1. Odborná prednáška o osteoporóze

Odborná prednáška  o osteoporóze

S cieľom vytvárania osvety, týkajúcej sa nielen prevencie, ale aj zlepšenia kvality života osteoporotických klientov, zorganizovalo naše zariadenie dňa 4.11.2014 odbornú prednášku na tému „Osteoporóza“. Odprezentoval ju MVDr. Vojtech Lisák, ktorý nám vysvetlil, že osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kostí, čo vedie k oslabeniu pevnosti kostí a tým k zvýšenej lámavosti. V súčasnosti je považovaná za závažné ochorenie pohybového aparátu a ohrozuje predovšetkým starších ľudí. Oboznámil nás s množstvom užitočných rád, ktoré sa týkajú prevencie a liečby tohto ochorenia. Dôležitá je najmä primeraná strava zabezpečujúca dostatočný príjem vápnika, ktorý nájdeme v mliečnych výrobkoch, sóji, orechoch, vitamínoch D a C. Významnú úlohu zohráva aj pravidelný pohyb a najvhodnejším pohybom je chôdza. Kosti sú oporou celého tela a treba sa o ne primerane starať!