ŠPORTOVÉ HRY

1. ročník žochársko – trogárskej senioriády

 Štvrtok 22. mája 2014 sa v Topoľčanoch na Mestskom futbalovom štadióne uskutočnil 1. ročník Žochársko-trogárskej senioriády. Predprípravou a započatím tradície bol minuloročný nultý ročník, ktorý sa uskutočnil v zariadení Euromesto v Tesároch. Usporiadateľom akcie bol „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany. Aj tento rok boli pozvané a pozvanie aj prijali zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK z okresov Nitra a Topoľčany (preto žochársko-trogárska). Takže okrem domáceho „Penziónu“, zápolili aj klienti  zo zariadení „Borinka“, „Môj Domov“, „Nitrava“ a „Viničky“.

Pozvanie prijali aj vzácni hostia, ktorí svojou prítomnosťou prispeli k dôstojnému priebehu akcie:  PaedDr. Pavol Goga, poslanec NR SR a poslanec NSK, Ing. Peter Baláž, primátor mesta Topoľčany a poslanec NSK, PaedDr. Miluša Budayová, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva NSK, Mgr. Ida Valachová, okresná predsedníčka Únie žien Slovenska, Ing. Ida Valachová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch, ThLic. PaedDr. Vladislav Bednár, ktorý sa stará o duše katolíckeho vierovyznania v topoľčianskych zariadeniach a samozrejme riaditeľky zúčastnených zariadení: Ing. Viera Bútorová, PhDr. Janka Moravčíková, PhD., Mgr. Katarína Slováčiková a Ing. Jozefína Vlčková a taktiež riaditeľky spriaznených zariadení: „Benefit“, „Harlekýn“ a „V kaštieli“, Mgr. Monika Palková, Mgr. Alena Gričová a Ing. Mária Mackovičová.

Podujatie otvoril riaditeľ „Penziónu“ Mgr. Ondrej Božik príhovorom k zúčastneným. Taktiež poďakoval sponzorom, či darcom vďaka ktorým sa mohlo toto podujatie uskutočniť: Kimberly – Clark, s.r.o. (dodávateľ pomôcok značky DEPEND), SANIMAT, s.r.o., COOP Jednota SD Topoľčany, PaedDr. Pavol Goga, Ing. Peter Baláž, Pekáreň Jaroslav Božik, ale aj vedeniu MFK Topoľčany, ktoré umožnilo konanie podujatia na svojom športovisku bezplatne. Následne sa účastníkom prihovorili hostia. PaedDr.  Goga poďakoval za pozvanie a poprial veľa športových úspechov a krásne prežitie nevšedného dňa. Ing. Baláž načrtol možnosť konať nasledujúci, teda 2. ročník senioriády v areáli mestského kúpaliska, ktorý sa práve teraz rekonštruuje. PaedDr. Budayová,  vyjadrila radosť zo vznikajúcej tradície tohto športového podujatia pre seniorov.

Po otvorení nasledovalo drobné posilnenie pred športovým výkonom v podobe občerstvenia a začalo sa súťažiť. Všetky disciplíny boli situované na hlavnom ihrisku štadióna MFK. Z dôvodu vysokých teplôt boli disciplíny posunuté čo najbližšie k tribúne a striedačke, kde si naši športovci mohli oddýchnuť počas a medzi jednotlivými disciplínami. Dbalo sa samozrejme aj na pitný režim.

Súťažilo sa v piatich disciplínach, systémom jedno zariadenie na jednom stanovišti. Po absolvovaní disciplíny sa jednotlivé zariadenia posunuli na ďalšiu disciplínu až kým nezabsolovovali všetkých päť. Tento ročník sa súťažilo v nasledovných disciplínach: kop na bránu, držanie krígľa, hod loptičkou, dráha, hod obručou.

