlehemská 695/10   Krušovce maliarske potreby 49,00 €      1/2011 3.7.2013 11.7.2013
209 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany gulaš 200,00 € 35 3.7.2013 18.7.2013
210 311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1, Topoľčany smetné za 2.Q.2013 163,02 € 3.7.2013 4.7.2013
211 36343129 GA, spol. s.r.o Podjavorinskej 4557,Trenč.Teplá náku čistiacich prostr. 587,63 €      14/2012 3.7.2013    29.7.2013
213 14098318 INMAT, Jozef Hanuš 1.mája 159,            956 17  Solčany údržbársky materiál 32,63 € 33 3.7.2013 11.7.2013
216 20218968 Energo SK Chmelova dolina 27, Nitra dodávka TUV 6/2013 2 631,55 €      73 T/2007 8.7.2013 11.7.2013
217 46680241 Jana Magdolenová Bc Belek, Podhajska služby CO 6/2013 40,00 €      13/2012 8.7.2013 11.7.2013
219 31425933 Stavebniny Pod Kalvariou     Topoľčany oprava bytu 612 61,33 € 9.7.2013 11.7.2013
220 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava 6/2013 11 463,40 €      12/2012 9.7.2013  29.7.2013
221 36550949 Západosloveská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné,stočné 6/2013 1 706,84 €      266/05/2006 10.7.2013 11.7.2013
222 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám.slobody 6   Bratislava telefóny 6/2013 85,51 €      9904806621 10.7.2013 11.7.2013
225 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet,mail 18,71 €      990343822,     dod.4/2010 11.7.2013 18.7.2013
226 11984945 Jaroslav Božik Pod hôrkou 595, 95621 Jacovce pohostenie na ŠH 48,00 € 43 11.7.2013 18.7.2013
227 34153004 RM-Gastro-JAZ s.r.o Levická 51  Nitra šalka polievková 69,00 € 42 11.7.2013    22.7.2013
228 34153004 RM-Gastro-JAZ s.r.o Levická 51  Nitra vozik antikorový 237,60 € 31 12.7.2013    22.7.2013
229 33990166 TOP TEXT Májová 16/21, 95621 Jacovce nákup OOPP 1 963,98 €      7/2013 12.7.2013    30.7.2013
230 20218968 Energo SK Chmelova dolina 27, Nitra dod.el.energie 7/2013 1 132,94 €      73E/2007 15.7.2013        22.7.2013
231 35971983 Helvyk s. r.o. Levická 51  Nitra prehliadka výťahov 212,76 €      3/2013 15.7.2013    22.7.2013
   232    36371271  Poradca s r.o. Pri Celulozke 4001001 Žilina predpl.Poradca 2014         24,90 €  15.7.2013    18.7.2013
234 43734731 Ida Gabrišová-KANCEL Streďanská 2617/35         95501 Topoľčany  nákup tónerov        559,39€      4/2011  44  16.7.2013   30.7.2013
235 31425933 Stavebniny Pod Kalváriou   95501 Topoľčany porxif          22,00€ 39 18.7.2013   22.7.2013
236 36458651 Oktan a.s. Slávkovská 9   06042 Kežmarok nákup PH         51,14 €      3000/302004 18.7.2013   22.7.2013
243 31411045 CWS-boco Slovensko M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec antibacteriálna pena         10,32 €       AZ702/11,    AZ594/12 25.7.2013                6.8.2013
244 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám. slobody 6   81762 Bratislava mobilné hovory         24,99 €      1438752 26.7.2013   30.7.2013
245 43734731 Ida Gabrišová-Kancel Streďanská 2617/3595501 Topoľčany kancelársky tovar        196,51 €      1/2013 29.7.2013     6.8.2013
