Faktúry 2012

inter.   Dodávatel   Faktúrované Hodnota Súvislosť so Súvislosť s Dátum Dátum
čislo IČO Názov Adresa/sídlo plnenie plnenia zmluvou č. objednávkou č. doručenia plnenia
1 36560880 Herba centrum Krušovská ul. Topoľčany lieky klientov za 12/2011 519,78 €     12.01.2012 17.01.2012
3 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientov 12/2011 10.972,07 € ZML2002/5/11   05.01.2012 05.01.2012
4 22814311 Agentúra BOZPO Mudroňova 2 Topoľčany sužby TPO 12/2011 35,84 € 005/2003   05.01.2012 13.02.2012
5 41440200 Agentúra Virco Slnečná 11, Nitra služby CO 1/2012 82,98 € 15/A/2006   09.01.2012 13.02.2012
6 36343129 GA, spol. s r.o. Podjavor.4557 Trenčianska Tepla nákup čistiacich prostriedkov 1/12 82,13 € 2/2012   10.01.2012 13.02.2012
7 35763469 T-COM a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava tel.hovory 12/2011 130,64 € 1010717201   11.01.2012 01.02.2012
8 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra TUV 12/2011 6 525,37 € 73T/2007   13.01.2012 13.01.2012
9 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodne,stočné 12/11 1.737,66 € 266/05/23   13.01.2012 13.02.2012
10 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany zrážková voda 12/11 21,67 € 266/05/23   13.01.2012 13.02.2012
11 11767871 Telvis, s ro .o Mudroňova 2 Topoľčany prelož.tel. prípojky 70,44 €   4/2012 13.01.2012 13.02.2012
12 33476993 Milan Kučera,obch. technický servis Beluša oprava žehliča 114,77 €   142/2011 11.01.2012 13.02.2012
13 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 2617 Topoľčany nákup tonerov do tlačiarne 94,86 € 4/2011 2/2012 11.01.2012 13.02.2012
14 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava služby internet, mail za obdobie 1/2012 17,70 € A990343822 dod.4/2010   13.01.2012 01.02.2012
15 36343129 GA spol. s r.o. Podjavor.4557 Trenčianska Tepla nákup čist. prostriedkov 1/12 680,00 € 2/2012   13.01.2012 13.02.2012
16 Farby-laky L+Š, s r.o. nákup podlahy.krytiny Továrnicka 2, Topoľčany nákup podlahy.krytiny 24,38 €   6/2012 17.01.2012 13.02.2012
17 36518492 HerTop, spol. s r.o. Továrnicka 412 Topoľčany oprava plastových balkonových dverí 24,00 €   5/2012 17.01.2012 13.02.2012
18 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra vyúčt.el.energie za rok 2011 -4 702,90 € 73E/2007   23.01.2012 30.03.2012
19 31434541 Spolok sv. Vojtecha Radlinského Trnava predpl.Katolícke noviny 2012 17,67 €   17/2012 23.01.2012 13.02.2012
20 35705019 T-Slovak-Telecom Vajnorská 100/A Bratislava služobný mobil 1/2012 40,33 € 1438752   23.01.2012 01.02.2012
21 36549410 PC-COM spol. s r.o. Tribečská 4091 Topoľčany nákup počítača, tlačiarne, monitor + príslušenstvo 787,24 €   9/2012 24.01.2012 15.02.2012
23 3139674 Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. Tomášikova 23/D Bratislava nákup stravných lístkov 2 137,50 €   1/2012 03.01.2012 13.02.2012
25 31429424 Style-Mont spol. s r.o. Mojmírova 25 Topoľčany elektroinštalácia práčovne a sušiarne 4 439,81 € 1/SM/2012   25.01.2012 13.02.2012
26 26 Elektropojekt, Daniel Godál Májova 15/20 Jacovce PD na opravu práčovne a sušiarne 210,00 €   129/2011 25.01.2012 13.02.2012
27 46272071 Trend koberce Dopravná 5 Topoľčany rohož bristalex, chodba-vstup 47,88 €   11/2012 26.01.2012 27.01.2012
31 33138354 Čalúnictvo Matúš Malé Bedzany 68 oprava váľand – 2 ks 195,00 €   13/2012 26.01.2012 13.02.2012
33 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Štefánika 58 Hlohovec antibakteriálna pena pre zdrav.personál 5,16 Abonentná zmluva 115304/11   25.01.2012 13.02.2012
34 40664635 Premium spol. s r.o. Moyzesova 625/19 Martin nákup vozíkov VAKO 3 ks 569,59 €   7/2012 26.01.2012 15.02.2012
40 33969558 Pavol Zámečník, Mgr. Mikoviniho 20 Nitra suprevízia 120,00 €     30.01.2012 13.02.2012
41 33138354 Čalúnictvo Matúš Malé Bedzany 68 oprava a prečalún. kresiel – 2 ks 72,00 €   15/2012 01.02.2012 13.02.2012
42 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A Žilina Finančný spravodajca 2011 – vyúčt. 21,19     30.01.2012 13.02.2012
43 36564931 Kancpapier s r.o. Dopravná 2 Topoľčany kancelárske potreby 251,18 € 1/2009   02.02.2012 13.02.2012
44 17623588 Elektromont s r.o Železničiarska 6 Topoľčany nákup žiarivky, žiarovky, lampa stol. 109,26 € 3/2011   02.02.2012 13.02.2012
45 311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika Topoľčany komunálny odpad za 1.Q.2012 134,42 € Predpis č. 37/2012   02.02.2012 28.03.2012
46 33130540 Acroma, spol. s r.o. Bernolákova 1546/32,Topoľča. maliarske potreby 92,90 € 1/2011   03.02.2012 13.03.2012
47 36426661 Renovalift spol. s r.o. Dlhá 448, Žilina prehliadka výťahu 213,50 € 017010305 r.2005   03.02.2012 13.02.2012
50 3139674 Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. Tomášikova 23/D Bratislava nákup stravných lístkov 2/2012 2 109,00 €   18/2012 06.02.2012 22.02.2012
51 22814311 Agentúra BOZPO Mudroňova 2 Topoľčany služby TPO 1/2012 35,84 € 0005/2003   06.02.2012 13.02.2012
52 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra preúčt.el.energie za 1/2012 1 473,04 € 73E/2007   06.02.2012 13.02.2012
53 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientov za mesiac 1/2012 11 693,78 € 2572011   07.02.2012 22.02.2012
54 41440200 Agentúra Virco Slnečná 11, Nitra služby CO 2/2012 82,98 € 15/A/2006   07.02.2012 13.02.2012
55 35971983 Helvyk spol. s r.o. Levická 51 Nitra odb.prehliadka výťahu 122,76 € ZOD 1412/ 2001/S   10.02.2012 13.32012
