Vianočné vystúpenie detí z materskej školy pre našich seniorov

V tomto predvianočnom čase sa milou tradíciou stala návšteva detí z Materskej školy na ul. Škultétyho, ktoré prišli potešiť svojim programom našich klientov. Priestory jedálne zariadenia ,,praskali vo švíkoch.“ Detský spev, riekanky či koledy mnohých prítomných dojali k slzám šťastia. Na záver si všetci spoločne zaspievali čarovnú pieseň Tichá noc. Za krásny program boli deti odmenené nielen veľkým potleskom ale aj sladkou odmenou. Z tvári klientov vyžarovala spokojnosť a príjemnú atmosféru a vianočnú náladu si odniesli aj do svojich príbytkov.