„SOŠA seniorom“ 2023

Október mesiac úcty k starším

Nemecké príslovie hovorí: „Starobu si treba ctiť, mladosť brániť.“ Študenti zo Strednej odbornej školy agrotechnickej v Topoľčanoch zorganizovali na znak úcty a vďaky k našim seniorom hmotnú zbierku. Dňa 23.10.2023 im odovzdali vyzbierané rôzne sladké a slané pochutiny, hygienické a písacie potreby, dekoratívne predmety. Touto cestou im ďakujeme za darčeky, ktoré klientov veľmi potešili.