246 35251557 REKRA-Ján Krátky J.Švermu 9007 95801 Partizánske varné konvice,varič       100,00 € 38 29.7.2013     6.8.2013
248 3139674 Le Chegue Dejeuner Tomášikova 23/8D  82101 Bratislava stravné lístky     2740,50 €      6/2012 1.8.2013   13.8.2013
249 17623588 Elektromont Železničiarska 6 95501 Topoľčany žiarovky         32,46 €      3/2011 2.8.2013   13.8.2013
250 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23 A  01001 Žilina Zb.zákonov 2013          60,00€ 2.8.2013   13.8.2013
251 36549240 Patroplast Hlohovská 344   95501 Nemčice PVC vrecia        138,72€ 49 2.8.2013   13.8.2013
 252 46184155 J-CAR Lišnova 249/995617 Solčany  preprava klientov-mikrobus          53,30€ 48 2.8.2013   15.8.2013
 253  33990166  TOP TEXT Májová 16/21  95621 Jacovce nohavice – OOPP          18,14€      7/2013 5.8.2013   13.8.2013
 255 31425933 Stavebniny Pod Kalváriou 95501 Topoľčany stavebný materiál          18,28€ 39 5.8.2013   13.8.2013
 256 31425933 Stavebniny Pod Kalváriou95501 Topoľčany WC s prísl.          77,56€ 46 5.8.2013   13.8.2013
 257 22814311 BOZPO Radlinského 471 95501 Topoľčany služby PO+BOZP 7/2013          60,00€      6/2013 5.8.2013   13.8.2013
 258 37286447 ACROMA-Peter Michalec Betlehemská 695/10  95631 Krušovce maliarske potreby          44,02€      1/2011 5.8.2013   13.8.2013
259 36465828 Proxis spol. s r.o. Kláštorská 8      08501 bARDEJOV prevod domény          42,00€ 51 6.8.2013     6.8.2013
261 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2   95501 Topoľčany strava klientom 7/2013     11843,14€      12/2012 6.8.2013   12.8.2013
262 34153004 RM GASTRO-JAZ Levická 7 94901 Nitra tesnenia na varnice          27,82€ 50 6.8.2013   13.8.2013
265 36458651 Oktan a.s. Slavkovská 9, 06042 Kežmarok nákup PH         41,30 €      3000/302004 6.8.2013     8.8.2013
266 46680241 Jana Magdolenova, Bc. Belek 374, 94148 Podhajska CO služby 7/2013         40,00 €      13/2012 7.8.2013   13.8.2013
267 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám. slobody 6    81762 Bratislava telefón 7/2013         91,87 €      9904806621 7.8.2013   13.8.2013
268 41312262 Zuzana Hermanová Gagarinova 4229 95501 Topoľčany nákup skla         65,55 € 52 7.8.2013   13.8.2013
269 17623987 Libor Káčer V.Bedzany 187   955 01 Topoľčany oprava TV         45,00 € 3 7.8.2013   13.8.2013
273 36343129 GA, spol. s r.o Podjavorinskej 4557 Trenč. Teplá čistiace prostriedky        384,79 €      14/2012 8.8.2013   13.8.2013
274 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany vodné, stočné 7/2013      1766,45 €       266/05/2006 9.8.2013   13.8.2013
275 20218968 Energo.Sk, a s. Chmelová dolina 27 94901 Nitra TUV 7/2013      2562,13 €      73 T/2007 9.8.2013   13.8.2013
276 33764956 Untraco SR Kočianska 65 85101 Bratislava nepremokavá podložka        307,20 € 53 12.8.2013   19.8.2013