56 35763469 T-COM a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava popl. za tel.hovory 1/2012 116,48 € 1010717201   08.02.2012 13.02.2012
57 3542437 Štefan Vancík Čeľadice pripojenie odsávania sušičky 322,04 €   12/2012 09.02.2012 13.03.2012
58 11767871 Telvis, s ro .o Mudroňova 2 Topoľčany telef. pripojenie do kancel. 2.p. č. 213 60,36 €   20/2012 13.02.2012 28.03.2012
59 36343129 GA, spol. s r.o. Podjavor.4557 Trenčianska Tepla nákup čist.prostr. na mes. 2/2012 516,67 € 2/2012   13.02.2012 23.02.2012
60 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodne,stočné 1/12 1 969,32 € 266/05/23   13.2.20112 23.02.2012
61 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany zrážková voda 1/12 23,80 € 266/05/23   13.02.2012 23.02.2012
62 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 2617 Topoľčany tóner HPQ6000A 78,48 € 4/2011   13.02.2012 13.03.2012
66 43503535 Peter Bečka   stolík kancelársky 30,00 €   21/2012 16.02.2012 23.02.2012
67 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra dodávka TÚV 1/2012 7 380,04 € 2572011   16.02.2012 23.02.2012
68 36564931 Kancpapier s r.o. Dopravná 2 Topoľčany nákup kancel.potrieb 76,93 € 1/2009   20.02.2012 13.03.2012
69   Ján Mižák Súlovce 75 zmluva o vytvorení diela 12/2011 500,00 € 1/2012   03.02.2012 23.03.2012
70 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A Žilina vyúčt.predplatného Zb.z.2011 49,73 €     21.02.2012 23.02.2012
71 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava mail, internet za obd. 2/2012 19,74 € A990343822 dod.4/2010   13.02.2012 23.02.2012
72 36523453 Meissen spol. s r.o. Stummerova 49 Topoľčany smalt.žľab+konzoly pre práčovňu 222,00 €   23/2012 21.02.2012 13.03.2012
79 35705019 T-mobile Vajnorská 100/A Bratislava služobný mobil 2/2012 40,43 € 1438752   27.02.2012 12.03.2012
80 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A Žilina Poradca-vyúčt.2012 24,40 €   124/2011   13.03.2012
81 336969558 Pavol Zámečník, Mgr. Mikoviniho 20 Nitra suprevízia – opatrovateľky 90,00 €   22/2012 27.02.2012 28.03.2012
82 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Štefánika 58 Hlohovec antibakteriálna pena pre zdrav.personál 5,16 € Abonentná zmluva 702/2011   27.02.2012 13.03.2012
83 36555720 L+Š, spol. s r.o. Tovarnícka 2 Topoľčany PVC krytina na podlahu b.j. 280,00 €   25/2012 29.02.2012 28.03.2012
84 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra za dod.el.energie v mes.2/2012 1 108,57 € 73E/2007   29.02.2012 1108,57
85 33130540 Acroma, spol. s r.o. Bernolákova 1546/32,Topoľča. farmal, posyp,soľ 30,50 € 1/2011   01.03.2012 28.03.2012
86 11767871 Telvis, s ro .o Bernolákova 1546/32,Topoľča. rozšírenie telef.ústredne 300,00 €   26/2012 02.03.2012 28.03.2012
87 162957 IVES, org pre inf.VS Čs. armády 20, Košice aktualizácia progr.vybavenia WINPM 2012 71,70 € R210/2009   02.03.2012 13.03.2012
88 17623588 Elektromont s r.o Železničiarska 6 Topoľčany nočná lampa, elektroinšt.mat. 22,48 € 3/2011   02.03.2012 28.03.2012
89 22814311 Agentúra BOZPO Mudroňova 2 Topoľčany služby PO2/2012 35,84 € 005/2003   02.03.2012 28.03.2012
90 36534625 Autoservis Jakub Dopravná 2069 Topoľčany výmena pneumatík, servis auta 205,88 €   29/2012 02.03.2012  
91 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 2617 Topoľčany nákup tonerov do tlačiarní 128,36 € 4/2011 28/2012 02.03.2012 13.03.2012
92 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra poistenie majetku za 2.štvrťrok 2012 991,18 € 802008.479   02.03.2012 10.04.2012
93 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra úrazové poistenieza 2.štvrťrok 2012 30,67 € 2008   02.03.2012 10.04.2012
94 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra havárijné poist.voz. za 2. štvrťrok 2012 38,07 € 2008   02.03.2012 10.04.2012
95 36343129 GA, spol. s r.o. Podjavor.4557 Trenčianska Tepla nákup čist. prostriedkov 2/12 628,56 € 2/2012   05.03.2012 09.05.2012
96 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientov za mesiac 2/2012 11 216,36 € 2572011   05.03.2012 22.03.2012
97 3139674 Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. Tomášikova 23/D Bratislava stravenky 2 478,94 € 6/2012   05.03.2012 13.03.2012
98 11743859 Fotoexpres a atelier, Dom kultúry Topoľčany výroba fotografií 5,68 €   24/2012 06.03.2012 13.03.2012
99 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra dodávka tepla za 2/12 7 133,08 73E/2007   06.03.2012 28.03.2012
100 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 Kežmarok nákup PH 64,73 € 300/30/2004   06.03.2012 28.03.2012
102 36343129 GA spol. s r.o. Podjavor.4557 Trenčianska Tepla nákup čistiacich prostriedkov na 3/12 92,35 € 2/2012   08.03.2012 28.03.2012
103 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 2617 Topoľčany nákup tonerov 337,32 € 4/2011   01.03.2012 13.03.2012
105 35763469 T-COM a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava tel. hovory za 3/2012 106,20 € 1010717201   12.03.2012 20.03.2012
106 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné,stočné 2/2012 1 467,96 € 266/052006   12.03.2012 28.03.2012
107 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany zrážková voda 2/2012 22,26 € 266/052006   12.03.2012 28.03.2012
108 41440200 Agentúra Virco Slnečná 11, Nitra dokumentacia CO 3/2012 82,98 € 2/2012   12.03.2012 28.03.2012
109 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet, mail.3/2012 19,21 € A990343822 dod.4/2010   12.03.2012 20.03.2012
