Silvestrovský športový deň 2023

Na konci roka sa už tradične v „Penzióne“ konal Silvestrovský športový deň. Klienti zariadenia i zamestnanci súťažili v rôznych disciplínach: hod loptou do očíslovaných krabíc, pop it na rýchlosť, triedenie loptičiek podľa farby. Zamestnanci mali okrem spomenutých disciplín aj ďalšiu a to prejsť slalomom okolo stoličiek s loptičkou na lyžičke. Popri súťažení sa všetci mohli občerstviť chutnými koláčikmi, ktoré v rámci rozvoja pracovných zručností upiekli šikovní klienti zariadenia a taktiež si mohli doplniť pitný režim nealkoholickým punčom. Vyhodnotenia súťaže sa zúčastnila aj poslankyňa mestského zastupiteľstva Ida Valachová. Na záver tohto milého podujatia riaditeľ Ondrej Božik poprial všetkým šťastný nový rok 2024.