277 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151   82108 Bratislava internet, mail 7/2013         18,71 €      990343822,     dod.4/2010 14.8.2013   19.8.2013
280 20218968 Energo.SK a.s. Chmelová dolina 27 94901 Nitra el. energia 8/2013      1132,94 €      73 E/2007 16.8.2013   22.8.2013
281 36343129 GA, spol- s.r.o. Podjavorinskej 4557,Trenč.Teplá čistiace prostr.         69,24 €      14/2012 19.8.2013   28.8.2013
282 36548073 Diafan Pod Kalváriou 2616/32 Topoľčany videovrátnik      1316,74 €      11/2013 20.8.2013   28.8.2013
283 31594689 Artra s.o. Nám. slobody 846/69   Oslany pracovná obuv        540,17 €     10/2013 55 22.8.2013   28.8.2013
284 33130671 Harys,dom.potreby Moyzesova 6 95501 Topoľčany smetné koše,PVC závesy        122,00 € 56 22.8.2013   27.8.2013
289 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám. slobody 6  Bratislava mobilné hovory         24,99 €      1438752 22.8.2013   27.8.2013
290 31411045 CWS-boco Slovensko M.R.Štefánika 58 95001 Hlohovec antibakteriálna pena         10,32 €      AZ4702/11,     AZ594/12 26.8.2013  06.09.2013
291 311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1Topoľčany smetné za 3.Q.2013        163,02 € 26.8.2013   28.8.2013
292 36548073 Diafan Pod Kalváriou 2616/832 955 01 Topoľčany dverové čípy         67,50 €     11/2013 57 28.8.2013   30.8.2013
293 36886971 LK PROJEKT Ing. Klačanský Ladislav Hviezdoslavova 40/A, Solčany PD na rekonštrukciu fasády 5762,64 € 8/2013 2.9.2013  23.09.2013
294 3139674 Le Cheque Dejeuner Tomašikova 23/D 82101 ratislava stravenky 2436,00 € 6/2012 2.9.2013 06.09.2013
295 46680241 Jana Magdolenova, Bc. Belek 374,       94148 Podhájska služby CO 8/2013 40,00 € 13/2012 2.9.2013  06.09.2013
 296  46680241  Jana Magdolenová, Bc. Belek 374,       94148 Podhájska školenie CO 50,00 € 13/2012  2.9.2013  06.09.2013
 297 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471     955 01 Topoľčany služby TPO a BOZPO 8/2013 60,00 € 6/2013 3.9.2013  06.09.2013
 298 36556785 Ren-Invest s r.o. Odbojárov 451/14 95501 Tovarníky výmena plastových okien-prízemie 6339,91 € 12/2013  3.9.2013  05.09.2013
 299 36343129 GA spol. s r.o. Podjavorinskej 4557, Trenč.Teplá čistiace prostriedky 640,08 € 14/2012  3.9.2013  06.09.2013
 300 36534625 Autoservis Jakub Dopravná 2069  Topoľčany  oprava auta /štartér/ 26,89 € 59 4.9.2013  06.09.2013
 301 17623588 Elektromont Železničiarska 6  95501 Topoľčany nákup žiaroviek 16,48 € 3/2011  4.9.2013  13.09.2013
 308 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2    95501 Topoľčany strava klientom 8/2013 11664,92 € 12/2012 5.9.2013  06.09.2013
 309 36458651 Helena Vancíková-ELOS Čeľadice 338 oprava pračky 264,10 €  58 6.9.2013  12.09.2013
 310 36458651 Oktan a.s. Slavkovska 9   06042 Kežmrok nákup PH 51,67 € 3000/30/2004 6.9.2013  11.09.2013
 312 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6  81762 Bratislava telefon 8/2013 87,77 € 9904806621 9.9.2013  10.09.2013