111 36549410 PC-COM spol. s r.o. Tribečská 4091 Topoľčany sieťové pripojenie 2 ks PC /kanc.103/ 86,00 € 5/2011   12.03.2012 28.03.2012
113 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra el.energia za 3/2012 1 108,57 € 73E2007   15.03.2012 28.03.2012
114 31432450 INMATS Stummerova 49 Topoľčany vodoinštalačný materiál 222,56 € 2/2011   16.03.2012 28.03.2012
116 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 Kežmarok umytie auta 9,95 € 300/302004   21.03.2012 28.03.2012
117 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Svermu 900/7 Partizánske nákup žehličiek 2 ks 120,00 €   31/2012 22.03.2012 21.03.2012
124 585441 Kooperatíva poisťovňa a.s Štefanovičova 4 Bratislava úrazové poistenie č.23-3015501 22,92 € 8/2012   14.03.2012 15.03.2012
125 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Stefanika 58 Hlohovec antibakteriálna pena pre zdrav.personál 5,16 AZ 702/2011   26.03.2012 28.03.2012
126 41440200 Agentura Virco Slnečná 11, Nitra školenie CO 59,76 €   32/2012 26.03.2012 28.03.2012
127 35705019 T-mobile Slovensko Vajnorská 100/A Bratislava mobilné hovory 40,43 € 1438752   26.03.2012 28.03.2012
131 11767871 Telvis Slovakia Mudroňova 2 Topoľčany montáž rozvodov 208,56 €   36/2012 29.03.2012 09.05.2012
132 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 2617 Topoľčany oprava kopírky 59,50 €   35/2012 29.03.2012 09.05.2012
133 22814311 Agentúra BOZPO Mudroňova 2 Topoľčany služby TPO 3/2012 35,84 € 5/2003   02.04.2012 09.05.2012
134 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra TUV,UK opr.DPH 2009-2011 preplatok 4 951,68 € 73T/2007   02.04.2012 18.07.2012
135 17623588 Elektromont s r.o Železničiarska 6 Topoľčany žiarovky 22,49 € 3/2011   02.04.2012 09.05.2012
136 36343129 GA spol. s r.o. Podjavor.4557 Trenčianska Tepla nákup čist. prostriedkov 574,52 € 2/2012   02.04.2012 09.05.2012
139 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientov za mesiac 3/2012 12 010,17 € 2572011   04.04.2012 20.04.2012
140 3139674 Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. Tomášikova 23/D Bratislava stravenky zam. 2 305,99 € 6/2012   04.04.2012 02.05.2012
141 35039515 Oasis Luboš Kutnanský Stummerova 95 Topoľčany mulčovacia kôra 11,69   33/2012 04.04.2012 09.05.2012
143 41440200 Agentura Virco Slnečná 11, Nitra služby CO za 4/2012 82,98 € 15/AV/2006   10.04.2012 09.05.2012
144 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany zražková voda 3/2012 23,80 € 266052006   10.04.2012 09.05.2012
145 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné,stočné 3/2012 2 159,03 € 266052006   10.04.2012 09.05.2012
146 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava popl. za tel.hovory 3/2012 + ISDN 184,12 € 9904806621   11.04.2012 19.04.2012
147 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A Žilina Zb.zákonov 2012, 2. preddavok 50 €     11.04.2012 09.05.2012
148 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 2617 Topoľčany tóner Samsung 2 ks 90,48 € 4/2011   11.04.2012 09.05.2012
149 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet, mail.4/2012 19,21 € A990343822   13.04.2012 18.04.2012
150 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra TUV za 3/2012 6 551,86 € 73T/2007   13.04.2012 23.05.2012
151 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra El.energia za 4/2012 1 108,57 € 73E/2007   01.04.2012 20.04.2012
154 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 2617 Topoľčany toner CB278 2ks toner HP Q6000A – 1 15,36 € 4/2011   19.04.2012 09.05.2012
155 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava mobil od 15.3-14.4. 2012 40,33 € 1438752   20.04.2012 02.05.2012
156 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Stefanika 58 Hlohovec antibakteriálna pena 5,16 € AZ 594/2012   23.04.2012 09.05.2012
158 31425933 Stavebniny Pod kalváriou Topoľčany dlažba do 3 kúpeľní bytových jednotiek 66,82 €   40/2012 23.04.2012 09.05.2012
166 35971983 Helvyk spol. s r.o. Levická 51 Nitra prehliadka malého výťahu 122,76 € 2301/2009/S   27.04.2012 09.05.2012
167 36426661 Renovalift spol. s r.o. Dlhá 448, Žilina štvrťročná prehliadka veľkého výťahu 213,50 € 017010305/2005   27.04.2012 09.05.2012
168 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9 Kezmarok nákup PH 39,46 € 3000/30/ 2004   27.04.2012 09.05.2012
169 3139674 Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. Tomášikova 23/D Bratislava nákup straveniek 2 017,74 € 6/2012   27.04.2012 09.05.2012
170 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Stefanika 58 Hlohovec nákup antibakt.peny 5,16 € AZ 702/2011   27.04.2012 09.05.2012
172 311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika Topoľčany daň z nehnuteľnosti za rok 2012 741,97 €     02.05.2012 15.05.2012
173 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471 Topoľčany služby TPO za 4/2012 35,84 € Z005/2003   02.05.2012 09.05.2012
176 36564931 Kancpapier s r.o. Dopravná 2 Topoľčany kancelárske potreby 45,09 € 1/2009   04.05.2009 23.05.2012
177 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientov za mesiac 4/2012 11 392,53 € ZML2572011   04.05.2012 23.05.2012
178 500879 Mestské kultúrne stredisko Nám. Ľ. Štúra Topoľčany vstupenky do divadla 88,00 €   41/2012 07.05.2012 09.05.2012
179 363433129 GA, spol. s r.o. Podjavor.4557 Trenčianska Tepla nákup čist.potrieb 425,80 € 2/2012   07.05.2012 23.05.2012
180 500879 Mestské kultúrne stredisko Nám.Ľ.Štúra Topoľčany vstupenky do divadla 209,00 €   42/2012 07.05.2012 10.05.2012
