Faktúry 2011

P.č.
Číslo faktúry
Predmet
Hodnota s DPH
č. zmluvy
Zo dňa
Dodávateľ
Adresa
IČO
Náhľad
1. 203130698 Dodávka el.energie  1686,35 73 E/2007 21.9.2011 Energo a.s. Novozámocká 220, 949 05 Nitra 36565482 pdf
2. 111095324 Jedálne kupóny  1710,00   28.9.2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 31396674 pdf
3. 260036318 Vodné a stočné  2394,99   31.08.2011 Zsl. vodarenska spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 pdf
4. 84 Strava za mesiac august
12062,49   05.09.2011 SOŠ obchodu a služieb
T.Vansoej 2, 955 01 Topoľčany
00893480
pdf
5. 818002383 Vodné a stočné  2003,32   30.09.2011 Zsl. vodarenska spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 31396674 pdf
6. 200140442 Dodávka el.energie  2567,18  73 E/2007 10.10.2011 Energo a.s. Novozámocká 220, 949 05 Nitra 36565482 pdf
7. 203130790 Dodávka el.energie  1686,35  73 E/2007 20.10.2011
Energo a.s. Novozámocká 220, 949 05 Nitra 36565482 pdf
8.  0111105290 Jedálne kupóny  2451,00   25.10.2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 31396674 pdf
9. 96 Strava za mesiac september 11317,82   05.10.2011 SOŠ obchodu a služieb T.Vansoej 2, 955 01 Topoľčany 00893480 pdf
10. 818011346 Vodné a stočné  2236,31   31.10.2011 Zsl. vodarenska spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 pdf
11. 0111115825 Jedálne kupóny  2166,00   29.11.2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 31396674 pdf
12. 127 Strava za mesiac november 11163,77   02.12.2011 SOŠ obchodu a služieb T.Vansoej 2, 955 01 Topoľčany 00893480 pdf
13. 200140569 Dodávka el.energie  6115,33   08.12.2011 Energo a.s. Novozámocká 220, 949 05 Nitra 36565482 pdf
14. 818021893 Vodné a stočné  2075,17   30.11.2011 Zsl. vodarenska spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 pdf
15. 137 Strava za mesiac december 10972,07   03.01.2012 SOŠ obchodu a služieb T.Vansoej 2, 955 01 Topoľčany 00893480 pdf
16. 20112200 Služby ochrany pred požiarmi
 35,84
 005 09.01.2012 Igor Rybanský BOPO AGENCY
Radlinského 471, 955 01 Topoľčany
22814311
pdf