„Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj…“

„Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj…“

– refrén zo slovenskej piesne, ktorý presne vystihuje emócie z dnešného podujatia. Pod záštitou Tribečského múzea v Topoľčanoch odznela zaujímavá prednáška s témou: „Tradičný ľudový odev v okolí Topoľčian“. Spevácka folklórna skupina Lišňanka zo Solčian zaspievala a predstavila ukážku svojho ľudového kroja. Nádherné slovenské kroje reprezentujúce rodnú zem sú vzácnym dedičstvom, ktorým sa hrdia praví milovníci folklóru. V tradičných ľudových piesňach znel kedysi „hlas ľudu“. Zvučné a nezabudnuteľné melódie teraz predstavujú posolstvá, nad ktorými sa oplatí zamyslieť. Ďakujeme za krásny kultúrny zážitok a šírenie folklórnej tradície…