181 11767871 Telvis Slovakia Mudroňova 2 Topoľčany program. Telefónnej ústredne 24,00 €   43/2012 07.05.2012 23.05.2012
182 41440200 Agentura Virco Slnečná 11, Nitra CO dokumentácia na mesiac 5/2012 82,98 € 15/AV/2006   07.05.2012 23.05.2012
183 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 Kežmarok nákup PH 46,03 € 300/830/2004   07.05.2012 23.05.2012
184 17621992 Nábytok Merašický Poľovnícka 347 Topoľčany nákup stoličiek 10 ks 250,00 €   34/2012 07.05.2012 23.05.2012
185 33140540 Acroma, spol. s r.o. Bernolákova 1546/32,Topoľča. nákup maliarskych potrieb 38,10 € Z 1/2011   09.05.2012 23.05.2012
186 11743859 Fotoexpres a atelier, Ul. Cyrila a Metoda Topoľčany výroba fotografií 11,61 €   38/2012 09.05.2012 23.05.2012
187 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet,mail 5/2012 19,21 € A990343822   09.05.2012 18.05.2012
188 36553949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné,stočné 4/2012 1 748,45 € Z266/05/2006   11.05.2012 23.05.2012
189 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava tel.hovory 4/2012 104,39 € 9904806621   11.05.2012 18.05.2012
190 46114823 HB-DREAM, s r.o. Tovarnícka 1061 Topoľčany gum.návleky na posteľ 16,36 €   46/2012 15.05.2012 23.05.2012
191 20218969 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra TUV 4/2012 4 161,34 € 731/2007   15.05.2012 23.05.2012
197 33990166 TOP TEXT Májova 15/20 Jacovce OOPP , monterky,nohavice, obuv 155,70 €   47/2012 16.05.2012 21.06.2012
198 33990166 TOP TEXT Májova 15/20 Jacovce ošatenie+drog.pre aktiv.pracovníčky 76,99 €   48/2012 16.05.2012 30.05.2012
199 31425933 Stavebniny Pod kalváriou Topoľčany dlažba do 3 kúpeľní bytových jednotiek, 7.poschodie 83,20 €   49/2012 16.05.2012 21.06.2012
200 36564931 Kancpapier s r.o. Dopravná 2 Topoľčany nákup kancel.potrieb 133,24 € 1/2009   16.05.2012 21.06.2012
201 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra el.energia 5/2012 1 108,57 € 73E/2007   17.05.2012 01.06.2012
202 30885388 TOP-Agroflóra Pod kalváriou Topoľčany sadenice/okolie budovy/ 126,00 €   44/2012 17.05.2012 21.06.2012
204 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9 Kezmarok nákup PH 50,34 € 3000/30/2004   21.05.2012 21.06.2012
206 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava fa. za mobil 40,33 € 1438752   22.05.2012 29.05.2012
211 36276847 Promys soft, s r.o. Staromyjavská 59 90701 Myjava 1 Saga 2012 274,80 € 2005SA167   24.05.2012 21.06.2012
212 363433129 GA, spol. s r.o. Podjavorinskej 4557, Trenčianska Tepla nákup čist. prostr. 181,40 € 2/2012   28.05.2012 21.06.2012
217 33142653 KG-KANS papier. Čsl.armády 46 Topoľčany výroba pečiatky 19,45 €   51 29.05.2012 21.06.2012
219 3139674 Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. Tomašikova 23/D Bratislava nákup staveniek na 6/12 2 190,70 € 6/2012   30.05.2012 21.06.2012
220 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Štefánika 58 Hlohovec antibact.pena 10,32 € AZ702/11, AZ594/12   31.05.2012 21.06.2012
221 22814311 BOZPO Mudroňova 2 Topoľčany služby TPO máj/2012 35,84 € 005/2003   01.06.2012 21.06.2012
222 33969558 Pavol Zámečník, Mgr. Mikoviniho 20 Nitra supervízia zdrav.zam. 120,00 €   45 04.06.2012 21.06.2012
223 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava 5/2012 12 103,93 € 2572011   04.06.2012 21.06.2012
224 17623588 Elektromont s r.o Železničiarska 6 Topoľčany spínač, žiarovky 8,78 € 3/2011   05.06.2012 21.06.2012
225 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 Kežmarok nákup PH 54,19 € 3000/30/2004   06.06.2012 21.06.2012
226 311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika 1 Topoľčany popl.za smetné 2.Q. 2012 134,42 €     06.06.2012 21.06.2012
227 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra úrazové poist. osôb na 3. Q.2012 30,67 € 0950023531   06.06.2012 21.06.2012
228 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra poistenie majetku na 3.štvrťrok 2012 991,18 € 0802008479   06.06.2012 21.06.2012
229 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra havárijné poist.voz. na 3. štvrťrok 2012 38,07 € 0512008631   06.06.2012 21.06.2012
230 36549410 PC-COM spol. s r.o. Tribečská 4091 Topoľčany M-inštalácia 25,00 € 5/2011   06.06.2012 21.06.2012
232 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 2617 Topoľčany oprava tlačiarne HP Color LJ 1015 158,00 €   4/2012 07.06.2012 21.06.2012
233 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné,stočné 5/12 1 853,10 € 266/05/2006   11.06.2012 21.06.2012
234 36343129 GA, spol. s r.o. Podjavorinskej 4557, Trenčianska Tepla nákup čist.na jún 289,20 € 2/2012   11.06.2012 21.06.2012
235 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra TUV za máj 2012 2 794,73 € 73T/2007   12.06.2012 21.06.2012
236 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava telefónne hovory za máj 2012 97,72 € 9904806621   13.06.2012 19.06.2012
237 41440200 Agentura Virco Slnečná 11, Nitra CO dokumentácia na mesiac 6/2012 82,98 € 15/AV/2006   06.06.2012 21.06.2012
238 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 Kežmarok nákup PH 55,44 € 3000/302004   13.06.2012 21.06.2012
239 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava služby internet, mail za obdobie 6/2012 18,71 € 99034822, dod.4/2010   13.06.2012 21.06.2012
241 36343129 GA spol. s r.o. Podjavorinskej 4557, Trenčianska Tepla umývací prostriedok 261,60 € 2/2012   14.06.2012 19.07.2012