 313 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava internet,mail 8/2013 18,71 € 990343822dod. 4/2010 11.9.2013  12.09.2013
 314 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany vodne,stočné 8/2013 2121,90 € 266/05/2006 11.9.2013  12.09.2013
 315 20218968 Energo-SK a.s. Chmelová dolina 27 94901 Nitra TUV 8/2013 2547,05 € 73 T/2007 12.9.2013  12.09.2013
 317 36557129 Prvá komunálna Finančná a.s. Murgášova 4   94901 Nitra havárijne poistenie     na 4.Q.2013 38,07 € 0512008631 13.9.2013  26.9.2013
 318 36557129 Prvá komunálna finančná a.s. Murgášova 4       949 01 Nitra poistenie majetku      na 4.Q.2013 991,18 € 080-2008.479 13.9.2013  26.9.2013
 319 36557129 Prvá komunálna finančná a.s. Murgášova 4       949 01 Nittra poistenie osôb            na 4.Q.2013 30,67 € 0512008631 13.9.2013  26.9.2013
 320 20218968 Energo-SK Chmelová dolina 27,949 01 Nitra el. energia 9/2013 1132,94 € 73 E/2007 16.9.2013  15.10.2013
 321 43734731 Ida Gabrišová-Kancel Streďanská 2617/35 95501 Topoľčany xerox,tlačivá 35,87€ 1/2013 18.9.2013  24.9.2013
 322 31432450 INMATS Stummerova 92   95501 Topoľčany vodoinšt.tovar 290,50€ 2/2011 18.9.2013  24.9.2013
 323  31594689  Artra, s.r.o  Nám Slobody 846/69, Oslany pracovná obuv 260,35€ 10/2013 55  19.9.2013  24.6.2013
 324 43890652 Anna Drábiková ANDTEX J.Matušku 2178      95501 Topoľčany prestieradlá 425,00€ 60  20.9.2013  24.9.2013
 331 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A   01001 Žilina Finančný spravodajca 2014 19,98€  25.9.2013  27.9.2013
 332 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A      01001 Žilina Zbierka zákonov 2014 112,86€  25.9.2013  27.09.2013
 333 35763469 Slovak Telekom a.s Nám. slobody 6    81762 Bratislava mobil.hovory 24,99€ 1438752  25.9.2013  27.09.2013
 334 44413467 B2B Partner s.r.o Šulekova 2       81106 Bratislava stolička otočné 471,60€ 62 25.9.2013  27.09.2013
 335 43734731 Ida Gábrišová KANCEL Streďanská 2617/35  95501Topoľčany tónery 417,18€ 4/2011 25.9.2013  27.09.2013
 336 31411045 CWS boco Slovensko, sr.o. M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec antibakteriálna pena 10,32€ AZ702/11,AZ594/12 30.9.2013 07.10.2013
 337 35841214 TRAVEL-EU, s.r.o. Malé Bielice 103 958 04 Partizánske  vstupenky do kúpeľov 90,00€ 34 30.9.2013  11.10.2013
 338  36458651  Oktan a.s.  Slávkovská 9    06042 Kežmarok PH-nákup 45,89€ 3000/302004  30.9.2013 07.10.2013
 339 31592503  Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A    01001 Žilina Zb.zákonov 2013 80,00€ 30.9.2013 07.10.2013
  340 43734731 Ida Gabrišová-KANCEL Streďanská 2617/35  Topoľčany kancelárske potreby 60,48€ 1/2013 25.9.2013  07.10.2013
 341 3139674 Le CHegue Dejeuner Tomášikova 23/D 82101 Bratislava stravenky 2740,50€ 6/2012 2.10.2013  07.10.2013
 342 33990506 Muller Jozef Šafárikova 4455/15  Topoľčany kontrola HP a hydrantov 366,90€ 66 2.10.2013 07.10.2013
 343 36548073 Diafan Pod Kalváriou 2616/32 Topoľčany čipová čítačka 106,80€ 65  2.10.2013  07.10.2013
