Mozgová olympiáda 2023 (18.10.2023)

Mozgová olympiáda 2023
(18.10.2023)
„PENZIÓN“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany už po siedmykrát zorganizoval Mozgovú olympiádu, z ktorej sa stala krásna jesenná tradícia. Pozvanie prijali klienti zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, z Nitry: „Borinka – Alzheimercentrum“, „Nitrava“ a „Viničky“. Z Topoľčian: „Môj domov“, „PENZIÓN“, ale aj klienti zo zariadenia pre seniorov Komfort n.o., ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany.
Príhovor predniesol riaditeľ Ondrej Božik, zároveň poďakoval súťažiacim za účasť a poprial, aby im bolo šťastie priaznivo naklonené. Pozvanie prijali aj poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Štefan Grach a riaditeľka „Komfortu“ Eva Riečicová.
Mozgová olympiáda pozostávala z dvoch disciplín: osemsmerovky, ktorú bolo potrebné správne vylúštiť čo najrýchlejšie a vedomostného kvízu, ktorý pozostával z desiatich oblastí. Po súťaži nasledovalo vyhodnotenie, ako aj zaslúžené odovzdávanie diplomov a cien. Vďaka sponzorom sme pripravili ceny v podobe praktických balíčkov. V neposlednom rade, by sme radi pripomenuli víťazné obsadenia: vo vedomostnom kvíze: 1. miesto „Nitrava“, 2. miesto „PENZIÓN“, 3. miesto „Borinka“. V súťaži osemsmerovky: 1. miesto „Môj domov“, 2. miesto „Nitrava“, 3. miesto „PENZIÓN“. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.
Hudobná skupina Komfort Band sa postarala o výbornú náladu zvučnými ľudovými pesničkami. Štedré pohostenie lahodilo nielen očiam a vkusná výzdoba dobre dopĺňala celkovo príjemnú atmosféru. Na základe pozitívnej spätnej väzby, môžem za všetkých zainteresovaných svorne povedať, že už teraz sa tešíme na budúce…