Posedenie pri káve a blahoželanie jubilantom

V utorkové popoludnie 21. novembra sme pre klientov zorganizovali posedenie pri kávičke, ktoré však bolo aj tak trošku slávnostné. Hlavným dôvodom stretnutia bolo pripomenutie si životných jubileí klientov, ktorí v druhom pol roku 2023 oslávili okrúhle životné jubileum.

Na úvod všetkých prítomných srdečne privítala v zastúpení riaditeľa vedúca sociálneho oddelenia Zuzana Bartová.

Osobitne oslávencom popriala:

veľa zdravia, pretože je vzácne,
veľa šťastia, pretože je ho málo,
vzájomné porozumenie, pochopenie ale aj odpustenie,
aby boli vypočutí, keď sa obrátia s otázkou alebo dotazom na personál,
aby boli spokojní s poskytovanými sociálnymi službami
a aby sa v Penzióne cítili aspoň dobre.

Zároveň im odovzdala k sviatku malú pozornosť a za hudobného doprovodu harmonikára Ľubomíra Stromku zaznelo „živijó“. Klientky Viera Pažitná a Hedviga Boldišová zaspievali oslávencom vlastnú pieseň a zarecitovali báseň.   Potom sa už rozbehla zábava na plné obrátky. Prítomní si vychutnávali kávičku, debatovali, spievali známe ľudové piesne a poniektorí i tancovali.

Bolo to príjemné popoludnie, plné dobrej nálady a pozitívnych okamihov.