 344 17623588 Elektkromont Železničiarska 6 Topoľčany žiarovky, poistky 80,35€ 3/2011 2.10.2013 07.10.2013
 345 225814311 BOZPO Rdlinského 471  Topoľčany služby BTS a TPO 60,00€ 6/2013  2.10.2013 07.10.2013
 349 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava podaná klientom v mes. 9/2013 11696,68€ 12/2012 4.10.2013  9.10.2013
 351 33138354 Čalúnictvo Matúš Malé Bedzany 68 prečalúnenie kresiel 210,00€ 64 7.10.2013 15.10.2013
 352 33990166 Top Text Májová 16/21  95621 Jacovce nohavice, tričká 67,43€ 71 8.10.2013  15.10.2013
 353 36886971 LK PROJEKT Ing.Klačanský Hviezdoslavova 40/A 95617 Solčany PD na bezbarierovú plošinu 600,00€ 69 8.10.2013 15.10.2013
 354 46680241 Jana Magdolénová, Bc. Belek 374   94148 Podhájska CO 9/2013 40,00€ 13/2012 8.10.2013 15.10.2013
 356 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany vodné, stočné 9/2013 1702,31€ 266/05/2006 9.10.2013 11.10.2013
 357 46184155 J-Car Liškova 249/9 95617 Solčany autobusová doprava 29,30€ 67 9.10.2013 11.10.2013
 358 0500879 Mestské kultúrne stredisko Nám.Ľ,Sťúra Topoľčany vstupenky na koncert pre klientov 260,00€ 68 9.10.2013 11.10.2013
 359 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava interent,mail 9/2013 18,71€ 990343822, dod 4/2010 15.10.2013 15.10.2013
 360 20218968 Energo.SK, a.s. Chmelova dolina 27, 94901 Nitra el.energia 10/2013 1132,94€ 73E/2007 11.10.2013 15.10.2013
 361 20218968 Energo-SK, a.s. Chmelová dolina 2794901 Nitra dodávka TUV 9/20123 3536,35€ 73T/2007 11.10.2013 15.10.2013
 362 36458651 Oktan a.s. Slávkovská 9   06042 Kežmarok nákup PH 46,66€ 3000/30/2004 11.10.2013 15.10.2013
 363 36343129 GA, spol. s r.o. Podjavorinskej 4557, 914 01     Trenčianska Teplá nákup čistiacich prostriedkov 538,03€ 14/2012 14.10.2013  15.10.2013
 364 36549240 Patroplast Hlohovská 344, Nemčice nákup PVC vriec 181,44€ 72 14.10.2013  15.10.2013
 365 35251557 Rekra-Ján Krátky J Švermu 900/7 sáčky do vysávačov 72,00€ 75 16.10.2013  21.10.2013
 369 35763469 Slovak Telekom Nám.slobody 681762 Bratislava tel.hovory v 9/2013 90,17€ 1438752 17.10.2013  21.10.2013
 370 35790253 Petit Pres a.s. Nám. slobody 30 81101 Bratislava inzerát 31,20€ 77 18.10.2013  21.10.2013
 371 43734731 Ida Gasbrišová-KANCEL Streďanská 2617/35       Topoľčany xerox,kancelárske potreby 86,77€ 1/2013 18.10.2013  21.10.2013
 372 35038233 MBN Vercajch Odbojárov 4847/39A    Topoľčany uťahovačka 159,00€ 76 18.10.2013  21.10.2013
 373 37645595 Helena Vancíková-ELOS 95103 Čeľadice 338 oprava pračky 161,05€ 73 21.10.2013  21.10.2013
 374 311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1 Topoľčany smetné 4.Q.2013 163,02€ 21.10.2013  21.10.2013
 375 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. Slobody 6  81762 Bratislava mobilné hovory 24,99€ 1438752 22.10.2013  25.10.2013
 377 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6 Topoľčany koše na prádlo 41,00€ 79 25.10.2013  25.10.2013
 378 35971983 Helvyk s.r.o. Levická 51 Nitra prehliadka výťahov 212,76€ 3-2013 25.10.2013  25.10.2013
