Domov baví domov

„Domov baví domov“

Dňa 30.10.2014 sa tradične ako každý rok konal v Dome Matice slovenskej v Nových Zámkoch 8. ročník celokrajskej prehliadky tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb „Domov baví domov“. Akcia bola organizovaná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD., a organizačne ju zabezpečil Úrad NSK – odbor sociálnych vecí v Nitre. PaedDr. Miluša Budayová, vedúca odboru sociálnych vecí slávnostne zahájila podujatie a privítala všetkých hostí aj účinkujúcich. Vystúpenia vtipne moderoval Mgr. Art. Anton Živčic, ktorý seniorov povzbudzoval a vytváral veľmi príjemnú atmosféru. Podujatie otvorili dievčatá z Krízového strediska „SOS“ Hurbanovo a po nich predviedli svoje umenie klienti zo zariadení sociálnych služieb Môj domov z Topoľčian, Viničky z Nitry, Fénix z Levíc, Magnólia z Hurbanova, Nitrava z Nitry, Vek nádeje z Nových Zámkov, Borinka z Nitry, Jeseň života z Levíc a klienti z nášho zariadenia, ktoré reprezentovali pani Běla Takáčová, Štefánia Štefková, Marta Kovačiková, Viera Koscelníková, páni Alexander Klenko a Jozef Železník. Vystúpenie zahájili piesňou „Čiri biri bela“, prózu „Rozprávka fakt pravdivá“ predniesla pani Štefánia Štefková, páni sa predviedli veselými vtipmi a scénkou „Keď chceš zdravý byť“ si naše športovkyne pod vedením Martule Vrtule získali všetkých zúčastnených.

Po chutnom obede PaedDr. Miluša Budayová slávnostne ukončila podujatie, poďakovala hosťom, organizátorom, pracovníkom zariadení, ale hlavne všetkým účinkujúcim a popriala im veľa zdravia do ďalšieho života a vyslovila želanie, aby sme sa o rok všetci opäť stretli.