242 36564931 Kancpapier s r.o. Dopravná 2, 95501 Topoľčany kancelárske potreby 93,17 € 1/2009   14.06.2012 19.07.2012
243 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra el.energia za obdobie jún 2012 1 108,57 € 73E/2007   14.06.2012 19.07.2012
244 31432450 INMATS Stummerova 92 Topoľčany nákup vodoinšt.materiálu 186,00 € 2/2011   19.06.2012 19.07.2012
245 36518492 HerTop, spol. s r.o. Tovarnícka 412 955 01 Topoľčany oprava okna b.j.206 60,00 €   52/2012 22.06.2012 19.07.2012
246 36371271 Poradca podnikateľa Pro celulózke 40 010 01 Zilina predplatné Poradca na rok 2013-záloha 24,40 €     22.06.2012 19.07.2012
248 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava mobilné hovory 42,40 € 1438752   26.06.2012 03.07.2012
249 36343129 GA. Spol. s.r.o Podjavorinskej 4557, Trenčianska Tepla nákup čist. prostriedkov 775,90 € 2/2012   25.06.2012 20.07.2012
253 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Stefanika 58 Hlohovec antibact.pena 10,32 € AZ702/11, AZ594/12   29.06.2012 20.07.2012
254 35841214 TRAVEL-EU, s.r.o. Malé Bielice 103, Partizánske vtupenky na kúpalisko 108,00 €   56/2012 02.07.2012 20.07.2012
255 22814311 Agentúra BOZPO Radlinského 471 Topoľčany služby TPO 6/2012 35,84 € 005/2003 2.7.2012 02.07.2012 20.07.2012
256 33144826 Jaroslav Švajlen,autodoprava Tribečská 25 95617 Solčany preprava klientov 96,00 €   57/2012 02.07.2012 20.07.2012
257 14416450 Miroslav Bago Urmince revízia elektroinštalácie 1 207,00 €   54/2012 02.07.2012 20.07.2012
258 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientom za 6/2012 11 770,50 € 2572011   03.07.2012 18.07.2012
259 3139674 Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. Tomašikova 23/D Bratislava nákup straveniek 2 305,99 € 6/2012   03.07.2012 20.07.2012
260 17623588 Elektromont s r.o Železničiarska 6 Topoľčany žiarovky, spínač 35,48 € 3/2011   04.07.2012 14.08.2012
261 33990166 TOP TEXT Májova 15/20 Jacovce pracovná obuv zdrav. 556,92 €   55/2012 04.07.2012 20.07.2012
262 33990166 TOP TEXT Májova 15/20 Jacovce prac.obuv pánska 43,95 €   56/2012 04.07.2012 20.07.2012
264 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 Kežmarok nákup PH 91,00 € 3000/30/2004   06.07.2012 19.07.2012
268 41440200 Agentura Virco Slnečná 11, Nitra CO 7/2012 82,98 € 15/AV/2006   10.07.2012 20.07.2012
269 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava tel.hovory 6/12 116,84 € 9904806621   10.07.2012 18.07.2012
270 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra fa za TUV 6/2012 2 713,27 € 73T/2007   11.07.2012 20.07.2012
271 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné,stočné 6/12 1 863,62 € 266/052006   13.07.2012 20.07.2012
272 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra fa za el.en. 7/2012 1 108,57 € 73E/2007   13.07.2012 20.07.2012
273 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava interent,mail 7/2012 18,71 € 990343822, dod.4/2010   16.07.2012 19.07.2012
274 33140540 Acroma, spol. s r.o. Bernolákova 1546/32,Topoľča. maliarske potreby 21,10 € 1/2011   17.07.2012 14.08.2012
277 11743859 Fotoexpres a atelier, Topoľčany výroba fotografií 7,69 €   58/2012 20.07.2012 14.08.2012
278 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava mobilné hovory 45,11 € 1438752   23.07.2012 10.07.2012
279 33144826 Jaroslav Švajlen,autodoprava Tribečská 25 95617 Solčany autob.doprava 96,00 €   63 23.07.2012 14.08.2012
280 35841214 TRAVEL-EU, s.r.o. Malé Bielice 103, Partizánske vstupenky na kupal. 90,00 €   62 24.07.2012 14.08.2012
281 33128481 Petrina Stanislav, elektr.činnosť Hurbanova 1, Topoľčany oprava sporáka 65,00 €   66 25.07.2012 14.08.2012
282 33138354 Calúnictvo Matuš Malé Bedzany 68 matrac čalúnený 10 cm 45,00 €   65 26.07.2012 15.08.2012
283 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9 Kezmarok nákup PH 63,71 € 3000/302004   27.07.2012 14.08.2012
288 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 2617 Topoľčany nákup tónera 78,48 € 4/2011   30.07.2012 14.08.2012
289 36371271 Poradca podnikateľa Pri celulózke 40 Zilina Poradca 2013 24,40 €     30.07.2012 20.07.2012
290 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Stefanika 58 Hlohovec antibact.pena 10,32 € AZ702/11, AZ594/12   30.07.2012 14.08.2012
291 3139674 Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. Tomašikova 23/D Bratislava nákup straveniek 2 305,99 € 6/2012   31.07.2012 14.08.2012
292 36555720 L+Š, s. r.o. Tovarnícka 2, Topoľčany PVC krytina na podlahu b.j. 139,20 €   67/2012 31.07.2012 15.08.2012
293 17623588 Elektromont s r.o Topolcany žiarovky 18,13 € 3/2011   01.08.2012 15.08.2012
294 36465828 Proxis, spol. s.r.o. Radničné námestie Bardejov popl. za prenájom internetovej stránky na 1 rok 65,00 €   68/2012 01.08.2012 15.08.2012
295 31425933 Stavebniny Pod kalváriou Topoľčany dlažba do kúpelne 27,28 €   60/2012 01.08.2012 14.82012
296 22814311 Agentura BOZPO Radlinského ul.Topoľčany PO 7/2012 35,84 € 005/2003   02.08.2012 14.08.2012
297 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Svermu 900/7 Partizánske nákup chladničky, spol.m. 301 249,00 €   69/2012 06.08.2012 14.08.2012
298 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 Kežmarok nákup PH 47,06 € 3000/302004   06.08.2012 14.08.2012
299 33130540 Acroma, spol. s r.o. Bernolákova 1546/32,Topoľča. maliarske potreby 46,40 € 1/2011   06.08.2012 14.08.2012
300 585441 Kooperatíva poisťovňa a.s Štefanovičova 4 Bratislava poistenie osôb – aktivačné práce 15,28 € PZ233015507   06.08.2012 07.08.2012