 379 46184155 J-Car Lišnova 2499/9  95617 Solčany autobus.preprava 143,70€ 78 25.10.2013  25.12.2013
 381 3141145 CWS-boco Slovensko M-R.Štefánika 25 Hlohovec antibakteriálna pena 10,32€ AZ702/11,AZ594/12 25.10.2013  5.11.2013
 387 3139674 Le chegue Dejeuner Tamašíkova 23/D92101 Bratislava stravenky 2801,40€ 6/82012 28.10.2013  5.11.2013
 388 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7 95801 Partizánske varná konvica 40,00€ 80 29.10.2013  5.11.2013
 389 43734731 Ida Gabrišová-Kancel Streďanská 2617/35         95501 Topoľčany kancelárske potreby 117,48€ 1/2013 4.11.2013  5.11.2013
 390 00585441 Kooperatíva poisťovňa Murgašova ul.  Nitra úrazové poistenie 15,28€ 14/2013 4.11.2013  5.11.2013
 393 17623588 Elektromont predajňa Železničiarska 6  Topoľčany spínače, žiarovky 38,16€ 3/2011 4.11.2013  18.11.2013
 394 37854763 Ing. Martin Bánsky Piaristická 2   94924 Nitra statický posudok 300,00€ 74 5.11.2013  18.11.2013
 395 11742658 ElektroProjekt Slnečná 38/57 95622 Prašice projektová dokumentácia 5000,00€ 13/2013 25.10.2013  19.11.2013
 396 37286447 Aroma Peter Michalec Betlehemská 695/10    Krušovce maliarske potreby 174,85€ 1/2011 5.11.2013  18.11.2013
 397 33990166 TOPTEXT Májová 16/21 95621 Jacovce OOPP 52,99€ 7/2013 5.11.2013  18.11.2013
 398 40352841 Togato s.r.o J-Matušku 2220  95501 Topoľčany čistenie a pranie 92,00€ 41 6.11.2013  19.11.2013
 399 46680241 Jana Magdolenova,Bc. Belek 374, Podhajska služby CO 10/2013 40,00€ 13/2012 6.11.2013  19.11.2013
 400 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej Topoľčany strava klientom 10/2013 11790,89€ 12/2012 6.11.2013  19.11.2013
 404 22814311 BOZPO Radlinského 471 955 01 Topoľčany služby BOZP a TPO 10/2013 60,00€ 6/2013 7.11.2013  19.11.2013
 406 31425933 Stavebniny Pod Kalváriou  Topoľčany sadrokarton 71,47€ 70 6.11.2013  19.11.2013
 407 36343129 GA, spol. s.r.o Podjavorinskej 4557         Trenčianska Tepla čistiace prostriedky 1362,78€ 14/2012 8.11.2013  19.11.2013
 408 35251557 Rekra -Ján Krátky J.Švermu 900/7 Partizánske varné konvice 118,00€ 85 8.11.2013 19.11.2013
 409 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám.Slobody 6  Bratislava telefóny 10/2013 93,62€ 9904806621 8.11.2013 19.11.2013
 422 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné, stočné 10/2013 1429,10€ 266/05/2006 14.11.2013   19.11.2013
 423 20218968 Energo.SK a.s. Chmelová dolina 27 Nitra el. energia 11/2013 1132,94€ 73E/2007 19.11.2013 20.11.2013
 424  447914712 SINAKO Na Graniari, Banská Bystrica stolík k lôžku 400,00€ 90 19.11.2013  20.11.2013
 426 36458651 OKTAN a.s. Slavkovská 9 Kežmarok nákup PH 43,49€ 3000/302004 20.11.2013 21.11.2013
 427 36335631 ALKOMA s.r.o. Dolný Šianec 16,   Trenčín  tester na alkohol 32,80€ 92 20.11.2013 21.11.2013
 428 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám.slobody 6   Bratislava mobilné hovory 24,99€ 1438752 21.11.2013 221.12.2013