Zápolenie bolo veľmi vyrovnané, o čom svedčí aj fakt, že na štyroch z piatich disciplín sa muselo ísť do finálového rozstrelu. Taktiež aj výkony športovcov stoja za povšimnutie, veď uznajte sami: držať plný litrový krígeľ v predpažení  dve minúty a tridsať sekúnd; trafiť prázdnu malú bránku z cca 10 metrov 4x z 5 pokusov (v rozstrele dokonca 5z5); hodiť loptu do vedra tak, aby tam zostala 4x z 5 pokusov a mnoho ďalších. Náročnosť disciplín otestovala aj pani vedúca Budayová, ktorá následne vyjadrila uznanie športujúcim.

Po skončení športových súťaží bol na programe obed – podával sa tradičný guláš. Podľa vyjadrení zúčastnených bol veľmi dobrý, podľa niektorých priam najlepší aký kedy jedli. Takéto ocenenie „gulášmajstra“ Jožka Bajzíka z hotelu Kopačka má svoju váhu aj vzhľadom k tomu, že hodnotitelia sú nároční stravníci. Minimálne tí z Penziónu. Taktiež personál hotelu a pani vedúca Anna „Angie“ Faičová sa svojich úloh zhostili na výbornú.

Tak ako pri predstavovaní hostí riaditeľ Penziónu vyzdvihol Mgr. Valachovú ako „najaktívnejšiu seniorku v Strednej Európe“, tak je potrebné vyzdvihnúť aj súťažiace a súťažiacich, ktorí  majú „niečo po dvadsiatke“ (pri dámach sa nepatrí konkretizovať vek) a prídu športovať a po športovom výkone si ešte aj zatancujú. Klobúk dole pred nimi  a tešíme sa na ich účasť aj o rok!

Vyhodnotenie uvedených disciplín je v tabuľkovej časti. Pre úplnosť ešte treba spomenúť, že najúspešnejším zariadením sa tento rok stalo ZSS „Môj Domov“, ktoré si odnieslo aj pohár. Súťažiaci, ktorí a umiestnili na medailových pozíciách boli odmenení aj vecnými cenami a taktiež aj tento rok obdarovala zúčastnené dámy aj Mgr. Valachová v mene Únie žien Slovenska.

Po obede a vyhodnotení sa nedriemkalo, ale tancovalo a spievalo. Poslúžila jednak hudba reprodukovaná ale taktiež aj hudobná formácia Jeseň (či Komfort, ako sa tiež nazývajú) v zložení pani Goldbergerová a pán Krivošík.

Niečo pred treťou pocítili niektorí Nitrania volanie domova a začali sa zberať na odchod. Organizátori museli ešte urýchlene rozdeliť „niečo menšie pod zub“ a spoločnosť sa postupne začala rozchádzať.

Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, kto by však nechcel vyhrať, že? Hlavným poslaním tejto akcie však bolo stretnutie ľudí, výmena informácií, skúseností, relax a zábava. Myslíme, že sa nám to podarilo naplniť.

Okrem darcov špeciálne poďakovanie musíme nasmerovať Pánu Bohu za vydarené počasie. A nesmieme zabudnúť ani na tím zamestnancov Penziónu, ktorí sa na organizácii a priebehu tohto vydareného podujatia podieľali.

 

Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 –  Poradie jednotlivcov

Poradie

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Disciplína
Kop na bránu

p. Kleman
„Môj Domov“

p. Hanzlovič
„Môj Domov“

p. Belkovičová
„Môj Domov“

Držanie krígľa

p. Graclík
„Nitrava“

p. Práznovská „Viničky“

p. Karaba
„Môj Domov“

Hod loptičkou

p. Michaličková „Viničky“

p. Hanzlovič
„Môj Domov“

p. Takáčová „Penzión“

Dráha

p. Karaba
„Môj Domov“

p. Graclík
„Nitrava“

p. Kleman
„Môj Domov“

Hod obručou

p. Kiššová
„Nitrava“

p. Ocelková „Viničky“

p. Dobiášová
„Penzión“

 

 

Tabuľka č. 2 – Poradie zariadení

Poradie 

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Zariadenie

„Môj Domov“

„Nitrava“

„Viničky“