301 36343129 GA, spol. s.r.o. Podjavorinskej 4557, Trenčianska Tepla nákup čist.prostr. na mes. 7/2012 501,50 € 2/2012   07.08.2012 14.08.2012
302 41440200 Agentura Virco Slnečná 11, Nitra služb& CO 82,98 € 15/A/2006   07.08.2012 14.08.2012
303 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientom za 7/2012 11 456,87 € 2572011   07.08.2012 27.08.2012
311 33138354 Čalúnictvo Matúš Malé Bedzany 68 matrac čalúnený 5 cm 38,00 €   70/2012 09.08.2012 12.09.2012
313 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné,stočné 7/2012 1 973,47 € 266/05/2006   08.08.2012 11.09.2012
314 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava telefónne hovory za júl 2012 97,50 € 9904806621   13.08.2012 15.08.2012
315 35971983 Helvyk spol. s r.o. Levická 51 Nitra odb.prehliadka výťahu 121,08 € 231/2009S   09.08.2012 12.09.2012
316 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina27 Nitra TUV 7/2012 2 714,58 € 73 T/2007   09.08.2012 28.08.2012
317 40352841 TOGATO s.r.o. J.Matušku 2220 Topoľčany čist.papl,vakušov 40,00 €   3/2012 09.08.2012 11.09.2012
318 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 Kežmarok nákup PH 62,75 € 3000/302004   13.08.2012 11.09.2012
319 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet, mail 8/12 18,71 € A990343822   13.08.2012 03.09.2012
320 36343129 GA, spol.s.r.o Podjavorinskej 4557, Trenčianska Tepla nákup čist.prostr. 28,80 € 2/2012   13.08.2012 11.09.2012
321 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7 Partizánske nákup chladničky, šatňa jedáleň 249,00 €   71/2012 14.08.2012 11.09.2012
322 35841214 TRAVEL-EU, s.r.o. Malé Bielice 103, Partizánske vstupenky do kúpeľov 110,00 €   74/2012 15.08.2012 11.09.2012
323 33990166 TOP TEXT Májova 15/20 Jacovce nohavice,tričká 36,22 €   75/2012 16.08.2012 17.08.2012
325 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina 27, Nitra dodávka el. energie 8/2012 1 108,57 € 73 E/2007   20.08.2012 28.08.2012
326 33144826 Jaroslav Švajlen,autodoprava Tribečská 25 95617 Solčany autob.doprava 96,00 €   73/2012 20.08.2012 11.09.2012
329 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava mobilné hovory 40,33 € 1438752   23.08.2012 28.08.2012
330 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Štefánika 58 Hlohovec antibact.pena 10,32 € AZ702/11, AZ594/12   27.08.2012 11.09.2012
332 36564931 Kancpapier s r.o. Dopravná 2, 95501 Topoľčany kancelárske potreby 134,05 € 1/2009   30.08.2012 11.09.2012
333 3139674 Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. Tomašikova 23/D Bratislava stravenky pre zam. 2 609,41 € 6/2012   03.09.2012 11.09.2012
334 17623588 Elektromont s r.o Železničiarska 6 Topoľčany žiarovky 96,97 € 3/2011   03.09.2012 11.09.2012
335 22814311 BOZPO Mudroňova 2 Topoľčany služby TPO 8/2012 35,84 € 005/2003   03.09.2012 11.09.2012
336 35971983 Helvyk spol. s r.o. Levická 51 Nitra oprava výťahu 30,89 € 2301/2009/S   05.09.2012 10.10.2012
337 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientom na 8/2012 11 818,54 €   77/2012 05.09.2012 09.10.2012
341 36426661 Renovalift spol. s r.o. Dlhá 448, Žilina prehliadka výťahu 213,20 € 0170103052005   07.09.2012 29.10.2012
342 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava telefóny 8/2012 135,00 € 9904806621   07.09.2012 18.09.2012
343 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9 Kezmarok nákup PH 73,30 € 3000/302004   07.09.2012 19.09.2012
344 41440200 Agentúra Virco Slnečná 11, Nitra služby CO 82,98 € 15/AV/2006   07.09.2012 10.10.2012
345 33990166 TOP TEXT Májova 15/20 Jacovce OOPP , obuv, nohavice 51,76 €   76/2012 11.09.2012 20.09.2012
346 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A Žilina Zb.zákonov 2013, I. preddavok 112,86 €     11.09.2012 09.11.2012
347 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A Žilina FS 2013, I. predd. 19,98 €     11.09.2012 09.11.2012
348 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7 Partizánske nákup chladničky I.p. 101 249,00 €   80/2012 11.09.2012 10.10.2012
349 311162 Mesto Topoľčany M.R.Štefánika Topoľčany smetné 3.Q.2012 134,42 €     12.09.2012 29.10.2012
350 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné,stočné 8/2012 2 082,78 € 266/05/2006   12.09.2012 10.10.2012
351 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra poist.majetku na 3.štvrťrok 2012 991,18 € 0802008479   12.09.2012 19.09.2012
352 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra úrazové poist. osôb na 3. Q.2012 30,67 € 0950023531   12.09.2012 19.09.2012
353 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra havárijné poist.voz. na 3. štvrťrok 2012 38,07 € 0512008631   12.09.2012 19.09.2012
354 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet,mail 9/2012 18,71 € 99034822 dod. 4/2010   13.09.2012 19.09.2012
355 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina 27, Nitra dodávka tepla za 8/12 2 701,55 € 73T/2007   14.09.2012 26.10.2012
356 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina 27, Nitra el. energia 8/2012 1 108,57 € 73E/2007   14.09.2012 19.09.2012
357 46184155 J-Car, autob. doprava Lisnova 249/9 956 17 Solčany autob.preprava klientov 62,00 €   79/2012 14.09.2012 10.10.2012
358 36343129 GA, spol. s r.o. Podjavorinskej 4557, Trenčianska Tepla čistiace prostr. 580,90 € 2/2012   17.09.2012 10.10.2012