 429 31440398 Docugroup Slovakia Komarňanská 13 Nové Zámky archív RZ a vyraďovacie konanie 876,96€  86 22.11.2013 28.11.2013
 433 34153004 RM Gastro-JAZ, s.r.o. Levická 7, Nitra antikorové šálky 69,00€ 96 25.11.2013 28.11.2013
 434 20218968 Energo-SK, a.s. Chmelová dolina 27, Nitra vyúčtovanie el.energie 5929,06€ 73E/2007 26.11.2013 28.11.2013
 435  46200398 M+M Computers s.r.o. Jaselská 4694/6, Topoľčany Notebooky, monitory 860,00€ 84 26.11.2013  28.11.2013
 437 31411045 CWS boco Slovensko Hlohovec antibakteriálna pena 10,32€ AZ702/11,   AZ594/12 29.11.2013  02.12.2013
 438 3139674 Le chegue Dejeuner Bratislava stravné lístky 2740,50€ 6/2012 29.11.2013  02.12.2013
 440 22814311 BOZPO Radlinského 471 Topoľčany služby BOZP a TPO 11/2013 60,00€ 6/2013 3.12.2013  04.12.2013
 441 36557129 Prvá komunálna Finančná a.s. Murgašova 4, Nitra poistenie auta 64,36€ 1330078140 3.12.2013  04.12.2013
 442 36557129 Prvá komunálna Finančná a.s. Murgašova 4, Nitra poistenie osôb 30,67€ 0950023531 3.12.2013  04.12.2013
 443 36557129 Prvá komunálna Finančná a.s. Murgašova 4, Nitra havárijné poistenie 38,07€ 0512008631 3.12.2013  04.12.2013
 444 36557129 Prvá komunálna Finančná a.s. Murgašova 4, Nitra poistenie majetku 991,18€ 080-2008.479 3.12.2013 04.12.2013
 445 36524182 ABLE MEN s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 25, Topoľčany uteráky 302,50€ 98 3.12.2013 20.12.2013
 449 46680241 Jana Magdolenová Belek 374, Podhájska služby CO 11/2013 40,00€ 13/2012 4.12.2013 18.12.2013
 450 46680241 Jana Magdolenová Belek 374, Podhájska služby CO 12/2013 40,00€ 13/2013 4.12.2013 18.12.2013
 451 35038233 MBN Vercajch Odbojárov 4847, Topoľčany rebríky 132,00€ 100 4.12.2013  18.12.2013
 452 36458651 Oktan a.s. Slávkovská, Kežmarok nákup PH 52,44€ 3000/302004 5.12.2013  16.12.2013
 453 43734731 Ida Gabrišová-Kancel Streďanská 2617, Topoľčany kancelárske potreby 474,28€ 1/2013 4.12.2013  20.12.2013
 454 43734731 Ida Gabrišová-Kancel  Streďanská 2617, Topoľčany nákup tónerov 383,22€ 4/2011 5.12.2013  20.12.2013
 455 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientom podaná v mes. 11/2013 11865,87€ 12/2012 5.12.2013 18.12.2013
 458 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51, Nitra oprava výťahu 60,89€ 3/2013 6.12.2013  18.12.2013
 459 40352841 Togato. s.r.o. J.Matušku 2220, Topoľčany čistenie vakúšov a paplonov 60,00€ 41 6.12.2013 18.12.2013
 460 331306711 Harys, domáce potreby Moyzesova 6 Topoľčany hrnce,koše 135,10€ 89 6.12.2013  19.12.2013
 461 31432450 INMATS Stummerova 92, Topoľčany vodoinštalačný tovar 456,00€ 2/2011 6.12.2013  19.12.2013
 465 46114823 HB DREAM s.r.o. Tovarnícka 1061  Topoľčany elektrické postele 8862,00€ 15/2013  6.12.2013  16.12.2013
 466 36343129 GA spol. s.r.o. Podjavorinskej 4557, Trenčianska Teplá nákup čistiacich prostriedkov 677,59€ 14/2012 9.12.2013 20.12.2013
 467 36343129 GA spol. s r.o. Podjavorinskej 4557, Trenčianska Teplá čistiace prostriedky 1163,04€ 14/2012 9.12.2013 20.12.2013
 468 17623588 Elektromont , s.r.o. Železničiarska 6    95501 Topoľčany žiarovky 13,31€ 3/2011 9.12.2013  20.12.2013
 469 20218968 Energo-SK, a.s.  Chmelová dolina 27 94901 Nitra  teplo, TUV 11/2013 5070,70€ 73T/2007 9.12.2013  10.12.2013
 470 17623294 Sklenárstvo Marko Obr. mieru 390   95501 Tovarníky nákup skla 40,96€ 6 9.12.2013 20.12.2013
 471 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. Tovarnícka 2208   95501 Topoľčany vodné, stočné 11/2013 1953,62€ 266/05/2006 9.12.2013  18.12.2013
 472 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6 81762 Bratislava telefón 11/2013 85,73€ 9904806621 9.12.2013  16.12.2013
 473 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava mail 1,51€ 990343822 10.12.2013 16.12.2013
 476 33990166 Top text Májová 16/21, Jacovce OOPP – pracovné ošatenie 479,04€ 7/2013 93 13.12.2013 20.12.2013
 477 3139674 Le Chegue Dejeuner Tomašíkova 23/D Bratislava stravenky 2740,50€ 6/2012 16.12.2013 20.12.2013
 478 37645595 Helena Vancíková-ELOS Čeľadice 338, oprava pračky 82,00€ 102 17.12.2013 20.12.2013
 479 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7 Topoľčany nákup pračky 369,00€ 101 17.12.2013 20.12.2013
 480 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2  Topoľčany aktivácia na internet 408,90€ 61 17.12.2013 20.12.2013
 481 36549096 Axalnet, s.r.o. Mudroňova 2, Topoľčany popl. za internet 37,80€ 17.12.2013 20.12.2013
 482 33129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Murárska 136/26 Topoľčany zhotovenie web stránky 216,00€ 54 5.12.2013 20.12.2013
 483 33129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Murárska 136/26 Topoľčany aktualizácia antivir.programu 175,00€ 94 5.12.2013 20.12.2013
 484 33129525 Pavol Gašparík-Bellatrix Murárska 136/26 Topoľčany inštalácia OS 32,00€ 75 5.12.2013 20.12.2013
 485 31594689 Artra s.r.o Nám.slobody 846/69 Oslany OOPP – obuv pracovná 234,47€ 10/2013 106 18.12.2013 20.12.2013
 486 36549240 Patroplast Hloohovská 344. 95501 Nemčice PVC vrecia 199,20€  104 19.12.2013 20.12.2013
 487 14416450 Miroslav Bago Nemčice oprava el.zariadenia 50,00€ 105 19.12.2013 20.12.2013
 488 10203316 PAYBO, s.r.o. Palárikova 4, Piešťany sprchovacia stolička 68,30€ 97 19.12.2013 20.12.2013
 489 31411045 CWS.boco Slovensko M.R.Štefánika, Hlohovec antibakteriálna pena 10,32€ AZ702/11,AZ594/12 20.12.2013 20.12.2013
 490 36548073 Diafan s.r.o Pod Kalváriou 2616 Topoľčany kamerový systém 641,86€ 16/2013 20.12.2013 20.12.2013
 495 11768924 Schwarz Eko Pod kalváriou   Topoľčany likvidácia nebezpečného odpadu 32,52€ 4/2013 23.12.2013 23.12.2013
 496 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám.slobody 6, Bratislava mobilné hovory 24,99€ 1438752 23.12.2013 23.12.2013
 498 31440398 Docugroup Slovakia Komarňanská cesta 13, Nové Zámky registratúrny plán a poriadok 240,00€  87 27.12.2013 27.12.2013
 490 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, Topoľčany strava 12/2013 6800,00€ 12/2012 27.12.2013 27.12.2013