359 36426661 Renovalift spol. s r.o. Dlhá 448, Žilina oprava veľkého výťahu 162,50 € 17010305/2005   12.09.2012 29.10.2012
360 35971983 Helvyk spol. s r.o. Levická 51 Nitra oprava výťahu 60,89 € 2301/2009/S   18.09.2012 10.10.2012
363 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava mobilné hovory 40,33 € 9904806621   21.09.2012 28.09.2012
366 35251557 Rekra-Ján Krátky J.Švermu 900/7 Partizánske nákup mikrovlnky 45,00 €     25.09.2012 10.10.2012
367 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 2617 Topoľčany nákup tonerov 127,92 € 35/2012   26.09.2012 10.10.2012
368 31432450 INMATS Stummerova 92 Topoľčany nákup vodoinšt.materiálu 105,50 € 2/2011   27.09.2012 29.10.2012
369 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 Kežmarok nákup PH 54,41 € 3000/302004   27.10.2012 10.10.2012
370 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A Žilina Zb.zákonov 2012, 3. preddavok 50,00 €     27.09.2012 10.10.2012
371 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Stefanika 58 Hlohovec antibakteriálna pena 10,32 € AZ702/11 AZ594/12   27.09.2012 29.10.2012
372 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 Kežmarok nákup PH 49,46 € 3000/302004   27.09.2012 10.10.2012
373 14095785 JONAQ, Jozef Naštický Mládežnícka 453, Prašice športové hry zamestnancov 107,20 €   81/2012 27.09.2012 28.09.2012
376 3139674 Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. Tomašikova 23/D Bratislava nákup straveniek 2 305,90 € 6/2012   01.10.2012 10.10.2012
377 37645595 Helena Vancíková, ELOS Čeľadice 338 oprava pračky, servis mangla 80,20 €   85/2012 02.10.2012 29.10.2012
378 36564931 Kancpapier s r.o. Dopravná 2, 95501 Topoľčany nákup kancel.potrieb 56,02 € 1/2009   02.10.2012 29.10.2012
379 36884481 Peter Vaňo,servis 95501 Tovarníky servis chladničiek 16,80 €   78 03.10.2012 10.10.2012
380 33130540 Acroma-Pavel Haluza Bernolákova 1546/32,Topoľča. nákup maliarskych potrieb 20,40 € 1/2011   03.10.2012 29.10.2012
381 22814311 BOZPO Agentura Radlinského ul.Topoľčany služby TPO 9/2012 35,84 € 005/2003   03.10.2012 10.10.2012
385 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 Kežmarok nákup PH 47,38 € 3000/302004   05.10.2012 10.10.2012
386 33990506 Muller Jozef Šafárikova 4455/15 95501 Topoľčany kontrola hydrantov 59,04 €   86/2012 05.10.2012 19.10.2012
387 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientom podaná v mes. 9/2012 11 223,68 €   82/2012 08.10.2012 26.10.2012
388 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava popl.za telefóny 9/2012 133,07 € 9904806621   09.10.2012 18.10.2012
389 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné,stočné 9/2012 1 487,15 € 266/05/2006   09.10.2012 09.11.2012
390 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina 27, Nitra za dod. Tepla 9/2012 2 696,34 € 73 T/2007   09.10.2012 09.11.2012
393 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina 27, Nitra za dod.el.energie v mes.10/2012 1 108,57 € 73 E/2007   11.10.2012 25.10.2012
394 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet,mail 10/2012 18,20 € 990343822, dod.4/2010   11.10.2012 19.10.2012
395 363433129 GA spol. s r.o. Podjavorinskej 4557, Trenčianska Tepla nákup čist. prostr. 1 140,47 € 2/2012   15.10.2012 09.11.2012
406 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava mobilné hovory 40,33 € 1438752   23.102012 29.10.2012
409 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Štefánika 58 Hlohovec antibakteriálna pena 10,32 € AZ702/11 AZ594/12   26.10.2012 09.11.2012
410 36534625 Autoservis Jakub Dopravná 2069 Topoľčany výmena pneumatík, vyváženie 13,54 € 87/2012   29.10.2012 09.11.2012
411 36531928 Hanton-svetelné reklamy Dr. Pantočku 371, 95501 Topoľčany zhotovenie menoviek 16,00 € 88/20125   30.10.2012 09.11.2012
412 35971983 Helvyk spol. s r.o. Levická 51 Nitra pehliadka výťahu 122,76 € 2301/2009/S   29.10.2012 09.11.2012
413 3139674 Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. Tomášikova 23/D Bratislava nákup straveniek 2 609,41 € 6/2012   30.10.2012 09.11.2012
416 36564931 Kancpapier s r.o. Dopravaná 2, 955 01 Topoľčany kancelárske potreby 147,30 € 1/2009   02.11.2012 09.11.2012
417 22814311 BOZPO Radlinského ul.Topoľčany služby TPO 35,84 € 005/2003   02.11.2012 09.11.2012
418 36426661 Renovalift spol. s r.o. Dlhá 448, Žilina oprava výťahu 139,44 € 017010305/2005   02.11.2012 09.11.2012
420 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Tovarnícka 2208 Topoľčany vodné, stočné, zrážky 1 525,58 € 266/05/2006   05.11.2012 09.11.2012
421 41440200 Agentura Virco Slnečná 11, Nitra služby CO 11/12 82,98 € 15/AV/2006   06.11.2012 09.11.2012
422 17623588 Elektromont s r.o Železničiarska 6 Topoľčany žiarovky 10,79 € 3/2011   06.11.2012 09.11.2012
423 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientov 10/2012 11 780,88 €   91/2012 07.11.2012 09.11.2012
424 3573469 Slovak Telecom a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava tel. hovory v 10/2012 109,00 € 9904806621   07.11.2012 09.11.2012
425 41440200 Agentura Virco Slnečná 11, Nitra služby CO 10/12 82,98 € 15/AV/2006   09.10.2012 09.11.2012
426 41778031 Svetlana Rybanská Kovarská 99 95501 Chrabrany vizitky 10,00 €   90/2012 09.11.2012 20.12.2012
427 46184155 J-Car, autob. doprava Lisnova 249/9 956 17 Solčany doprava klientov 184,00 €   89/2012 09.11.2012 10.12.2012
430 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet,mail 11/12 18,20 € 990343822, dod.4/2010   13.11.2012 29.11.2012
432 36426661 Renovalift spol. s r.o. Dlhá 448, Žilina oprava výťahu 145,51 € 017010305/2005   13.11.2012 28.12.2012
433 363433129 GA, spol. s r.o. Podjavorinskej 4557, Trenčianska Tepla nákup čist.potrieb 367,60 € 2/2012   13.11.2012 20.12.2012
434 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 2617 Topoľčany nákup tonerov 415,80 € 35/2012   13.11.2012 20.12.2012
435 202158968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina 27, Nitra dodávka tepla 10/12 5 560,76 € 73 T/2007   13.11.2012 29.11.2012
436 33986193 Juraj Krajčík Elektronika Sv-Cyrila a Metoda 18, Topoľčany sušič vlasov 18,90 €   98/2012 13.11.2012 20.12.2012
437 500879 Mestské kultúrne stredisko Nám.Ľ.Štúra Topoľčany vstupenky do divadla pre zamestnancov 80,00 €   95/2012 14.11.2012 15.11.2012
438 500879 Mestské kultúrne stredisko Nám.Ľ.Štúra Topoľčany vstupenky do divadla pre klientov 416,00 €   94/2012 14.11.2012 15.11.2012
439 36458651 Oktan, a.s. Slavkovská 9 Kežmarok nákup PH 53,84 € 3000/302004   15.11.2012 20.12.2012
444 41311663 Samuel Páleník 1. mája 219, 95622 Prašice mreže na okná 400,00 €   96/2012 16.11.2012 20.12.2012
445 20218968 ENERGO-SK, a.s. Chmelová dolina 27, Nitra za dodávku el. energie 1 108,57 € 73E/2007   19.11.2012 29.11.2012
446 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava fa za mobilné hovory 40,20 € 1438752   22.11.2012 29.11.2012
447 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Stefanika 58 Hlohovec antibact.pena 10,32 € AZ702/11 AZ594/12   26.11.2012 20.12.2012
458 22814311 Agentura BOZPO Mudroňova 2 Topoľčany služby PO 11/2012 35,84 € 005/2003   03.12.2012 20.12.2012
459 35971983 Helvyk spol. s r.o. Levická 51 Nitra oprava výťahu 30,89 € 2301/2009/S   03.12.2012 20.12.2012
460 17623588 Elektromont s r.o Železničiarska 6 Topoľčany nákup žiaroviek 15,76 € 3/2011   03.12.2012 20.12.2012
461 3139674 Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. Tomašikova 23/D Bratislava nákup straveniek 2 670,10 € 6/2012   04.12.2012 28.12.2012
462 33130540 Acroma Bernolákova 1546/32,Topoľča. maliarske potreby 44,80 € 1/2011   04.12.2012 28.12.2012
463 893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2 Topoľčany strava klientov 11/12 11 341,52 €   83/2012 05.12.2012  
464 41440200 Agentura Virco Slnečná 11, Nitra CO služby 12/12 82,98 € 15/AV/2006   06.12.2012 20.12.2012
465 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra poist.majetku na 1.štvrťrok 2013 991,18 € 0802008479   06.12.2012 28.12.2012
466 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra poist.škody auta na 1. Q. 2013 64,36 € 1330078140   06.12.2012 28.12.2012
467 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra poist.osôb prepr. Na 1.Q. 2013 30,67 € 0950023531   06.12.2012 28.12.2012
468 36557129 Prvá komunálna Finančná, s.s. Murgašova 4 Nitra havárijné poist.voz. na 1.3. štvrťrok 2013 38,07 € 0512008631   06.12.2012 28.12.2012
469 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám.Slobody 6 Bratislava telefon 11/2012 101,72 € 9904806621   07.12.2012 20.12.2012
470 40352841 TOGATO s.r.o. J.Matušku 2220 Topoľčany pranie 12,00 €   72/2012 07.12.2012 20.12.2012
473 14416450 Miroslav Bago Urmince výmena vypínača 29,00 €   102/2012 10.12.2012 28.12.2012
474 36550949 Západoslovenská vodárenská spoloč. Továrnicka 2208 Topoľčany vodné,stočné 11/2012 1 825,24 € 266/05/2006   10.12.2012 20.12.2012
475 36426661 Renovalift spol. s r.o. Dlhá 448, Žilina prehliadka výťahu 213,50 € 017010305/2005   10.12.2012 20.12.2012
477 20218968 Energo-SK a.s. Chmelová dolina 27, Nitra dodávka TUV 11/12 5 892,43 € 73 T/2007   12.12.2012 12.12.2012
478 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava internet 12/12 19,13 € 990343822, dod 4/2010   11.12.2012 20.12.2012
479 36343129 GA, spol. s r.o. Podjavorinskej 4557, Trenčianska Tepla čistiace prostr. 853,87 € 2/2012   11.12.2012 28.12.2012
480 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 2617 Topoľčany toner 27,70 € 4/2011   13.12.2012 28.12.2012
481 36343129 GA, spol. s.r.o. Podjavorinskej 4557, Trenčianska Tepla krém na ruky 114,00 € 2/2012   13.12.2012 28.12.2012
483 311162 Mesto Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 1 smetné 4.Q.2012 134,42 €     13.12.2012 20.12.2012
484 33990166 TOP TEXT Májova 15/20 Jacovce nákup OOPP 108,37 €   105/2012 13.12.2012 28.12.2012
485 36524182 ABLE MEN s.r.o. Nám.M.R. Štefánika 25,Top. uteráky 279,18 €   99/2012 14.12.2012 28.12.2012
486 176223588 Elektromont s r.o Železničiarska 6 Topoľčany žiarovky 17,26 € 3/2011   14.12.2012 28.12.2012
487 37645595 Helena Vancíková, ELOS Čeľadice 338 oprava pračky 80,20 €   106/2012 19.12.2012 28.12.2012
490 36458651 Oktan, a.s. Slávkovská 9 Kezmarok nákup PH 58,32 € 3000/302004   20.12.2012 21.12.2012
491 36564931 Kancpapier s r.o. Dopravná 2 Topoľčany kancelárske potreby 231,37 € 1/2009   21.12.2012 28.12.2012
492 31432450 INMATS Stummerova 92 Topoľčany vodoinštalačný materiál 151,00 € 2/2011   21.12.2012 28.12.2012
493 31411045 CWS,boco Slovensko spol. s r.o. M.R.Stefanika 58 Hlohovec antibact.pena 10,32 € AZ702/11 AZ594/12   21.12.2012 28.12.2012
494 35763469 Slovak Telecom a.s. Nám. Slobody 6 Bratislava mobil 12/2012 24,99 € 1438752   27.12.2012 28.12.2012
500 35790253 Petit Press a.s. Nám. SNP 30, Bratislava inzerát-kaderníctvo 31,20 €   107 28.12.2012 17.01.2013
501 31333524 Ecopress a.s. Seberiniho 1 Bratislava časopis Sestra 15,00 €   108 28.12.2012 17.01.2013